KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Rada Dyrektorów ISS A/S

Każdy członek zarządu, poza przedstawicielami pracowników, jest niezależny.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

CZŁONEK ZARZĄDU

Søren Thorup Sørensen

2023_BoD_Ben_Stevens

CZŁONEK ZARZĄDU

Ben Stevens

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

CZŁONEK ZARZĄDU

Nada Elboayadi (E)

2023_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Komisja ds. audytu i ryzyka

Komisja ds. audytu i ryzyka ocenia zewnętrzne raporty finansowe, kluczowe zasady rachunkowości oraz kluczowe szacunki i oceny księgowe, a także weryfikuje i monitoruje sposób zarządzania ryzykiem przez Grupę, wewnętrzne kontrole, politykę Speak Up i kwestie integralności biznesu. Poza tym nadzoruje funkcjonowanie audytów wewnętrznych oraz ocenia politykę finansową, politykę dotyczącą dywidend oraz politykę podatkową Grupy. Ponadto Komisja ds. audytu i ryzyka nadzoruje i ocenia relacje z niezależnymi audytorami, weryfikuje proces audytu oraz raporty z audytów długoterminowych, a także doradza Zarządowi w zakresie wyboru audytorów.

W 2022 roku Komisja ds. audytu i ryzyka odbyła siedem spotkań.

W 2022 r. Komisja ds. audytu i ryzyka nadal skupiała się na ocenie stosowania przez Grupę polityk rachunkowości, wykorzystania kluczowych szacunków i ocen księgowych oraz ocen ryzyka materialnego powiązanego z raportowaniem finansowym, w tym systemu kontroli wewnętrznej. Komisja zaktualizowała też system Speak Up oraz kwestie integralności biznesu. Zweryfikowano i zaktualizowano Statut Komisji ds. audytu i ryzyka, m.in. w zakresie zgodności ze statutem i zasobami Wewnętrznego Audytu Grupy.

Członkowie Komisji ds. audytu i ryzyka są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w duńskiej rekomendacji dot. ładu korporacyjnego.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

PRZEWODNICZĄCY

Ben Stevens

2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

CZŁONEK ZARZĄDU

Søren Thorup Sørensen

2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.

Komisja ds. wynagrodzeń

Rada Dyrektorów (Rada) powołała komisję ds. wynagrodzeń (Komisja ds. wynagrodzeń lub Komisja). Komisja pełni nadzór nad przygotowaniem polityki dotyczącej wynagrodzeń. Ocenia i doradza w zakresie wynagrodzeń dla członków Rady oraz członków Rady Zarządu Wykonawczego Grupy (EGMB). Poza tym, zatwierdza wynagrodzenia członków Zarządu Wykonawczego Grupy (EGM).

Komisja weryfikuje Politykę dotyczącą wynagrodzeń przynajmniej raz w roku i gwarantuje, że wynagrodzenia są zgodne z Polityką dotyczącą wynagrodzeń.

Komisja może angażować niezależnych doradców zewnętrznych w celu doradzania Komisji w sprawach związanych z wynagrodzeniami i innymi pokrewnymi kwestiami wchodzącymi w zakres jej zadań.

Komisja ds. transakcji odbyła siedem spotkań w 2022 r.

W 2022 roku Komisja ds. wynagrodzeń nadal koncentrowała się na ocenie wynagrodzeń Zarządu i EGMB, w tym na Short Term Incentive Programme na rok 2022 (STIP) i Long Term Incentive Programme na rok 2022 (LTIP). Ponadto Komisja dokonała oceny polityki Wynagrodzeń i raportu o wynagrodzeniach. 

Działania Komisji ds. wynagrodzeń w 2022 roku są szczegółowo opisane w raporcie ds. wynagrodzeń.

Członkowie Komisji ds. wynagrodzeń są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w duńskich zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Komisja ds. nominacji

Komisja ds. nominacji wspiera Radę Dyrektorów w zakresie stosowania odpowiednich planów i procesów podczas nominowania kandydatów do Rady Dyrektorów oraz Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i w zakresie oceny składu tych rad. Ponadto Komisja ds. nominacji opracowuje rekomendacje dotyczące osób nominowanych oraz wybieranych jako członków Rady Dyrektorów, Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i komisji powoływanych przez Radę Dyrektorów.

Komisja ds. nominacji odbyła osiem spotkań w 2022 r.

W 2022 roku kluczowe działania Komisji ds. nominacji wiązały się ze wsparciem procesów wyszukiwania i rekomendowania nowych członków Rady, weryfikacją procesu sukcesji i zmian organizacyjnych, wsparciem przebiegu rocznej oceny Rady oraz weryfikacją jej składu.

Członkowie Komisji ds. nominacji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Komisja ds. transakcji

Komisja ds. transakcji sporządza rekomendacje dla Rady Dyrektorów dotyczące niektórych nabywanych podmiotów (dużych), sprzedaży udziałów i umów z klientami, weryfikuje przebieg transakcji, analizuje procedury ISS w zakresie realizowania dużych transakcji oraz ocenia wybrane sfinalizowane transakcje. Komisja dokonuje również przeglądu istotnych nowych źródeł finansowania, refinansowania lub istotnej zmiany istniejących źródeł finansowania oraz propozycji emisji akcji lub długu.

Komisja ds. transakcji odbyła trzy spotkania w 2022 r.

W 2022 roku Komisja ds. transakcji przeanalizowała część dużych umów z klientami, procesy weryfikacji przetargów handlowych oraz standardowy lejek sprzedażowy, sprzedaż udziałów oraz sporządziła stosowne rekomendacje w tym zakresie dla Rady Dyrektorów. 

Członkowie Komisji ds. transakcji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2023_BoD_Ben_Stevens

PRZEWODNICZĄCY

Ben Stevens

2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Oceny Zarządu

Rada Dyrektorów ISS A/S przeprowadza coroczne oceny członków Zarządu. Od 2017 roku opis przebiegu corocznej oceny członków Zarządu oraz ogólne wnioski stanowią element Ustawowych Raportów dotyczących ładu korporacyjnego ISS A/S. Ustawowe Raporty dotyczące ładu korporacyjnego ISS A/S są dostępne pod linkiem poniżej.

Wyświetl raportyhttps://inv.issworld.com/governancereport