MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Zorgen voor mensen, plaatsen en planeet

Vanaf de start van ons bedrijf in 1901, is ISS een mensgerichte organisatie, die werkt vanuit de sterke overtuiging dat geweldige mensen het verschil kunnen maken, en dat ook doen. We geloven in onze verantwoordelijkheid. Naar de planeet, naar onze mensen en naar de gemeenschappen die we dienen. We weten dat wanneer wij de dingen goed doen, dit levens verbetert en de wereld beter maakt. Dat is wat ons motiveert.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

Speak Up

Een ethische bedrijfsvoering is onderdeel van de Corporate Responsibility

Ontdek hoe onze Gedragscode is verbonden met alles wat we doen. Het Klokkenluidersbeleid (Speak up) is sterk verbonden met onze ethische normen en gedragingen. In lijn met de ISS-waarden en de Gedragscode is de bedrijfsintegriteit van ISS niet onderhandelbaar.

Lees meer over onze Gedragscode en het Klokkenluidersbeleid/about/corporate-responsibility/speak-up
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

ONZE BELOFTE

Een duurzaam bedrijfsmodel dat de wereld waarin we leven ondersteunt

Als wereldwijd opererend bedrijf met bijna 370.000 medewerkers hebben we een belangrijke rol bij het oplossen van enkele van 's werelds meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. We dragen bij tot duurzame ontwikkeling rond drie grote thema's:     

  • Mensen: Veilige werkomstandigheden, gezondheid, welzijn en mensenrechten bevorderen en bouwen aan een cultuur van diversiteit en inclusie.   
  • Planeet: Het verminderen van onze impact op het milieu, terwijl we onze klanten helpen om duurzame werkplekken te creëren door middel van strategisch advies en diensten.   
  • Profit: Positieve beïnvloeding van de wereldwijde bedrijfsomgeving door het naleven van gezonde bedrijfsnormen en het naleven van ons integriteitsraamwerk.  
Meer lezen/about/corporate-responsibility/cr-reporting-policies-and-publications

Ondersteunen van de UN Sustainable Development Goals

We zijn zeer toegewijd aan de transformatie naar een meer veerkrachtige en rechtvaardige internationale gemeenschap. Ons doel is om het goede voorbeeld te geven in onze branche. Daarbij streven we altijd naar een positieve beïnvloeding van de markt, waar we ook actief zijn. Met onze focus op hoe we een ethische benadering van mensen, planeet en winst kunnen hanteren, investeren we in het bijzonder in het ondersteunen van de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's):

SDG 5

Gendergelijkheid en alle vrouwen en meisjes ruimte en mogelijkheden bieden

Bij ISS omarmen en stimuleren we diversiteit. Bijna de helft van ons personeelsbestand bestaat uit vrouwen en we streven er voortdurend naar om de vertegenwoordiging van vrouwen in management, leiderschapsontwikkeling en inclusieprogramma's te vergroten met onze diversiteits- en inclusiestrategie op topniveau.

SDG 6

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Het waterverbruik is één van onze belangrijkste milieueffecten. Met onze wereldwijde ISS Green Offices Programme en Cleaning Excellence-aanpak streven we naar een vermindering van schoonmaakmiddelen met 75% en een wereldwijde verlaging van waterverbruik en waterafvoer tot 70%.

SDG 8

Bevordering van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Als een toegewijd mensgericht bedrijf investeren we aanzienlijk in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus van onze organisatie. Hiermee voorkomen we verwondingen en sterfgevallen, garanderen we een eerlijke beloning en hanteren we nultolerantie t.o.v. dwangarbeid, kinderarbeid, moderne slavernij en mensenhandel.

SDG 10

Vermindering van de ongelijkheid in en tussen landen

Als een van 's werelds grootste particuliere werkgevers zijn we er trots op dat we mensen met verschillende achtergronden en opleidingen kunnen verwelkomen. Wij bieden opleiding en carrièremogelijkheden voor een toenemend aantal vluchtelingen, maar ook voor mensen met een mentale en fysieke handicap, sociale problemen of beperkte of geen opleiding.

SDG 12

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Door middel van ons Cleaning Excellence-programma en groene innovatieprojecten willen we het verbruik van chemicaliën verminderen en werken we samen met strategische leveranciers aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe instrumenten, technologieën en processen die de impact op het milieu zullen verminderen.

SDG 13

Snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden

ISS zet zich in om de impact op het milieu van onszelf - en van onze klanten - waar mogelijk te verminderen. Wij werken samen met onze klanten, zowel op de locaties als daarbuiten, en treden op als strategische adviseurs om hen te helpen controle te krijgen over hun ecologische voetafdruk en die te verminderen.

Meet our people option 2_Graded

DIVERSITEIT & INCLUSIE

Mensen die het verschil maken

We omarmen en moedigen diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord aan; dit omvat etniciteit, ras, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, beperking, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, taal, culturele achtergrond en opleiding. We zien ons diverse personeelsbestand als een belangrijk concurrentievoordeel en een vitaal onderdeel van ons duurzame bedrijfssucces op lange termijn. Onze inclusieve cultuur geeft mensen zelfvertrouwen en maakt ons creatiever, productiever en aantrekkelijker als werkgever.

Meer lezen/career/your-career-at-iss/our-culture

Focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

We creëren langetermijnwaarde voor ons bedrijf, en dus voor de wereld om ons heen, door de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken en regelmatig en transparant over onze prestaties te rapporteren.

Lees ons Duurzaamheidsverslaghttps://brand.issworld.com/m/76e003348fd904a0/original/Sustainability-Report-2023.pdf

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet

Blog - workplace

BLOG

Bedrijfsresultaten optimaliseren door werkplek- en service design

Veranderende demografische ontwikkelingen, de toenemende strijd om talent, een laag niveau van betrokkenheid van werknemers en een voortdurende behoefte aan kostenefficiëntie en optimalisatie zijn slechts een paar van de uitdagingen waar business managers mee blijven worstelen. Door de werkplek als strategisch instrument in te zetten, kan je die uitdagingen de baas.