KURUMSAL SORUMLULUK

İnsanlar, mekanlar ve gezegene özen gösteririz

ISS olarak, şirketimizin 1901 yılına dayanan kökenlerinden itibaren harika çalışanların fark yarattığına güçlü bir şekilde inanan, çalışanlara odaklı bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. Gezegene, çalışanlarımıza ve hizmet verdiğimiz toplumlara karşı olan sorumluluğumuza inanıyoruz. İşimizi doğru yapmamızın, hayatları geliştirdiğini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğini biliriz ve bundan motive oluruz.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etik iş uygulamaları, Kurumsal Sorumluluk'un bir parçasıdır

Davranış Kodu'muzun yaptığımız her işle nasıl bağlantılı olduğunu öğrenin. Speak Up politikası, etik standartlarımızla ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir. ISS’in Değerleri ve Davranış Kodu ile uyumlu olarak ISS’in şirket bütünlüğü tartışmaya açık değildir.

Davranış Kodu'muz ve Speak Up politikamız hakkında daha fazla bilgi alın/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/speak-up
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

VAADİMİZ

Üzerinde yaşadığımız dünyayı destekleyen, sürdürülebilir bir iş modeli

370.000 çalışanı olan küresel bir şirket olarak, dünyanın en önemli sürdürülebilirlik sorunlarından birçoğunun çözülmesinde önemli bir role sahibiz. Sürdürülebilir gelişmeye, üç ana alanda katkıda bulunuyoruz:     

  • Çalışanlar: Güvenli çalışma koşullarını, sağlığı, refahı ve insan haklarını desteklerken aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir kültür geliştiriyoruz.   
  • Gezegen: Çevresel etkimizi azaltırken aynı zamanda müşterilerimize stratejik öneriler ve hizmetlerle sürdürülebilir işyerleri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.   
  • Kar: Geçerli iş standartlarına ve şirket bütünlüğü çerçevemize uyarak küresel iş ortamını olumlu yönde etkiliyoruz.  
Daha fazla bilgi/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kss-raporlama-politikasi-ve-yayinlar

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekliyoruz

Daha dayanıklı ve adil bir uluslararası topluma dönüşümü derinden destekliyoruz. Hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz her pazarda her zaman olumlu etkiler yaratmak için çalışarak, sektörümüze öncülük etmektir. İnsanlara, gezegene ve karlılığa nasıl etkin bir yaklaşım göstereceğimize odaklanarak, bu BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) desteklemek için önemli ölçüde çaba gösteriyoruz:

SKA 5

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi

ISS ve çeşitliliği kucaklayan ve teşvik eden çok kültürlü bir şirkettir. İş gücündeki neredeyse %50 kadınla, kadınların güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduk. Yönetim, liderlik gelişimi ve lisansüstü programlarda kadın temsili yüksek önceliğe sahiptir ve ilerlemektedir. Çeşitlilik Politikamız, kadın adayları belirlemek ve kadınları daha üst düzey rollere terfi ettirmek için daha fazla girişimle sonuç getirmeye devam ediyor. Eğitim programları taciz ve ayrımcılığa karşı politikaları geliştirir, uygular ve yerleştirir.

SKA 8

Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işi teşvik etmek

Asgari ücret, örgütlenme hakkı ve güvenli bir çalışma ortamı ISS'de temel standartlardır. Kendini işine adamış bir "insan" şirketi olarak, organizasyonumuzun her seviyesindeki çalışanları geliştirmeye önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Yaralanmaları ve ölümleri ortadan kaldırmak için her düzeyde sürekli eylemde bulunuyoruz. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, modern kölelik ve insan kaçakçılığına sıfır tolerans gösteriyoruz.
operasyonlarımızda ve bu, denetimler de dahil olmak üzere yönetim kontrolleri aracılığıyla sıkı bir şekilde uygulanır.

SKA 10

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliği azaltmak

Dünyanın en büyük özel işverenlerinden biri olan ISS, dünya çapında birçok birey ve aile için ekonomik temel sağlamaktadır. İş gücümüzde artan sayıda mültecinin yanı sıra zihinsel ve fiziksel engelli, sosyal zorluklar veya az akademik eğitime sahip insanlar var. Çalışanlarımıza eğitim programlarıyla becerilerini geliştirme, iş ve kariyer olanaklarını artırma fırsatı sunuyoruz.

SKA 12

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını sağlamak

Çevresel etkiyi azaltacak yeni araçlar ve süreçler geliştirmek ve test etmek için stratejik tedarikçilerle birlikte çalışarak Mükemmel Temizlik programımız aracılığıyla kimyasal tüketimini azaltmayı amaçlıyoruz. Kapsamlı Diversey SURE temizlik ürünleri yelpazesi gibi yeşil inovasyon projelerine odaklanıyoruz. Bunlar bitki bazlıdır ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir, üstün sonuçlar verirken insanlar için güvenli ve çevreye karşı nazik olmak üzere tasarlanmıştır.

SKA 13

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil önlem alırız

ISS, faaliyetleri nedeniyle çevre üzerindeki olumsuz etkileri sürekli olarak azaltmayı taahhüt eder ve ayrıca müşterilerle birlikte çalışırız;
onlara kendi çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmak için. Müşterilerimizin tesislerinde çalışıyoruz, yani performansları hakkında bilgi ediniyoruz ve bu bilgiyi etkilerini yönetmelerine, azaltmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanıyoruz. 2040 için tam kapsamlı bir Net Sıfır emisyon hedefi belirledik.

SKA 16

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

ISS Davranış Kuralları ve Global İnsan Standartları aracılığıyla her türlü ayrımcılığı ve etik olmayan davranışı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu politikalar, tüm yeni çalışanların çalışma şeklimiz ve değerlerimiz konusunda eğitildiği kapsamlı bir işe alım kursu da dahil olmak üzere öğrenme araçlarımızın ve programlarımızın temelini oluşturur. Yolsuzluk ve rüşvet yasa dışıdır ve değerlerimize aykırıdır ve çalışanların bu konulardaki endişelerini isimsiz olarak ve misilleme korkusu olmadan dile getirmelerine izin vermek için Speak Up sistemini destekliyoruz.

Meet our people option 2_Graded

ÇOK YÖNLÜLÜK VE KAPSAYICILIK

Fark yaratan çalışanlar

Çok yönlülüğü ve kapsayıcılığı, etnik köken, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, engellilik, cinsel yönelim, dini inançlar, dil, kültür ve eğitim geçmişi dahil olmak üzere en geniş halleriyle benimseriz ve teşvik ederiz. Çeşitlilik içeren iş gücümüz, rekabet açısından önemli bir avantaj ve uzun vadeli sürdürülebilir iş başarımız için hayati öneme sahip bir servet olarak kabul edilmektedir. Kapsayıcı kültürümüz çalışanlarımıza güç verir ve daha yaratıcı, üretken ve işyeri olarak daha cazip olmamızı sağlar.

Daha fazla bilgi/kariyer/isste-kariyer/kulturumuz

Kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanma

Sürdürülebilirlikle ilgili ana sorunları ele alarak ve performansımızı düzenli ve şeffaf biçimde raporlayarak işimiz ve dolayısıyla etrafımızdaki dünya için nasıl uzun vadeli değer yarattığımızı öğrenin.

Kurumsal Sorumluluk raporumuzu okuyunhttps://brand.issworld.com/m/34292f17211801c6/original/2020-ISS-Corporate-Responsibility-Report.pdf

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.