ISS İŞLETME HİZMETLERİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

ISS İşletme Hizmetleri olarak hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini; çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratıp, çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü benimseterek sağlayabileceğimizin farkındayız. İnsani Dokunuş ışığında, hızla büyüyen dünyanın fırsatlarından faydalanarak iş sağlığı ve güvenliğinde sürekli iyileşme ve gelişme ile her bir çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve evlerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlamaktayız.Üst yönetim tarafından, kuruluş içerisinde tüm seviyelerde, İSG yönetim sistemi içindeki ilgili görevler için sorumlulukların ve yetkilerin belirlendiğini, iletildiğini ve dokümante edilmiş bilginin sürekliliğinin sağlandığı güvence altına alınmıştır. Organizasyonun İSG yönetimi ile alakalı tüm sorumluluklarını yönetmesini pozitif veya negatif anlamda etkileyebilecek, organizasyonun İSG hedefleri de dâhil olmak üzere tüm hedeflerini gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri etkileyebilecek konuların takibi sağlanmaktadır.Şirketimiz, İSG politikalarında ve risk kontrol stratejilerinde aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir. En üst yönetim seviyesinden başlayarak tüm şirket çalışanlarımız bu ilkeler çerçevesinde ISS İşletme Hizmetleri’nin bir parçası olmayı taahhüt etmektedir.• İş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, çalışanlarımıza tam güvenli iş ortamı sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek,• İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak için risk kontrol hiyerarşisine göre önlem almak ve İSG risklerini azaltmak,• Uyguladığımız yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,• Sürekli eğitim ile çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunarak motivasyonu arttırmak,• Süreç yaklaşımı ve risk tabanlı düşünme ile tüm bu yönetim sistemlerinin etkinlik ve performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.• Tüm faaliyetlerimizde Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Yönetim Sistem Standartlarına, üyesi olduğu kuruluşların şartlarına, müşteri tarafından iletilen uygunluk yükümlülüklerine ve tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymak,• IFC, EBRD, SEP, ESMP, ESAP, ESIA ve yürürlükteki ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere ve işveren beklentilerine uymak,• Tüm paydaşlarımız (işverenler, çalışanlar, ortaklar, altyükleniciler, tedarikçiler, ziyaretçiler, bölge halkları vb.) için güvenli ortam oluşturmak,• İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak, sürdürebilirliğini sağlamak,• Gerekli kaynakları (insan, yöntem, prosedür, ekipman, bütçe, eğitim vb.) sağlamak,• Hedeflerimizi belirleyerek, her seviyeden çalışanımıza, alt yüklenicilerimize ve iş ortaklarımıza açıkça bildirmek,• Alt yüklenicilerin İSG performanslarını geliştirmek ve sistemlerine katkı sağlamak. Cavit Habib CEO