DAVRANIŞ KURALLARI VE "SESİNİ DUYUR"

Sorumlu İş Yapmak ve "Sesini Duyur"

ISS, etik ve sorumlu iş yapmak konusunda kararlıdır. Bu kararlılık Değerlerimizde (Birliktelik, Dürüstlük, Sorumluluk, Girişimcilik ve Kalite) güçlü biçimde yer almaktadır ve Davranış Kurallarımız ile desteklenmektedir.

Code of Conduct

ISS Davranış Kuralları, tüm ISS işletmeleri ve ISS çalışanları için geçerlidir ve işimizi, Değerlerimizle paralel biçimde etik ve sorumlu bir şekilde yapmamız için temel ilkeleri belirler. Tüm ISS çalışanlarının istihdam edildikleri süre boyunca ve ISS çalışanları, müşterilerimiz ve onların çalışanları, ISS'in iş ortakları ve diğer paydaşları ile her türlü etkileşimlerinde davranışları ve tutumları için yol gösterir.

Davranış Kurallarımızı desteklemek ve iyi kurumsal yönetişimi sağlamak için ISS, bazılarına buradan ulaşılabilecek bir dizi uyum politikası ve standartları uygulamaya aldı.

amacımız

Daha verimli bir dünya için insanları ve mekanları buluşturuyoruz.

Sesini Duyur (Speak Up) Politikası

ISS’in Değerleri ve Davranış Kuralları ile uyumlu olarak ISS’in şirket bütünlüğü tartışmaya açık değildir. ISS olarak, işimizi yasalara ve yüksek etik standartlara uygun olarak yapmak konusunda kararlıyız.

Çalışanların, iş ortaklarının ve diğer paydaşların, endişelerini güvenli ve gizli bir şekilde bildirmelerine olanak sağlayan bir Sesini Duyur Politikası ve raporlama sistemini hayata geçirdi.

Bir çalışansanız, müşteriyseniz, iş ortağıysanız ya da bir diğer türde paydaşsanız ve ISS Davranış Kurallarımızın politikalarımızın ya da ilgili kanunların ya da yönetmeliklerin ihlal edildiğine inanıyorsanız, bunu ortaya koymanızı ve bildirmenizi teşvik ederiz. Bildirerek Davranış Kurallarımız ve Değerlerimizin ruhuna uygun hareket etmiş olursunuz ve işimizin ve itibarımızın korunmasına yardımcı olursunuz.

Bir endişeyi bildirmenin birçok yolu vardır. Endişenin yapısına ve ciddiyetine bağlı olarak endişenizi ilk olarak amiriniz veya müdürünüz, yerel Çalışanlar ve Kültür Başkanı, ülke Hukuk Direktörü veyaülke CFO’suna bildirebilirsiniz.

Sesini Duyur (Speak Up) sistemi

Sesini Duyur Politikası kapsamında bir sorun bildirmek isterseniz, konuyu Sesini Duyur sistemine erişerek iletebilirsiniz. Tüm iletişimler, siz aksini belirtmediğiniz sürece isimsiz ve gizli olacaktır. Konunun araştırılmasını kolaylaştırmak için kendinizi tanıtmanız ve sorununuzu yeterli bilgiler sağlayarak açıklamanız önerilmektedir.

Sesini Duyur sistemine bildirilecekler

Sesini Duyur kanalı, ISS’in itibarı, faaliyetleri ve işini yapması üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek ve sorunun yapısından dolayı normal bildirim hatlarından bildirilemeyecek şüpheli yanlış davranış, yönetmeliklerin ya da şirket içi politikaların olası ihlali ya da sorunların bildirilmesi için güvenli ve gizli bir kanal sağlamak amacıyla kullanılır. 

Sesini Duyur Politikası'na başvurarak endişenizin Sesini Duyur sistemi aracılığıyla bildirilip bildirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Sesini Duyur sistemine bildirilmemesi gerekenler

İş arkadaşları ve yöneticilerle anlaşmazlıkları, disiplin cezaları, maaşların ve yan hakların doğru ve zamanında ödenmesi gibi istihdam koşulları ya da yerel işyeriyle ilgili konular bu Sesini Duyur politikası kapsamının dışındadır ve normalde yerel amirinize ya da yerel İnsan ve Kültür Başkanı'na bildirilmeli ve yerel olarak çözülmelidir.

Endişelerinizi yerel bildirim kanallarına iletmede kendinizi rahat hissetmiyorsanız veya sorun tatmin edici şekilde çözülmüyorsa, endişenizi bildirmek için lütfen Sesini Duyur sistemini kullanın.

İnceleme süreci
Çevrimiçi ya da personelli yardım hattı Sesini Duyur sistemi aracılığıyla bildirdiğiniz endişeleriniz, bildirimin Grup İç Denetim Başkanı'na göndermeden ya da uygun ISS kurumlarına iletmeden önce süreci çıkar çatışmalarından korumak için harici bir hukuk firması tarafından incelenecektir. 

Grup İç Denetim Başkanı (i) tüm bildirimleri 7 gün içinde kaydedecek ve onaylayacak, (ii) bildirimin ciddiyetini ve güvenilirliğini değerlendirecek ve (iii) ilgili eylemin belirlenmesi için gerekeni yapacaktır. Bazı bildirimler, araştırma gerektirmeden çözülebilir. 

Grup İç Denetim Başkanı, bildiriminiz için ISS Şirket Bütünlüğü Komitesi ya da ISS Denetim ve Risk Komitesi'ne ve üst düzey yönetim üyelerine danışabilir. Grup İç Denetim Başkanı aynı zamanda araştırmalarında ve sonuçların analiz edilmesine yardımcı olmaları için dışarıdan denetçilerle, müfettişlerle ve/veya hukuk danışmanlarıyla birlikte de çalışabilir.

İncelemeler sonucunda ISS politikaları ve/veya yasalar ve yönetmeliklerin ihlal edildiği ortaya çıkarsa uygun düzeltici eylem başlatılacaktır. Yasal olarak mümkün olduğunda ve koşullara bağlı olarak ISS, bildirimin takibi için öngörülen veya alınan eylem ve bu takibin gerekçesi hakkında sizi bilgilendirecektir.

Koruma - bildirimde bulunanlardan intikam alınmaz yapılamaz
Eğer bir endişenizi ISS'e iyi niyetle bildirirseniz, Sesini Duyur bildiriminin bir sonucu olarak size karşı ayrımcılığa yol açan ya da intikama neden olacak bir eylem olmayacağından emin oluruz.

Sesini Duyur bildirimi ve soruşturmasının bir sonucu olarak sizin için daha iyi koruma sağlayabilecek ulusal yasalar, uygulanabilir ve ilgili olduğu durumlarda, bu Politikayı tamamlayacak veya geçersiz kılacaktır. 

İntikam, bildirimde bulunan kişiye haksız zarara neden olan veya olabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı eylem veya ihmal anlamına gelir. Bildirimde bulunduğunuz ya da bir araştırmaya katıldığınız için sizden intikam alındığını düşünüyorsanız, algıladığınız intikam durumunu hemen Grup İç Denetim Başkanı’na (iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir) ya da Sesini Duyur sistemini kullanarak bildirmelisiniz. Bu tür bildirimler gizli biçimde araştırılacaktır.

Alternatif bildirim seçenekleri: yetkililere bildirim 
AB'de ikamet ediyorsanız, bir endişeyi ISS'e bildirmek yerine ülkenizde mevcut olan yerel harici bildirim kanalına bildirebilirsiniz. Harici bildirim kanalı, ülkenizdeki yerel bir makam tarafından yönetilmekte ve ISS içindeki bildirim sistemine benzer biçimde bildirim yapılmasına izin vermektedir. 

Hangi makamın bildirim kanalını yönettiği hakkında bilgi için lütfen ülkenizin Sorumlu İş Yapmak ve Sesini Duyur web sayfasını kontrol edin. 

Sorunları öncelikle ISS'e bildirmeniz önerilmektedir.

Kişisel veriler
Sesini Duyur sistemi üzerinden gönderilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve ifşa edilmesi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Danimarka Veri Koruma Yasası dahil olmak üzere yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.