MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Duurzaamheidsverslag, beleidsdocumenten en publicaties

Bij ISS zijn we trots op onze inspanningen op het gebied van Corporate Responsibility en rapporteren hierover jaarlijks.

Klik hieronder en lees onze Group Policies.

Duurzaamheidsverslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. Lees ons Duurzaamheidsverslag.

Lees al onze verslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. U vindt onze meest recente rapporten naast onze andere publicaties.

Lees onze publicatieshttps://brand.issworld.com/web/24f976f13bb57357/corporate-responsibility-reports/

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct en Global People Standards. Onze Global People Standards hebben onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, kinderarbeid en verplichte arbeid, en het recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering goed beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet