VAKA

Accenture ve ISS’in Vested iş ortaklığı nasıl olumlu sonuçlar verdi

ISS olarak gerçekten işbirlikçi ortaklıklarla müşterilerimize her zaman daha da fazla değer kazandırmaya inanırız. Accenture ile Vested iş ortaklarımız, bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biridir.

NL case - Accenture

9.000

saat işe devamsızlıkta azalma

+3

%

çalışan üretkenliği

+8

%

çalışan bağlılığı

+9,5

%

toplam zindelik

Birbirinin başarısına eşit derecede kararlı

ISS Hollanda’nın Accenture ile ilişkisi 2005 yılında başladı. Giriş esaslı, tek hizmet çözümü olarak başlayan işbirliği, çıkış esaslı bir Entegre Tesis Hizmetleri (ETH) sözleşmesine dönüştü. 2017 yılında ISS Hollanda ve Accenture, işbirliğini bir adım daha ileri taşıyarak bir Vested iş ortaklığı oluşturdu. Vested iş ortaklığı, iki tarafın birbirinin başarısına eşit derece bağlı olduğu, yüksek düzeyde işbirlikçi bir iş ilişkisi oluşturmada kullandığı bir yöntemdir. Vested iş ortakları, karşılıklı olarak geliştirdikleri vizyonun ve istedikleri sonuçların elde edilmesi için tasarlanan, esnek, sonuç esaslı, sözleşmeye dayalı bir çerçeve çalışması oluştururlar. 

Accenture ile yapılan iş ortaklığında, çalışan bağlılığına, işe devamsızlığa ve çalışan sağlığına odaklanılmaktadır. ISS bir iş ortağı olarak müşterinin kaygılandığı ana konu olan çalışan refahını destekleyen hizmetler tasarlamak ve işyeri deneyimleri oluşturmak için Accenture ile birlikte çalışmaktadır.  

“Çalışanlarımızın daha zorlu değil, daha akıllı çalışmasını nasıl sağlayabiliriz?”

Ricco Groeneveld, Accenture’de BENELUX İşyeri Lideri

Denemelerden kesin sonuçlara

Accenture’de BENELUX İşyeri Lideri Ricco Groeneveld, “Yüksek düzeyde talepkâr bir ortamda çalışan genç danışmanlarımız, büyük bir baskı altında,” diyor. “Deneyimler ve araştırmalar sonucunda, işe 24/7 bağlı olmanın, üretkenlik, çalışanın iş-hayat dengesi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. ISS’teki Vested Dış Kaynak iş ortaklarımızla birlikte kendimize şunu sorduk: Bunun çalışanlarımızdan herhangi birinde olmasını nasıl önleyebiliriz? 

“Çalışanlarımızın daha zorlu değil, daha akıllı çalışmasını nasıl sağlayabiliriz? Ayrıca çalışanların hem çalışma saatlerinde hem de tüm kariyerleri boyunca enerji seviyelerini ve sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak bir organizasyon kültürünü nasıl oluşturabiliriz? Bu sorular, bugün ‘Accenture: En iyi durumunda olun’ adı verdiğimiz bir temel oluşturdu.” 

Çalışmalar arasında, catering'in, Accenture’nin çalışanlarına taze, az yağlı yiyecekler sunarak daha sağlıklı bir yaşam tarzını nasıl destekleyebileceğiyle ilgili denemeler de yer almaktaydı. Accenture ve ISS aynı zamanda yeni ebeveynlere sağlıklı bir iş-hayat dengesini kurmada yardımcı olacak özel programlar da oluşturdu. Ayrıca çalışanlara düzenli sağlık kontrolü imkanları, özel danışmanlardan sağlıkla ilgili öneriler ve beslenme, uyku ve rahatlamayla ilgili çalıştaylar da sundu. 

Accenture, ISS ile yakın, işbirlikçi bir iş ortaklığını başlatmasından bu yana kesin sonuçlar elde etti. Personel dönüşümü oranlarının ve buna bağlı işe alım harcamalarının azalması sayesinde maliyetler düştü. İşe devamsızlık 9000 saat azaldı, çalışan üretkenliği %3, çalışan bağlılığı %8 ve toplam zindelik %9,5’tan fazla yükseldi. Vested iş ortaklığının uzun vadeli yapısı sayesinde bu karşılıklı başarı yalnızca bir başlangıç.

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.