YÖNETİM

ISS A/S Yönetim Kurulu

Tüm yönetim kurulu üyeleri, çalışan temsilcileri dışında bağımsızdır.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_EGM_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Denetim ve Risk Komitesi

Denetim ve Risk Komitesi, dış finansal raporlamayı, önemli muhasebe politikaları ile önemli muhasebe tahminlerini ve yargılarını değerlendirir ve Grubun risk yönetimi, iç kontrolleri, Speak Up (ihbar) sistemi ve iş bütünlüğü konularını inceler ve izler. Aynı zamanda Grup şirket içi denetim işlevini izler ve Mali Politika, Temettü Politikası ve Grup Vergi Politikası’nı da değerlendirir. Denetim ve Risk Komitesi ayrıca bağımsız denetçilerle ilişkileri izler ve değerlendirir, denetim sürecini ve denetçilerin ayrıntılı denetim raporlarını gözden geçirir ve Kurula denetçilerin atanmasıyla ilgili önerilerde bulunur.

Denetim ve Risk Komitesi 2022 yılında 7 toplantı yapmıştır.

2022 yılında Denetim ve Risk Komitesi, Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasının değerlendirilmesi, önemli muhasebe tahminlerinin ve kararlarının kullanılmasının yanı sıra ve şirket içi kontroller sistemi dahil olmak üzere mali raporlamayla ilgili önemli risklere odaklanmaya devam etti. Komite ayrıca Speak Up (ihbar) sistemini ve iş bütünlüğü konularını da gözden geçirdi. Denetim ve Risk Komitesi Tüzüğü, Grup İç Denetim yönetmeliği ve kaynakları da dahil olmak üzere gözden geçirildi.

Denetim ve Risk Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

Ücret Belirleme Komitesi

Yönetim Kurulu (Kurul), bir ücret belirleme komitesi kurdu (Ücret Belirleme Komitesi ya da Komite). Komite, Ücret Politikası’nın hazırlanmasında gözetim görevi yürütmektedir. Kurul ve İdari Grup Yönetim Kurulu (İGYK) üyelerinin ücretlerini değerlendirir ve bunlarla ilgili önerilerde bulunur. Aynı zamanda İdari Grup Yönetimi’nin (İGY) ücretlerini onaylar.

Komite, Ücret Politikası’nı en az yılda bir kez gözden geçirir ve ücretlerin Ücret Politikası’na uygun olduğundan emin olur.

Komite, ücretlerle ilgili konularda ve Komitenin görevlerinin oluşturduğu diğer ilgili konularda Komiteye tavsiyede bulunmak üzere bağımsız dış danışmanları görevlendirebilir.

Ücretlendirme Komitesi 2022 yılında 7 toplantı yapmıştır.

2021'de Ücretlendirme Komitesi, 2022 için Kısa Vadeli Teşvik Programı (STIP) ve 2022 Uzun Vadeli Teşvik Programı (LTIP) dahil olmak üzere Kurul ve EGMB'nin ücretlerini değerlendirmeye odaklanmaya devam etti. Ayrıca Komite, Ücretlendirme Politikasını ve Ücretlendirme Raporunu değerlendirdi. 

2022 Ücret Belirleme Komitesi’nin etkinlikleri Ücret Belirleme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ücret Belirleme Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Atama Komitesi

Atama Komitesi, Yönetim Kurulu ve İdari Grup Yönetimi Kurulu adaylarının belirlenmesi için uygun planların ve süreçlerin uygulandığından emin olmak ve bu kurulların kompozisyonunu değerlendirmek konusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Atama Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu, İdari Grup Yönetimi Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan komitelerin üyeleri için aday ya da atama önerilerinde de bulunur.

Atama Komitesi 2020’de 8 toplantı yaptı.

2021'de Aday Gösterme Komitesi'nin temel faaliyetleri, yeni üyelerin aday gösterilmesi için arama süreçlerini ve tavsiyelerini desteklemek, halefiyet planlamasının ve organizasyonel değişikliklerin gözden geçirilmesi, yıllık Kurul değerlendirmesinin desteklenmesi ve Kurul kompozisyonunun gözden geçirilmesiydi.

Atama Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

İşlem Komitesi

İşlem Komitesi, Yönetim Kurulu’na büyük satın almalar, tasfiyeler ve müşteri sözleşmeleriyle ilgili öneriler verir, işlem süreçlerini gözden geçirir, büyük işlemler için ISS prosedürlerini ele alır ve belirli etkilenen işlemleri değerlendirir. Komite ayrıca önemli yeni finansmanı, yeniden finansmanı veya mevcut finansmanın önemli değişikliklerini ve öz sermaye veya borç ihracı için teklifleri gözden geçirir.

İşlem Komitesi 2022 yılında 3 toplantı yapmıştır.

2022'de İşlem Komitesi, belirli büyük müşteri sözleşmesi tekliflerini, ticari teklif inceleme sürecini ve standardını, ticari boru hattını, elden çıkarmaları ve satın almaları gözden geçirdi ve bu bağlamda Yönetim Kurulu'na ilgili tavsiyelerde bulundu. 

İşlem Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Kurul değerlendirmeleri

ISS A/S’nin Yönetim Kurulu, her yıl Kurul değerlendirmesi yapmaktadır. Yıllık Kurul değerlendirmesinin açıklaması ve genel sonuçlar, 2017’den bu yana ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarında yer almaktadır. ISS A/S’nin Yasal Kurumsal Yönetişim Raporlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Raporları gösterhttps://inv.issworld.com/governancereport