LEIDERSCHAP

Raad van Bestuur van ISS A/S

Alle bestuursleden zijn onafhankelijk, op de medewerkersvertegenwoordigers na.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

2022_06_Signe-1920x1080

Member of the board

Signe Adamsen (E)

Audit- en risicocommissie

De Audit- en Risicocommissie evalueert de externe financiële reporting, belangrijke boekhoudkundige beleidsregels en belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en herziet en controleert het risicobeheer, interne controles en bedrijfsintegriteitszaken van Group. Deze controleert ook de interne auditfunctie van Group en evalueert het Financieel beleid, het Dividendbeleid en het Belastingbeleid van Group. Daarnaast controleert en evalueert de Audit- en Risicocommissie de relatie met onafhankelijke auditors, herziet zij het auditproces en het auditrapport van de auditor en doet zij aanbevelingen over de benoeming van auditors aan de Raad van Bestuur.

De Audit- en Risicocommissie heeft in 2020 zeven vergaderingen gehad.

In 2020 heeft de Audit- en Risicocommissie zich onverminderd gericht op het evalueren van de toepassing van de boekhoudkundige beleidsregels van de groep, het gebruik van belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en materiële risico's verbonden aan de financiële rapportage, inclusief het systeem van interne controles. Het handvest voor de Audit- en Risicocommissie is herzien en bijgewerkt, inclusief wat betreft het handvest en de middelen voor de interne audit van Group.

Er staan zeven vergaderingen gepland voor 2021.

De leden van het Audit- en Risicocomité worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Vergoedingscommissie

De Raad van Bestuur (Raad) heeft een Vergoedingscommissie opgericht (Remuneration Committee or the Committee). De Commissie zorgt voor overzicht bij het opstellen van het Vergoedingsbeleid. Het evalueert en doet aanbevelingen voor de vergoeding van de Raad en de leden van de Executive Group Management Board (EGMB). Het keurt ook de vergoeding goed van het Executive Group Management (EGM).

De Commissie herziet het Vergoedingsbeleid ten minste een keer per jaar en zorgt dat de vergoeding in overeenstemming is met het Vergoedingsbeleid.

De Vergoedingscommissie heeft in 2020 elf vergaderingen gehad.

2020 was een ongeëvenaard en uitdagend jaar voor ISS. We moesten een weg vinden in de pandemie, in een malware-aanval, in de aanzienlijke wijzigingen in het management en in een hernieuwde strategie. Hieronder staat een overzicht van hoe deze uitdagingen van aanzienlijke invloed waren op de salarissen van het management.

Managementsalarissen voor 2020

Totaal aan salarissen aan de Raad van Bestuur bedroeg DKK 8,0 miljoen (2019: DKK 8,8 miljoen)

Salarissen toegekend aan de EGMB in 2020 bedroegen DKK 26,9 miljoen (2019: DKK 24,7 miljoen)

Het short-term incentive programme (STIP) (Beloningen korte termijn) heeft 72% van het beoogde bedrag uitbetaald aan de nieuwe Group CEO, 59% aan de Group CFO en 59% aan de CEO Europe op basis van de resultaten van 2020 die zwaar te leiden hadden onder Covid-19

Het long-term incentive programme (LTIP) (Beloningen lange termijn), toegekend in 2018, betaalt in maart 2021 niet uit, omdat de prestatiecriteria niet behaald zijn

Covid-19 en malware-aanval

De Raad van Bestuur heeft vrijwillig 20% van hun vergoedingen ingeleverd voor het tweede kwartaal. Ook het EGMB en het EGM hebben vrijwillig 20% van hun salaris ingeleverd voor het tweede kwartaal

Het Short-Term Incentive Programme (STIP) is herzien. Het wegen van financiële doelstellingen is verlaagd van 75% naar 50%. Er zijn niet-financiële doelstellingen geïntroduceerd (gewicht 25%) om focus te leggen op de actuele uitdagingen

In het Long-Term Incentive Programme (LTIP) werd het doel voor 2020, winst per aandeel (EPS), in twee verdeeld: een doel voor 2020 en een doel voor 2021-2022. Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande programma's die zijn toegekend in 2018 en 2019

Wijzigingen in Management

Volgens de service-overeenkomst heeft voormalig Group CEO Jeff Gravenhorst recht op 24 maanden salaris

Op 1 september 2020 is Jacob Aarup-Andersen benoemd als nieuwe Group CEO. De Group CEO wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor aandelenbeloningen die met betrekking tot het verlaten van zijn vorige functie verloren zijn gegaan

Pierre-François Riolacci heeft in mei 2020 een aanblijfbonus ontvangen

In december 2020 werd Kasper Fangel benoemd tot Group CFO en werd Pierre-François Riolacci benoemd tot CEO Europe

De activiteiten van de Vergoedingscommssie voor 2020 worden verder beschreven in het Vergoedingsrapport.

De leden van de Vergoedingcommissie worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.

 

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nominatiecommissie

De Nominatiecommissie helpt de Raad van Bestuur bij het controleren of de juiste plannen en processen geïnstalleerd zijn voor de nominatie van kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Executive Group Management Board en het evalueren van de samenstelling van deze raden. Daarnaast doet de Nominatiecommissie aanbevelingen voor de nominatie of benoeming van leden van de Raad van Bestuur, de Executive Group Management Board en de commissies die worden opgericht door de Raad van Bestuur.

De Nominatiecommissie heeft in 2020 14 vergaderingen gehad.

In 2020 waren de belangrijkste activiteiten van de Nominatiecommissie het ondersteunen van de zoekprocessen en het aanbevelen van nominaties voor nieuwe leden van de Raad en het benoemen van de nieuwe Group CEO, het herzien van de opvolgingsplanning en organisatorische veranderingen, het ondersteunen van de jaarlijkse Raadsevaluatie en het herzien van de samenstelling van de Raad.


De leden van de Nominatiecommissie worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven. 

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transactiecommissie

De Transactiecommissie doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot bepaalde grote acquisities, afsplitsingen en klantencontracten, onderzoekt de transactiepijplijn, controleert de procedures van ISS voor grote transacties en evalueert geselecteerde uitgevoerde transacties.

De Transactiecommissie heeft in 2020 drie vergaderingen gehad.

In 2020 heeft de Transactiecommissie bepaalde grote contracttenders van klanten, commerciële tenderprocessen en -standaards, de commerciële pijplijn en afsplitsingen herzien en op dit gebied relevante aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur.

De leden van de Transactiecommissie worden als onafhankelijk beschouwd op basis van de definitie die in de Deense Corporate Governance-aanbevelingen wordt gegeven.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

Evaluaties Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ISS A/S voert jaarlijkse evaluaties uit van de Raad. Een beschrijving van de jaarlijkse evaluatieprocedure van de Raad en de algemene conclusies zijn opgenomen in de statutaire Bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vanaf 2017. De statutaire bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vindt u in onderstaande link.

Rapporten weergeven

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen