BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ISS Türkiye olarak bilgi kaynaklarına güvenli erişim ve bu
kaynakların güvenli kullanımını sağlamak
amacıyla, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik özelliklerinin
korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini
sağlamaktayız.

Hizmet verilen kurum ve
kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız
bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ile
ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği,
müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme
sahiptir.

Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ile ilgili risklerimizi yönetmek amacıyla;

- ISO 27001:2013 standardını ve ilgili tüm yasal
mevzuatı takip ederek gerekliliklerini yerine getiririz.
- Risklerimizi sürekli gözden geçirip kabul edilebilir
seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygularız.
Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili
yetkinliklerini ve bilgi düzeylerini arttırmak için sürekli eğitimler
düzenleriz. TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt
ederiz.
Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin etkinlik ve
performansını sürekli iyileştiririz.

CAVİT HABİB
CEO