PRYWATNOŚĆ

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności oraz treść strony internetowej podlegają wyłącznie prawu duńskiemu, bez względu na jego normy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszego wyłączenia odpowiedzialności lub z nim związane, jeżeli nie mogą zostać rozwiązane polubownie, rozstrzygane są wyłącznie przez sądy duńskie w Kopenhadze w Danii.

Informacje na stronie 

Informacje na tej stronie internetowej są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i są udostępniane w miarę ich dostępności, w tym między innymi w ramach gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu czy nienaruszalności. 
 
ISS dokłada należytej staranności, aby zawartość strony była dokładna i aktualna, jednakże ISS nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kolejność, aktualność i kompletność treści na niniejszej stronie internetowej.  
 
Treści zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie jako ogólne wskazówki. Żadna z treści zawartych na tej stronie internetowej nie zawiera żadnych ogólnych porad ani zaleceń i nie powinna być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań.  
 
ISS może w każdej chwili zmienić format i zawartość tej strony internetowej.  
 
ISS może zawiesić działanie niniejszej strony internetowej z jakiegokolwiek powodu i zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do niej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. 
 
Odpowiedzialność 

ISS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, będące rezultatem dostępu do jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie internetowej, korzystania z nich lub polegania na nich.  
 
ISS nie wypłaci żadnych odszkodowań ani innych świadczeń, niezależnie od tego, czy chodzi o straty lub obrażenia, czy też o świadczenia karne lub inne, z powodu dostępu, korzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach zawartych na tej stronie lub stronach, do których link znajduje się na tej stronie internetowej.  
 
Link do innych stron internetowych 

Ta strona może oferować dostęp do stron internetowych osób trzecich poprzez odpowiednie linki. ISS nie przegląda, nie kontroluje takich stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub problemy pojawiające się w związku z witrynami osób trzecich, do których prowadzą odnośniki. 

Prawa Własności Intelektualnej  

Zawartość tej strony internetowej oraz wszelkie prawa własności intelektualnej, które są w niej zawarte, należą do firmy ISS lub jej licencjodawców i są chronione prawem. O ile na tej stronie internetowej nie zaznaczono inaczej, można pobierać znajdujące się na niej materiały wyłącznie do niekomercyjnego i osobistego użytku oraz pod warunkiem przestrzegania wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji dotyczących własności. Nie wolno w inny sposób kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, umieszczać, transmitować lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób zawartości tej strony internetowej, w tym tekstu, obrazów, audio i wideo, do użytku publicznego lub komercyjnego lub do komunikacji, bez uprzedniej pisemnej zgody ISS. 
 
Nie wolno zamieszczać linków do konkretnych treści na tej stronie bez uprzedniej zgody ISS. Linki te muszą być zweryfikowane i zaakceptowane przez ISS po tym jak zostały zamieszczone. 
 
Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe są własnością ISS, jego podmiotów stowarzyszonych, firm powiązanych lub licencjodawców. 
 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies  

ISS traktuje Twoją prywatność bardzo poważnie. Jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych i plików cookie w związku z użytkowaniem tej strony internetowej, jest regulowane przez ISS Global Privacy Statement. 

Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności

Komentarze i pytania 

Wszelkie komentarze i pytania wysyłane do ISS dotyczące tej strony stają się własnością ISS. Otrzymane uwagi lub pytania nie będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń.