GİZLİLİK

ISS Global Gizlilik Bildirisi

Gizliliğinizi korumak konusunda kararlıyız ve kişisel verilerinizi bu ISS Global Gizlilik Bildirisi’ne (bundan sonra “Gizlilik Bildirisi” olarak anılacak) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve/veya yürürlükteki yerel veri koruma yönetmeliklerine göre yükümlülüklerimize uygun biçimde kullanacağız. Bu Gizlilik Bildirisi, toplu Grup Yıllık Raporu’muzda listelenen ISS Group’a bağlı şirketleri kapsamaktadır.