PRIVACY

Disclaimer

De disclaimer en de inhoud van deze website vallen uitsluitend onder de Deense wet zonder rekening te houden met haar regels rond conflicterende wetgeving. Elk conflict dat voorspruit uit of in relatie staat tot deze disclaimer zal, indien het niet in overleg kan worden opgelost, uitsluitend door de Deense rechtbanken in Copenhagen beslist worden.

Informatie op de website 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en wordt getoond "als is" en "als beschikbaar", inclusief maar niet gelimiteerd tot de geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk. 
 
ISS zorgt er in redelijke mate voor dat de inhoud van de site accuraat en up-to-date is, hoewel ISS geen garanties van enige aard geeft en geen verantwoordelijkheid aanvaardt inzake de accuraatheid, de tijdigheid of de volledigheid van de inhoud van de website.  
 
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene oriëntatie. Op geen enkele manier verschaft deze website algemeen advies of enige aanbevelingen; men mag niet vertrouwen op de inhoud om beslissingen of actie te ondernemen.  
 
ISS heeft het recht om het formaat en de inhoud van deze website op elk moment aan te passen.  
 
ISS heeft het recht om de werking van deze website stop te zetten voor welke reden dan ook, en behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment stop te zetten zonder enige kennisgeving. 
 
Aansprakelijkheid 

ISS zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, direct noch indirect, incidenteel of daaruit volgend, ten gevolge van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van de website.  
 
ISS zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schadeloosstelling of andere compensaties ten gevolge van verlies of letsel, bestraffend of niet, ten gevolge van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud van deze website of sites waaraan deze website is gelinkt.  
 
Linken naar andere websites 

Het is mogelijk dat deze site toegang geeft tot websites van andere partijen d.m.v. relevante links. ISS heeft dergelijke sites niet gereviewd en controleert ze ook niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud of issues die voortspruiten uit de connectie met gelinkte websites van andere partijen. 

Intellectuele Eigendomsrechten  

De inhoud van deze website en elk intellectueel eigendomsrecht dat hierin besloten ligt is eigendom van ISS of zijn licentiegevers en is beschermd door de wet. Tenzij specifiek anders vermeld op deze website, mag u enkel materiaal dat wordt getoond op deze website downloaden voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle copyright-, trademark- en andere eigendomsaanwijzingen respecteert. U mag verder de inhoud van deze website niet kopiëren, herpubliceren, uploaden, posten, doorzenden of verspreiden, zowel tekst, beelden, audio en video, voor publiek of commercieel gebruik of communicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ISS. 
 
U mag niet linken naar specifieke inhoud op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ISS. Linken dienen te worden gereviewd en geaccepteerd door ISS na implementatie. 
 
Alle namen, logo's en trademarks zijn eigendom van ISS, haar filialen, verbonden bedrijven of licentiegevers. 
 
Privacy en Cookies  

ISS neemt uw privacy heel ernstig. Elk gebruik van persoonlijke gegevens en cookies over uw gebruik van deze website wordt gereglementeerd door het ISS Global Privacy Statement. 

Lees ons privacy statement

Bemerkingen en vragen 

Alle bemerkingen en vragen die naar ISS worden gestuurd over deze site worden eigendom van ISS. Ontvangen bemerkingen en vragen zullen niet als confidentieel worden behandeld en mogen zonder beperkingen gebruikt worden.