BLOG

Bedrijfs- resultaten optimaliseren door werkplek- en service design

Veranderende demografische ontwikkelingen, de toenemende strijd om talent, een laag niveau van betrokkenheid van werknemers en een voortdurende behoefte aan kostenefficiëntie en optimalisatie zijn slechts een paar van de uitdagingen waar business managers mee blijven worstelen. Door de werkplek als strategisch instrument in te zetten, kan je die uitdagingen de baas.

Blog - workplace
Er wordt algemeen aangenomen en aanvaard dat wij als mensen de wereld om ons heen via onze zintuigen waarnemen en begrijpen, en dat ons gedrag wordt gevormd en beïnvloed door de omgeving die ons omringt. 

Verschillende studies hebben aangetoond, dat we productiever en creatiever worden als we omringd worden door elementen van de natuur, we meer communicatie krijgen in open ruimtes en gelukkig worden als andere mensen om ons heen gelukkig zijn. 

Dus, wat heeft dit te maken met de werkplek? 

Als we erkennen dat mensen en de fysieke omgeving om ons heen ons zo sterk kunnen beïnvloeden - zowel bewust als onbewust - dan wordt de werkplek het belangrijkste strategische instrument voor een manager, die een bepaald gedrag wil versterken of gedragsverandering in een organisatie wil stimuleren. 

1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

"Zijn rijen lege bureaus een efficiënt gebruik van de kantoorruimte? En, hoe kon deze ruimte worden gebruikt voor andere activiteiten die waarde creëren voor de organisatie?"

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design
De werkplek als een strategische tool voor bedrijfsoptimalisatie 

Ondanks de overduidelijke invloed van onze omgeving op ons als mensen, blijft onderzoek aantonen dat slechts 13% van de medewerkers wereldwijd zeer betrokken en zeer tevreden is met hun werkplek. Het omgekeerde is ook waar: 11% van de medewerkers zijn zeer ontevreden over hun kantoor en voelen zich totaal niet betrokken. 

Om dit om te buigen, moeten bedrijfsmanagers hun perceptie van de werkplek veranderen van een operationele kost in een actieve bron die kan worden gebruikt om bedrijfsoptimalisatie te stimuleren en als een hulpmiddel om gedragsverandering te bekomen. 

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design 

“Veel organisaties hebben te maken met tegenstrijdige belangen. Om die weg te nemen en de prestaties van de organisatie te vergroten, is het belangrijk dat het hoogste management nadenkt over de mate waarin de kantoorruimte de doelstellingen van een organisatie ondersteunt. Als een bedrijf bijvoorbeeld de samenwerking wil verbeteren, dan zijn individuele kantoren geen optimale oplossing. Medewerkers hebben dan het grootste deel van de dag geen contact met hun collega's. 

Zelfs gewoon aandacht besteden aan de manier waarop medewerkers een kantooromgeving gebruiken, kan de strategische bedrijfsdoelstellingen ten goede komen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kenniswerkers 30-55% van de tijd aan hun bureau doorbrengen. Dit roept de vraag op: Zijn rijen lege bureaus een efficiënt gebruik van de kantoorruimte? En, hoe kan deze ruimte worden gebruikt voor andere activiteiten die organisatorische waarde creëren?" De werkplek kan het niet alleen doen - er zijn mensen nodig om die tot leven te wekken. 

Natuurlijk is ruimte niet de belangrijkste factor op een werkplek. Het is natuurlijk onzinnig te denken dat bijvoorbeeld cultuur en waarden in de muren worden ingebouwd of in de verf worden vastgelegd wanneer een gebouw wordt neergezet. 

Er zijn mensen nodig om de boel tot leven te brengen. 

De werkplekinrichting creëert dus de fysieke omgeving die nodig is om een verandering en/of optimalisatie mogelijk te maken. Het is, echter, de 'service with a human touch' die een emotionele band kan creëren. Hierdoor wordt de gewenste cultuur versterkt en komen de waarden van de organisatie tot leven. 

 
Design-thinking is de kern van geoptimaliseerde werkplekken 

Om een werkplek optimaal te laten functioneren moeten werk en ruimte op elkaar worden afgestemd en worden ontworpen voor specifieke gewenste resultaten. Met de focus op de behoeften van de medewerkers. 

Door specifieke Workplace en Service Design methodologieën zijn wij in staat om ons te concentreren op welke diensten de hoogste emotionele waarde voor medewerkers creëren. We beoordelen welke fysieke factoren de werkplekervaring van de medewerker verbeteren of verminderen en de ruimte en service te optimaliseren in de richting van de gewenste bedrijfsresultaten. 

Een voorbeeld hiervan is management dat zoekt naar optimalisatie én hun medewerkers wil helpen met hun balans tussen werk en privé. Dagopvang of oppasdiensten kunnen dan optimale oplossingen zijn die aan beide doelstellingen voldoen en tegelijkertijd de algehele werkomgeving verbeteren. 

In andere gevallen, en voor bedrijven die willen overstappen op een plattere en meer samenwerkende organisatie, kan het de moeite waard zijn om een open werkomgeving te ontwerpen. Een open kantoorindeling maakt toevallige ontmoetingen mogelijk en in de ondersteunende ruimtes (bijvoorbeeld tijdens koffiepauzes) worden sociale interacties aangemoedigd. 

Uiteindelijk, ongeacht de voorkeuren en behoeften, kunnen we alleen door het combineren van werkplek en serviceontwerp een holistische werkplekervaring creëren. In deze beleving heeft alle ruimte een betekenis en kan elke ontmoeting een verschil maken in iemands dagelijks leven. 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in om de laatste insights van ISS te ontvangen. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet

Blog - workplace

BLOG

Bedrijfsresultaten optimaliseren door werkplek- en service design

Veranderende demografische ontwikkelingen, de toenemende strijd om talent, een laag niveau van betrokkenheid van werknemers en een voortdurende behoefte aan kostenefficiëntie en optimalisatie zijn slechts een paar van de uitdagingen waar business managers mee blijven worstelen. Door de werkplek als strategisch instrument in te zetten, kan je die uitdagingen de baas.