BLOG

Tworzenie bezpieczniejszego miejsca pracy dzięki PURE SPACE

„Czy to bezpieczne?” To pytanie nurtuje niezliczoną liczbę pracowników na świecie w momencie powrotu do pracy stacjonarnej po miesiącach spędzonych w domu. PURE SPACE, nowy produkt ISS, ma na celu wsparcie pracowników w ponownym przywiązaniu się do swojego środowiska pracy, gwarantując im higieniczne i bezpieczne warunki.

HQ Back to Work

Pandemia COVID-19 zdecydowanie zmieniła sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Kraje kolejno zamykały miejsca pracy, odsyłając ludzi do pracy w domu, aby ograniczyć ryzyko zarażenia. „Dystans społeczny” stał się synonimem bezpieczeństwa. Pogłębiająca się w efekcie izolacja ma wymiar zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. PURE SPACE to rozwiązanie przeznaczone do powstrzymania pogłębiania się tej przepaści, tak aby pracownicy czuli, że są bezpieczni, wracając do pracy. 

Przywracanie poczucia bezpieczeństwa w pracy 

Wyzwanie z tym związane ma podwójny wymiar. Firmy muszą dać powracającym do firm pracownikom pewność, że miejsca pracy spełniają wysokie standardy higieniczne. Muszą też przywrócić utracone poczucie więzi. 

PURE SPACE podchodzi do obu tych problemów na trzy sposoby: 

  • Nacisk na zachowanie higieny oraz usuwanie źródeł zakażeń krzyżowych poprzez stosowanie zestandaryzowanych i zweryfikowanych przez niezależną stronę procesów i procedur 
  • Zapewnienie obiektywnych sposobów oceny skuteczności sprzątania 
  • Uwidocznienie procesów sprzątania pracownikom  
Maksymalna higiena często dotykanych powierzchni 

PURE SPACE kładzie nacisk na zapewnienie optymalnej higieny i usunięcie źródeł zakażeń krzyżowych. Standardowe produkty do sprzątania zwykle skupiają się na widocznej czystości oraz częstym sprzątaniu, czyli np. tym, jak często są sprzątane podłogi czy jak wyglądają. Nie kładą jednak zbyt dużego nacisku na czyszczenie często dotykanych powierzchni czy zapewnienie, że powierzchnie są pozbawione drobnoustrojów. 

Jednak badania naukowe wskazują, że wirus przeniesiony na często dotykaną powierzchnię, np. na klamki czy blaty stołów, może spowodować zarażenie 40–60% ludzi w danym miejscu pracy w ciągu dwóch do czterech godzin. 

PURE SPACE analizuje cały ruch oraz punkty kontaktów w miejscu pracy, identyfikuje często dotykane powierzchnie i dostosowuje plan zachowania higieny do otoczenia. To podejście uwzględnia również stosowanie odpowiednich produktów czyszczących, co gwarantuje, że często dotykane powierzchnie pozostają bezpieczne przez kilka godzin po ich zdezynfekowaniu. Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality wyjaśnia: „Skorzystaliśmy z doświadczeń zdobytych przez lata pracy w środowiskach wymagających wysokiej higieny – szpitalach i placówkach służby zdrowia – gdzie sterylne warunki odgrywają kluczową rolę. Dzięki PURE SPACE mogliśmy przenieść te doświadczenia do środowiska biurowego”. 

Ponadto wszelkie procesy, procedury i szkolenia stanowiące element PURE SPACE zostały zweryfikowane przez DNV GL, czyli jeden z wiodących na świecie organów przyznających certyfikaty w zakresie zarządzania ryzykiem i kontrolą jakości. – Naszym celem jest przekonanie pracowników, że pracują w czystym środowisku pracy i chcemy to osiągnąć poprzez przyjęcie odpowiedniego podejścia do zachowania higieny i dezynfekowania. Stosowanie metod, które są zweryfikowane przez obiektywną trzecią stronę, pomaga nam osiągnąć ten cel – mówi Joseph. 

„Skorzystaliśmy z doświadczeń zdobytych przez lata pracy w środowiskach wymagających wysokiej higieny - szpitalach i placówkach służby zdrowia - gdzie sterylne warunki odgrywają kluczową rolę. Dzięki PURE SPACE mogliśmy przenieść te doświadczenia do środowiska biurowego”.

Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality
Od poczucia „Wygląda na czyste” do „Wiem, że jest czyste” 

PURE SPACE pomaga również przywrócić pracownikom wiarę w czystość, zapewniając im widoczne i naukowe dowody, że dana powierzchnia jest czysta. 

– Zwykle oceniamy efekty usług utrzymania czystości wzrokowo – mówi Joseph. Z PURE SPACE mamy za sobą naukę i technologię, dzięki którym możemy przetestować i potwierdzić, że jest czysto. 

PURE SPACE wykorzystuje technologię ATP do naukowego pomiaru jakości usług utrzymania czystości. ATP (adenozyno-5′-trifosforan) to związek chemiczny obecny jedynie wewnątrz oraz w pobliżu żywych komórek, stąd można go wykorzystać do pomiaru stężenia obecnych mikroorganizmów oraz poziomu higieny. – Dzięki tej technologii odchodzimy od subiektywnej oceny poziomu czystości do oceny obiektywnej, bazującej na sprawdzonych, naukowych pomiarach – wyjaśnia Joseph. Ta merytoryczna, bazująca na dowodach metoda pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości, czy dana powierzchnia jest czysta i gotowa, aby na niej pracować. 

Widoczność zapewnia pewność i spokój  

Komunikacja to kolejny czynnik warunkujący spokój i pewność pracowników. Wyniki testów na ATP są udostępniane pracownikom, tak aby mogli sprawdzić poziom i wiedzieć, jak wygląda sytuacja w ich budynku. Taka otwarta komunikacja pomaga pracownikom się uspokoić, zrelaksować i dzięki temu osiągać właściwe wyniki w pracy.  

Oprócz wyników testów na ATP są również inne, widoczne oznaki umożliwiające przywrócenie pracownikom spokoju ducha i wiary w bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

– Kiedyś sprzątanie odbywało się głównie po opuszczeniu przez pracowników miejsca pracy – mówi Joseph. PURE SPACE to proces, który ma miejsce w ciągu dnia, kiedy pracownicy przebywają w biurze, tak aby widzieli, że pomieszczenia są sprzątane. Ten widoczny nacisk na higienę stanowi dodatkowy bodziec dla pracowników do zmiany własnych zachowań, co przekłada się na utrzymanie czystości w miejscu pracy. 

Taki sam standard we wszystkich lokalizacjach 

W przypadku spółek globalnych lub posiadających wiele biur PURE SPACE to pewność standaryzacji usług we wszystkich lokalizacjach. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mogą mieć pewność, że bez względu na miejsce pracy, każdemu oferuje się taki sam poziom higieny. 

„Wdrażając ten sam produkt we wszystkich budynkach, regionach i lokalizacjach geograficznych, możemy przetestować go w skali globalnej. Dzięki temu możemy go szybciej udoskonalić i sprawdzić jego skuteczność w możliwie najszerszym wymiarze. W ten sposób możemy rozwijać produkt i zmieniać go w czasie, gdyż takie szerokie analizy pozwalają nam to zrobić najlepiej – mówi Joseph. 

Coś więcej niż tylko rozwiązanie na czas pandemii 

Mimo że PURE SPACE opracowano z myślą o poradzeniu sobie z nietypowymi problemami generowanymi przez pandemię, jednak jesteśmy przekonani, że część elementów tego rozwiązania utrzyma się również po zakończeniu zagrożenia COVID-19. 

„Mimo że wiele elementów tego programu powstało z myślą o koronawirusie, jednak są również powiązane z szerszym tematem, jaki stanowi stworzenie zdrowszego środowiska pracy i sposobu utrzymania większej higieny w budynkach. Wierzę, że mamy możliwość podnosić jakość życia ludzi w szerszym tego słowa znaczeniu, nie tylko dlatego, że będą fizycznie zdrowsi, ale również dlatego że będą psychicznie zrelaksowani”. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Z wielką chęcią zaprezentujemy Ci PURE SPACE! Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc zadbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Pobierz naszą broszurę

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Napisz do nas mailto:Michal.matejuk@pl.issworld.com

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać aktualności ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach