vaka

Küresel pandemi sırasında dünya genelinde faaliyet gösteren sözleşmeli bir müşterinin geçiş yapmasını sağlamak 

foto fabriek Nestle

ISS, 2020 yılının ilk aylarında Nestlé’nin tesis yönetimi hizmetlerinin ISS’e geçirilmesinde zorlukların üstesinden başarıyla geldi. Pandemiye karşın sorunsuz bir geçiş yapılmasına yardımcı olduk ve tüm işlemleri rekor sürede tamamlayabildik. 

Büyük bir küresel sözleşmeli müşteride geçişinin yönetilmesi, özellikle küresel bir pandemi sırasında kolay değildir. Hollanda’da ISS’in Üst Düzey Geçiş Yöneticisi Hilde Scholten Linde ile bir araya gelerek, COVID-19 sırasında Nestlé’de başarılı bir geçiş sağlayabilmek için geçiş ekibinin karşılaştığı zorlukların, kısıtlamaların ve yönetmeliklerin gereksinimlerinin nasıl üstesinden geldiğini konuştuk.

Güçlü bir iş ortaklığı

2020 ilk baharında, pandeminin zirve yaptığı bir dönemde Hilde ve ekibi, Nestlé’nin tesis yönetimi hizmetlerinin tümünün ISS’e geçirilmesi sürecini başlattı. Bu süreçte, 75 tedarikçinin tek tedarikçiye konsolide edilmesi ve Nestlé’nin çalışanlarını ISS’e aktarılması yer alıyordu.

Geçiş yöneticilerimiz müşterimizle yakın işbirliği içinde çalışarak, Nestlé’nin ekibiyle güçlü bir uyum yaratabildi ve sorunsuz bir devir süreci sağlayabildi.

Hilde, “Herkes görev aldı,” diyor. “Finanstan Çalışanlar ve Kültür’e kadar işimizin tüm birimlerinden iş akışı sorumluları, Nestlé ile görüşmelerimizi temel alan bir plan hazırlamak için birlikte çalıştı.”

ISS’in kanıtlanmış Geçiş Süreci Çerçevesi’ni kullanarak iş yerinin, satıştan operasyonlara kadar her alanda tam potansiyelinde çalışır durumda tutabildik. Ekip, Nestlé ve ISS’in küresel yönetimi ile her hafta toplantılar yaparak bilgileri paylaştı ve yüksek seviye eylemler ve riskler hakkında rapor verdi. Bu sayede tüm sorunlar günlük işlerin aksaması en düşük düzeyde tutularak hızlı ve etkili biçimde çözülebildi.

“Müşteriyle baştan sona kadar yapıcı ve keyifli bir işbirliği kurduk. Bu da geçişin başarısında önemli bir rol oynadı. Ekiplerimiz, tam şeffaflık ve güçlü bir düşünce yapısıyla işbirliği içinde çalıştı,” dedi.

COVID-19’un yarattığı aksaklıkların üstesinden gelmek

Ekip, kısa bir süre içinde işleri toparlamak amacıyla dinamik olarak gelişen değişimlere sürekli uyum göstererek COVID-19’un yarattığı zorlukların üstesinden gelmek için proaktif biçimde çalıştı.

Hilde,“COVID-19 sırasında geçiş yapmak gerçekten ilginç bir süreç oldu,” diyor. “Yarattığı sınırlamalar nedeniyle birbirimizi yüz yüze göremedik ya da saha ziyaretleri yapamadık. Dolayısıyla normalde yaptığımız gibi binaları tanımak ve bir plan ortaya koymak çok zorlu oldu.”

Ekip, işe başlatma sürecini online olarak yapmak ve her tesiste ayrıntılı veriler almak için paydaşlarla birlikte çalışmak gibi çözümler bulmak için birlikte çalıştılar. Hilde, süreçte çeşitli zorluklar olmasına karşın ISS’in Nestlé’ye mümkün olduğunca normalliği koruması için yardımcı olduğunu vurguluyor.

“Dik bir öğrenme eğrisiydi ve her şey uzaktan yapıldı ancak sonunda çok başarılı oldu.”  

Tüm ISS organizasyonunun yardımı olmadan bunu başaramazdık. COVID-19’un yarattığı tüm kısıtlamalara ve karşılaştığımız tüm zorluklara karşın istekli oldular ve başarı için destek verdiler.

Nestlé’nin sözcüsü
Nestlé sözcüsü de işbirliği hakkında şunları söyledi: “Tüm ISS organizasyonunun yardımı olmadan bunu başaramazdık. COVID-19’un yarattığı tüm kısıtlamalara ve karşılaştığımız tüm zorluklara karşın istekli oldular ve başarı için destek verdiler,” diyor. “Bilgileri ve deneyimlerinin yanı sıra tüm geçiş süreci Nestlé ekibi açısından çok olumluydu.”  

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.