BLOG

Jak zoptymalizować efektywną działalność biznesową dzięki miejscu pracy i usługom

Zmiana trendów demograficznych i związana z tym rosnąca walka o najlepszych, słaba motywacja pracowników oraz nieustanna potrzeba ograniczania i optymalizacji kosztów to raptem tylko kilka z problemów, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy. Potraktowanie środowiska pracy w sposób strategiczny może bardzo pomóc.

Blog - workplace
Generalnie przyjmuje się i akceptuje fakt, że ludzie postrzegają świat wokół siebie i rozumieją go za pomocą zmysłów, a nasze zachowanie jest kształtowane przez otaczające środowisko, które znacząco na nas wpływa. 

W ramach wielu badań naukowych udowodniono, że ludzie stają się bardziej wydajni i kreatywni, jeśli działają otoczeni elementami natury, że stajemy się bardziej komunikatywni w otwartej przestrzeni i że jesteśmy szczęśliwi, jeśli ludzie wokół nas są szczęśliwi. 

A jak te wyniki badań mają się do środowiska pracy? 

Jeśli przyjmiemy do wiadomości, że ludzie i środowisko mogą mieć na nas tak duży wpływ – zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym – wówczas miejsce pracy staje się strategicznym narzędziem dla menedżera, który chciałby wzmocnić pewne zachowania lub zmotywować pracowników do zmiany zachowań w pracy. 

1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

„Czy rzędy pustych biurek to wydajne wykorzystanie przestrzeni biurowej? I jak można wykorzystać tę przestrzeń do innej aktywności, aby zapewnić wartość organizacji?”

Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management & Design ISS
Miejsce pracy jako strategiczne narzędzie do optymalizacji biznesu 

Pomimo oczywistego wpływu środowiska pracy na ludzi, badania naukowe nadal pokazują, że tylko 13% pracowników na świecie jest mocno zaangażowanych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy. Podobny wynik odnotowuje się po przeciwnej stronie – 11% pracowników jest bardzo niezadowolonych ze swojego miejsca pracy, co przekłada się na brak zaangażowania. 

Aby zmienić te dane, menedżerowie muszą zmienić sposób, w jaki postrzegają miejsce pracy z niezbędnego kosztu operacyjnego na aktywny zasób, który można wykorzystać do zoptymalizowania działalności biznesowej oraz narzędzie do kreowania pożądanych zachowań u pracowników. 

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design ISS, wyjaśnia: 

– Aby być bardziej konkurencyjnym na rynku i zwiększyć wydajność, kadra kierownicza musi koniecznie zrozumieć , w jaki przestrzeń biurowa przekłada się na osiąganie celów biznesowych. Na przykład, jeśli firma skupia się na poprawie współpracy, a ma oddzielone biura, w których pracownicy nie mają ze sobą kontaktu przez większość dnia, to nie jest to optymalne rozwiązanie. 

Również sposób, w jaki pracownicy korzystają z pomieszczeń biurowych, może mieć wpływ na cele strategiczne firmy. Na przykład: badania naukowe pokazują, że pracownicy umysłowi spędzają przy biurku około 30–55% czasu pracy. Taki wynik skłania do zapytania: Czy rzędy pustych biurek to wydajne wykorzystanie przestrzeni biurowej? I jak można wykorzystać tę przestrzeń do innej aktywności, aby zapewnić wartość organizacji? Miejsce pracy samo w sobie nie wystarczy – to ludzie wnoszą w nie życie  

Oczywiście przestrzeń jako taka nie jest czynnikiem najważniejszym w miejscu pracy. Nawet nie przyszłoby nam do głowy twierdzić, że odpowiednią kulturę i wartości firmy można wbudować w ściany budynku. 

Do tego potrzeba ludzi. 

Dlatego, mimo że układ miejsca pracy stwarza fizyczne warunki umożliwiające zmianę i/lub stanowi czynniki motywujące optymalizację, jednak to przede wszystkim czynnik ludzki warunkuje emocjonalną więź, tym samym wzmacniając i promując pożądaną kulturę pracy i realizując wartości organizacji. 

 
Kompleksowe projektowanie jest podstawą zoptymalizowanego miejsca pracy 

Aby miejsce pracy spełniało swoją rolę, usługi i przestrzeń muszą ze sobą współgrać i być dostosowane do oczekiwanego wyniku z uwzględnieniem potrzeb pracowników. 

Praca przy zastosowaniu dedykowanych metodologii projektowania miejsca pracy i usług umożliwia nam skupienie się na tym, jakie usługi zapewniają największą wartość emocjonalną pracownikom – jakie czynniki fizyczne poprawiają lub pogarszają doświadczenia z miejsca pracy i jakie optymalizują przestrzeń i usługi pod kątem osiągnięcia pożądanych efektów. 

Na przykład menedżerowie poszukujący sposobu optymalizacji wydajności pracowników oraz łatwego odnalezienia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, mogą zapewnić opiekę nad dziećmi, co spełnia oba cele, jednocześnie podnosząc komfort pracy. 

W innych przypadkach, zwłaszcza jeśli firmie zależy na odejściu od struktury pracy w wydzielonych komórkach organizacyjnych i w zamian promowaniu kultury współpracy, warto rozważyć rozkład biura typu open space. Dzięki takiej aranżacji przestrzeni szanse na kontakty między pracownikami są dużo większe, również w pomieszczeniach socjalnych (np. podczas przerw na kawę). 

Ostatecznie bez względu na preferencje i potrzeby tylko wtedy, gdy łączymy myślenie o miejscu pracy i projektowaniu usług, możemy stworzyć holistyczne doświadczenia w miejscu pracy, w którym cała przestrzeń ma znaczenie, a każda usługa może mieć wpływ na codzienne życie człowieka. 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać aktualności ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach