ANALIZY

Publikacje

W naszych publikacjach analizujemy najnowsze trendy i badania naukowe poświęcone outsourcingowi, zarządzaniu obiektami i tworzeniu doświadczeń w miejscu pracy.

Raport Roczny z 2019 r.

Zapoznaj się z naszym Raportem Rocznym z 2019 r., aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności i wyników. W 2019 roku kontynuowaliśmy prace nad odważnymi i niezbędnymi zmianami w naszej organizacji, które przełożą się na korzyści dla naszych kluczowych Klientów.

Zapoznaj się z naszym Raportem Rocznym

Przyszłość outsourcingu

ISS zleciła Kopenhaskiemu Instytutowi Studiów Futurystycznych (CIFS) przygotowanie szeregu scenariuszy przedstawiających przyszłość globalnej branży zarządzania obiektami. Ta współpraca zaowocowała opracowaniem pięciu publikacji z wizją ISS 2020 (ISS 2020 Vision White Books) prezentujących perspektywy dla tej branży.

Raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 2019

Zapoznaj się z naszym Raportem dotyczącym Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) z 2019 r., aby wiedzieć, jak troszczymy się o naszych pracowników, środowisko i Klientów.

Zapoznaj się z naszym Raportem na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Opinie na temat zarządzania obiektami i miejscem pracy

Nasze publikacje dają szczegółowy wgląd w kluczowe aspekty związane z zarządzaniem obiektami, środowiskiem pracy i usługami outsourcingowymi.

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby wiedzieć co nowego w ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Zaprenumeruj tutaj

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 60 tys. klientów w ponad 30 krajach