MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Verslagen, beleidsdocumenten en publicaties

Bij ISS zijn we trots op onze inspanningen op het gebied van Corporate Responsibility en rapporteren hierover jaarlijks.

Klik hieronder en lees onze Group Policies.

Duurzaamheidsverslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. Lees ons Duurzaamheidsverslag.

BE_2024_Emas_ISS_

EMAS Registratie

ISS is EMAS geregistreerd voor haar schoonmaakactiviteiten op het Europees Parlement (lot 1)

EMAS (Eco-Management en Audit Schema) is een milieumanagementsysteem voor organisaties die op een proactieve en systematische wijze hun milieuprestaties willen verbeteren. Het systeem werd ontwikkeld door de Europese Unie.

De drie EMAS-sleutelbegrippen zijn: prestatie, geloofwaardigheid en transparantie.

  • Prestatie: het doel van EMAS is het permanent verbeteren van de milieuprestaties van een organisatie.
  • Geloofwaardigheid: om een EMAS-registratie te verwerven, controleren onafhankelijke milieuverificateurs het milieumanagementsysteem via audits.
  • Transparantie: bedrijven stellen via EMAS informatie over hun milieuprestaties publiek beschikbaar.

Lees al onze verslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. U vindt onze meest recente rapporten naast onze andere publicaties.

Lees onze publicatieshttps://brand.issworld.com/web/24f976f13bb57357/corporate-responsibility-reports/

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct en Global People Standards. Onze Global People Standards hebben onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, kinderarbeid en verplichte arbeid, en het recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering goed beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet

Blog - workplace

BLOG

Bedrijfsresultaten optimaliseren door werkplek- en service design

Veranderende demografische ontwikkelingen, de toenemende strijd om talent, een laag niveau van betrokkenheid van werknemers en een voortdurende behoefte aan kostenefficiëntie en optimalisatie zijn slechts een paar van de uitdagingen waar business managers mee blijven worstelen. Door de werkplek als strategisch instrument in te zetten, kan je die uitdagingen de baas.