BLOG

PURE SPACE ile daha güvenli bir işyeri oluşturuyoruz

‘Güvenli mi?’ Bu, dünya çapında sayısız çalışanın aylarca evden çalıştıktan sonra işyerlerine yeniden girerken kendilerine sorduğu sorudur. ISS’in yeni ürünü olan PURE SPACE, çalışma mekânının hijyenik ve güvenli olmasını sağlayarak, insanların çalışma ortamlarıyla yeniden bağ kurmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

HQ Back to Work

COVID-19 salgını, insanların çalışma ve yaşama şeklini önemli ölçüde bozdu. Ülkeler enfeksiyon riskini azaltmak için ardı ardına çalışanları evlerine gönderdi. ‘Sosyal mesafe’, artık ‘güvenlikle’ eş anlamlı hale geldi. Sonuçta hem fiziksel hem de duygusal ayrılma oluştu. PURE SPACE, çalışanların, güvenli bir çalışma ortamına döndüklerini hissetmeleri için bu bozulmayı düzeltmek amacıyla tasarlandı. 

Mekânları yeniden güvenli hale getirmek 

İki tane zorluk var. Şirketlerin, çalışanları daha yüksek bir hijyen standardını sağlayan çalışma ortamına yeniden getirerek fiziksel bağlantıyı yeniden kurmaları gerekiyor. Çalışanların işyerlerinin güvenli olduğuna ikna olmasını sağlayarak duygusal bağı da yeniden oluşturmaları gerekli. 

PURE SPACE bu zorlukların her ikisini üç şekilde ele alıyor: 

  • Hijyene öncelik vererek ve standartlaştırılmış, üçüncü şahıslar tarafından doğrulanmış süreçler ve prosedürlerle çapraz enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırarak 
  • Temizlik etkinliğini ölçmenin objektif yollarını sağlayarak 
  • Temizlik etkinliklerinin çalışanlar tarafından daha görünür olmasını sağlayarak 
Çok dokunulan yüzeyler için hijyene öncelik vermek 

PURE SPACE, hijyeni en üst düzeye çıkarmaya ve çapraz enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırmaya odaklanmaktadır. Standart temizlik ürünleri, zeminlerin ne sıklıkta temizlendiği ya da ne kadar temiz göründüğü gibi görünür temizliğe ve görev sıklığına odaklanmaktadır. Ancak çok temas edilen yüzeylerin temizlenmesine ve buralarda mikroorganizmaların bulunmadığından emin olmaya yeterince önem verilmemektedir. 

Ancak araştırmalar kapı kolu ya da masa üstü gibi çok temas edilen bir yüzeyde bulunan virüslerin, iki ila dört saat içinde işyerindeki çalışanların %40-60’ına bulaşabileceğini göstermektedir. 

PURE SPACE tüm trafiği ve temas noktalarını analiz eder, çok dokunulan yüzeyleri tespit eder ve hijyen planını ortama göre hazırlar. Bunlar arasında çok dokunulan alanların, dezenfekte edildikten sonra saatler boyunca güvenli kalmasını sağlayacak doğru temizlik ürünlerinin kullanılması sayılabilir. ISS Group Sağlık, Güvenlik ve Kalite Başkanı Joseph Nazareth’in söylediği gibi: “Hijyen ve dezenfeksiyonun daha önemli olduğu temiz oda ortamları, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla çalışma konusunda sahip olduğumuz yıllara dayanan deneyimlerden ilham aldık. PURE SPACE ile bu gereksinimleri alıyoruz ve onları ofis ortamına aktarıyoruz.” 

Ayrıca PURE SPACE’te kullanılan süreçler, prosedürler ve eğitim, dünyanın en önde gelen risk yönetimi ve kalite güvencesi sertifikasyon kurumlarından biri olan DNV GL tarafından doğrulanmıştır. Joseph, “Amacımız hijyen ve dezenfeksiyona doğru biçimde yaklaşarak çalışanların, çalışma ortamlarının temiz olduğuna dair güvenini artırmaktır. Bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulanan yöntemleri kullanmak, bu amacı gerçekleştirmemizde bize yardımcı oluyor,” diyor. 

“Hijyen ve dezenfeksiyonun daha önemli olduğu temiz oda ortamları, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla çalışma konusunda sahip olduğumuz yıllara dayanan deneyimlerden ilham aldık. PURE SPACE ile bu gereksinimleri alıyoruz ve onları ofis ortamına aktarıyoruz.”

Joseph Nazareth, ISS Group Sağlık, Güvenlik ve Kalite Başkanı
“Temiz görünüyor”dan “Temiz olduğunu biliyorum”a 

PURE SPACE, bir alanın temiz olduğuna dair görünür, bilimsel bir kanıt sunarak çalışan güveninin yeniden kurulmasına da yardımcı olmaktadır. 

Joseph, “eski temizlik hizmetinin sonucuna gözlerimize karar verme eğilimindeydik,” diyor. “PURE SPACE ile temizliği test etmek ve doğrulamak için bilimi ve teknolojiyi kullanıyoruz.” 

PURE SPACE, temizliğin sonucunu bilimsel olarak ölçmek için ATP teknolojisini kullanmaktadır. ATP, yani Adenozin trifosfat, sadece canlı hücrelerde ve bu hücrelerin etrafında bulunan bir moleküldür. Dolayısıyla mikroorganizma konsantrasyonunu ve hijyen seviyesini ölçmek için kullanılabilir. Joseph, “Bu teknoloji ile temizliğin subjektif değerlendirmesinden bilimsel olarak kanıtlanmış bir ölçüm yöntemi kullanarak objektif değerlendirmesine geçiyoruz,” diye açıklıyoruz. Bu gerçekçi, kanıta dayalı yöntem, bir alanın temiz ve çalışmaya hazır olduğu konusundaki tüm kuşkuların giderilmesine yardımcı oluyor. 

Görünürlük iç rahatlığı sağlar  

İletişim, çalışanların içini rahatlatmada bir diğer önemli etkendir. ATP testinin sonuçları tüm çalışanlar tarafından ulaşılacak şekilde ortaya konmaktadır. Böylece çalışanlar, sonuçları ve binada kendi alanlarında neler olduğunu görebilecekler. Bu açık iletişim, çalışanlara yeniden güven verilmesine yardımcı olmakta, çalışma ortamlarında kendilerini rahat ve amaçlarını gerçekleştirme olanaklarına sahip olduklarını hissetmelerini sağlamaktadır.  

Çalışanların, işyerlerinin güvenli olduğuna dair güvenlerini yerine getirmeye yardımcı olacak ATP dışında başka görünür işaretler de bulunmaktadır. 

Joseph, “Eskiden temizlik, çalışanlar eve gittikten sonra yapılan bir işti,” diyor. “PURE SPACE, gün boyunca, insanlar ofisteyken yapılıyor. Böylece çalışanlar yapılanları kendi gözleriyle görebiliyor.” Hijyen konusuna bu belirgin biçimde odaklanma, çalışanların, işyerinin herkes için güvenli kalmasına katkıda bulunmak için kendi davranışlarını değiştirmeleri konusunda teşvik etme gibi ek bir avantajı da var. 

Tüm konumlarda aynı yüksek standart 

Küresel şirketler ya da birden fazla ofise sahip şirketler için PURE SPACE, tüm konumlarda standardizasyon sunmaktadır. Böylece personeller, çalıştıkları her yerde aynı yüksek hijyen standardının uygulandığından emin olabilmektedir. 

Joseph, “Tüm binalarda, bölgelerde ve coğrafyalarda aynı ürünün uygulanmasıyla, ürünü ülkeler arasında, küresel anlamda değerlendirebiliyoruz. Bu durum ürünü daha hızlı iyileştirmemizi ve standart bir ürünle, verimliliğini daha geniş bir anlamda test etmemizi sağlıyor. Bu şekilde bunu yapmanın en iyi yolları belirlendikçe ürünü ilerletebiliyor ve değiştirebiliyoruz,” diyor. 

Bir salgın çözümünden fazlası 

PURE SPACE çok özel bir durumu ele almak için geliştirilmiş olmasına karşın Joseph, birçok bileşeninin COVID-19 salgını bittikten sonra da kullanılmaya devam edeceğine inanıyor. 

“Bu program unsurlarının birçoğu koronavirüs düşünülerek geliştirilmiş olmasına karşın aynı zamanda daha sağlıklı bir çalışma ortamını nasıl yaratacağımız ve daha sağlıklı bina konseptlerini nasıl destekleyeceğimizle ilgili daha büyük bir tartışmanın da konusular. Çalışanların refahını, sadece daha sağlıklı oldukları için değil aynı zamanda daha fazla iç rahatlığına sahip olmalarından dolayı daha geniş anlamda geliştirme fırsatına sahip olduğumuza inanıyorum.” 

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Sizi PURE SPACE’e davet etmek için sabırsızlanıyoruz! Daha fazla bilgi için broşürümüze bakın ve daha sonra sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

Daha fazlasını okumailto:Pure.Space@group.issworld.com

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.