LEIDERSCHAP

Raad van Bestuur van ISS A/S

Alle bestuursleden zijn onafhankelijk, op de medewerkersvertegenwoordigers na.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_EGM_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Audit- en Risicocomité

Het Audit- en Risicocomité evalueert de externe financiële rapportering, belangrijke boekhoudkundige beleidsregels en belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen, en beoordeelt en controleert het risicobeheer, de interne controles, het Speak Up-systeem (klokkenluidersregeling) en aangelegenheden in verband met zakelijke integriteit van de Groep. Deze controleert ook de interne auditfunctie van Group en evalueert het Financieel beleid, het Dividendbeleid en het Belastingbeleid van Group. Daarnaast controleert en evalueert het Audit- en Risicocomité de relatie met onafhankelijke auditors, herziet zij het auditproces en het auditrapport van de auditor en doet zij aanbevelingen over de benoeming van auditors aan de Raad van Bestuur.

Het Audit- en Risicocomité heeft in 2022 7 vergaderingen gehouden.

In 2022 heeft het Audit- en Risicocomité zich onverminderd gericht op het evalueren van de toepassing van de boekhoudkundige beleidsregels van de groep, het gebruik van belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en materiële risico's verbonden aan de financiële rapportage, inclusief het systeem van interne controles. Het comité heeft tevens het Speak Up-systeem (klokkenluidersregeling) en bedrijfsintegriteitskwesties onder de loep genomen. Het charter voor het Audit- en Risicocomité werd herzien, ook wat betreft het charter en de middelen van de Groep Interne Audit.

De leden van het Audit- en Risicocomité worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

Remuneratiecomité

De Raad van Bestuur (Raad) heeft een Remuneratiecomité opgericht (Remuneration Committee or the Committee). Het Comité zorgt voor overzicht bij het opstellen van het remuneratiebeleid. Het evalueert en doet aanbevelingen voor de remuneratie van de Raad en de leden van de Executive Group Management Board (EGMB). Het keurt ook de remuneratie goed van het Executive Group Management (EGM).

Het Comité herziet het Remuneratiebeleid ten minste een keer per jaar en zorgt dat de remuneratie in overeenstemming is met het Remuneratiebeleid.

Het Comité kan onafhankelijke externe adviseurs aanstellen om het Comité te adviseren in aangelegenheden die verband houden met de bezoldiging en andere verwante aangelegenheden die tot de taken van het Comité behoren.

In 2022, heeft het Remuneratiecomité 7 vergaderingen gehouden.

In 2022 bleef het Remuneratiecomité zich richten op de evaluatie van de remuneratie van de Raad van Bestuur en de EGMB, met inbegrip van het Kortetermijnbonusprogramma voor 2022 (STIP) en het Langetermijnbonusprogramma voor 2022 (LTIP). Daarnaast heeft het comité het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag geëvalueerd. 

De activiteiten van het Remuneratiecomité voor 2022 worden verder beschreven in het Remuneratierapport.

De leden van de Vergoedingcommissie worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Nominatiecomité

Het Nominatiecomité helpt de Raad van Bestuur bij het controleren of de juiste plannen en processen geïnstalleerd zijn voor de nominatie van kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Executive Group Management Board en het evalueren van de samenstelling van deze raden. Daarnaast doet de Nominatiecommissie aanbevelingen voor de nominatie of benoeming van leden van de Raad van Bestuur, de Executive Group Management Board en de commissies die worden opgericht door de Raad van Bestuur.

Het Nominatiecomté heeft in 2022 8 vergaderingen gehad.

In 2022 waren de belangrijkste activiteiten van het Nominatiecomité: ondersteuning van de zoekprocessen en aanbevelingen voor de benoeming van nieuwe leden, beoordeling van de opvolgingsplanning en organisatorische veranderingen, ondersteuning van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur en herziening van de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De leden van het Nominatiecomité worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Transactiecomité

Het Transactiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot bepaalde grote acquisities, afsplitsingen en klantencontracten, onderzoekt de transactiepijplijn, controleert de procedures van ISS voor grote transacties en evalueert geselecteerde uitgevoerde transacties. Het Comité beoordeelt ook belangrijke nieuwe financieringen, herfinancieringen of belangrijke wijzigingen van bestaande financieringen en voorstellen voor de uitgifte van aandelen of schulden.

In 2022, heeft het Transactiecomité 3 vergaderingen gehouden.

In 2022 heeft het Transactiecomité bepaalde offertes voor grote klanten, het proces en de standaard voor de beoordeling van commerciële offertes, de commerciële pijplijn, desinvesteringen en overnames onderzocht en in dit verband relevante aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. 

De leden van het Transactiecomité worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Evaluaties Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ISS A/S voert jaarlijkse evaluaties uit van de Raad. Een beschrijving van de jaarlijkse evaluatieprocedure van de Raad en de algemene conclusies zijn opgenomen in de statutaire Bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vanaf 2017. De statutaire bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vindt u in onderstaande link.

Rapporten weergevenhttps://inv.issworld.com/governancereport