ÖYKÜMÜZ

İnsanlar mekanları ve mekanlar insanları yaratır

İNSANLAR MEKANLARI YARATIR

İnsanların mekânları ve mekânların insanları yarattığına inanırız. Strateji aşamasından operasyonlara kadar her aşamada müşterilerle birlikte çalışarak onlara çalışan, düşünen ve istenileni sağlayan mekânlar sağlarız. Müşterilerimiz bizi, hayatı kolaylaştıran, daha üretken ve eğlenceli hale getiren ortamlar oluşturduğumuz, bu ortamları yönetip sürdürülmesini sağladığımız için seçerler.

Çalışanlarımız, birlikte çalıştıkları insanlara özen gösterirler. İhtiyacı sağlayan ve mutluluk veren mekânlar oluşturmak için her zaman insani dokunuş katarlar. Müşterilerin tesislerindeki her ISS çalışanı, bizden biridir. Yani eğitimlidir, donanımlıdır, motivasyonu yüksektir ve yüksek standartlara göre çalışır.

Müşterilerle her gün, yan yana birlikte çalışarak kullanıcı deneyiminin her yönünü kavrarız. Hizmet sunumunun hassas gerçekliklerini karşılayacak yenilikçi stratejiler ve akıllı çözümler geliştirmek için verileri, sezgileri ve bilgileri kullanırız. Bu durum riskleri yönetmemize, maliyetleri düşürmemize ve tutarlılık sağlamamıza yardımcı olur. 

Doğruluk, eşitlik ve kapsayıcılık geçmişine sahip küresel bir şirket olarak tüm çalışanlarımıza, sorunlarla ve fırsatlarla gerçekleştikleri anda ilgilenmelerini sağlayacak yetkiyi veririz. Müşterilerimizin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmayı kendi işimiz olarak görüyoruz. İster hastaların tedavi olduğu hastaneler, üretkenliği artıran işletmeler, yolcu taşıyan havalimanları, isterse üretim tesisleri olsun her yerde yardıma hazırız.

İnsanlar mekânları ve mekânlar insanları yaratır. İşimizi doğru yapmamızın, hayatları geliştirdiğini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğini biliriz ve bundan motive oluruz.

Unity

Birlik

Biz birbirimize güveniriz ve eşitlik, katılım ve herkes için bir aidiyet duygusu yaratmaya inanırız - herkesin kendi özgü kişiliklerini ortaya koyabileceği bir kültüre sahibiz.  Güveniriz.

Buna çeşitlilik içeren yetenekler ve ekipler oluşturmak, iş birliği için alan oluşturmak ve birbirine dayanmak ve birbirinden öğrenmek dahildir. Birlikte hareket ettiğimizde müşterilerimize ve onların topluluklarına daha iyi bir deneyim sunduğumuzu biliriz. Sadece birlikte ve bir arada olduğumuzda, amacımıza yerine getirebiliriz.


Honesty

Dürüstlük

Dürüstlüğümüz tartışmaya kapalıdır. Müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve şirketimize saygı duyarız. Saygı duyarız.

Gurur duyulacak bir doğruluk, eşitlik ve kapsayıcılık geçmişine sahibiz. Her gün farklılıkların ve kişisel katkıların saygı gördüğü ve övüldüğü, bir açık iletişim ve işbirliği kültürü oluşturmaya çalışırız.

Responsibility

Sorumluluk

Umursamazlık etik değerlerimize aykırıdır. Ne yaptığımızı ve bunu kimin yaptığımızı önemsiyoruz. Özen gösteririz.

Çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz kişilerin sağlığı ve refahı bizim bir numaralı önceliğimizdir. Çalışanlarımızın mutlu olmasını, kendini değerli hissetmesini ve gelişmesini isteriz. Yani güvenli ve geliştirici çalışma ortamları yaratmak ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları iyileştirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteririz.

Entrepreneurship

Girişimcilik

Eylemler, söylenenlerde çok daha etkilidir. Tüm çalışanlarımız 'harekete geçmek için yetkiye’ sahiptir ve bunu yapmaları beklenmektedir. Harekete geçeriz.

ISS’te davranışlarımızla örnek oluruz. Yani ister iyileştirmeler ya da daha iyi çalışma yöntemleri önermek, isterse vizyonumuzu ve değerlerimizi zayıflatan davranışları dile getirmek olsun çalışanlarımıza harekete geçmek ve yenilikler yaratmak için güç veririz. Çalışanlarımız, doğru olanı yapmak için gerekli güce sahip olduklarını bilirler.

Quality

Kalite

Kalite konusunda tutkulu profesyonelleriz. Sözlerimizi gerçekleştiririz. Gerçekleştiririz.

Çalışanlarımız, olağanüstü hizmet deneyimleri sunma ortak amacını paylaşan büyük bir küresel ailenin parçalarıdır. Yılın 365 günü, 7/24 en yüksek standartları sunmayı isteyen becerili, güçlü ve motivasyonu yüksek bir işgücü sağlarız.

ÖYKÜMÜZ

ISS’in Mirası – geçmişimiz, çalışanlarımız

Şu anda bildiğimiz haliyle ISS 1934 yılında kuruldu. Ancak şirketin kökenleri 1901 yılına dayanmaktadır. ISS yerel işletmelere bekçilik hizmeti sunan bir şirket olarak kurulmuş olmasına karşın genişlemesi ve büyümesi sırasında aynı değerlere bağlılığını korumuştur. Dünyayı daha iyi çalışılabilir bir yer yapmak için insanları ve mekânları birbirine bağlama amacı her zaman işimizin merkezinde olmuştur.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.