PRYWATNOŚĆ

Globalna Polityka Prywatności ISS

Bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony prywatności i zobowiązujemy się przetwarzać powierzone nam dane osobowe zgodnie z Globalną Polityką Prywatności ISS (dalej zwaną „Polityką Prywatności”) oraz obowiązującymi nas przepisami o ochronie danych osobowych RODO i/lub lokalnymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy spółek należących do Grupy ISS wymienionych w naszym skonsolidowanym rocznym raporcie dla Grupy.