ISS HAZIR YEMEK

Şirket Politikamız

İş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, çalışanlarımıza tam güvenli iş ortamı sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek,

 

İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak için risk kontrol hiyerarşisine göre önlem almak ve İSG risklerini azaltmak,

 

Uyguladığımız yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,

 

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakları korumak, atık yönetimini sağlamak ve çevre kirliliğini önleyerek çevreyi korumak, çalışanların bu konuda bilinç kazanmasını sağlamak.

  

Tedarikçilerimizi sürekli değerlendirerek gelişmelerine yardımcı olmak,


Tüm müşterilerimize, karşılıklı iletişim ortamı içerisinde hızlı ve özgün çözümleri etkili ve verimli şekilde ele alarak sunmak,

 

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyet ve beklentilerini ölçerek iyileştirmek,

 

Sürekli eğitim ile çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunarak motivasyonu arttırmak,

 

Tüm faaliyetlerimizde Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Yönetim Sistem Standartlarına, üyesi olduğu kuruluşların şartlarına, müşteri tarafından iletilen uygunluk yükümlülüklerine ve tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymak,

 

Süreç yaklaşımı ve risk tabanlı düşünme ile tüm bu yönetim sistemlerinin etkinlik ve performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.

 


                         

 

Cavit HABİB

CEO