ISS TÜRKİYE

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Gerçekleştirmekte olduğumuz Tesis Yönetimi Hizmetlerinde;

 Enerji verimliliğinin arttırılmasını, bu doğrultuda hedeflerin
oluşturulmasını ve gözden geçirilmesini,

 Enerji yönetim sistemi için yasal yükümlülüğümüz olan
uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını,

Enerji performansımızı etkileyen yüksek verimlilik içeren ürün ve
hizmetleri tedarik etmeyi,

Enerji performansımızı iyileştirebilmek için verimlilik arttırıcı
projeler gerçekleştirmeyi,

 Enerji yönetim sisteminin belirlenmiş gerekliliklerini
sürekli iyileştirmeyi,

Tüm bu maddeler için gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt eder ve
enerji politikamız olarak ilan ederiz.

DAĞHAN YALÇIN

GENEL MÜDÜR