VAKA

COVID-19 sırasında çalışanların ve mekanların  güvenli ve üretken halde tutulması

COVID-19, işyerlerini kimsenin hayal edemeyeceği bir şekilde dönüştürdü ve birçok tesis kısmen ya da tamamen kapanmaya ya da uzaktan çalışmaya mecbur kaldı. Teknik Hizmetler ekiplerimiz her adımda hazırdır - müşterileri stratejik tavsiye ve planlamayla destekler. Ayrıca binaların güvenli bir şekilde bakımlarının yapılmasına, hizmet dışı bırakılmalarına ve yeniden devreye alınmalarına yardımcı olurlar. 

Group-UK Case Technical
Küresel işbirliği ve bilgi paylaşımı
Teknik Hizmetler ekiplerimiz her durumda, en iyi yaklaşımı belirlemek için müşterilerle işbirliği yapar. Bu çalışmalar arasında planlı ve düzeltici bakım düzenleri için gerçekleştirme çerçeveleri oluşturma, gerçekçi ve maliyet açısından verimli devreden çıkarma planları hazırlama, alanları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yeniden hizmete alma ve kapsamlı yeniden etkinleştirme planları oluşturmanın yanı sıra gelecekteki uyumu, sözleşmeye bağlı ihtiyaçları ve kusursuz yasal gereksinimleri belirlemek için programlar yer almaktadır.

Aynı işbirlikçi yaklaşım şirket içinde de uygulanır. Aralarında ulaştırma, telekomünikasyon, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri gibi birçok farklı endüstriden konusunda uzmanların yer aldığı küresel bir mühendis ağımız var.

Martin’e göre bu ağ, gerçekten değerli olduğunu kanıtladı. “Baş mühendislerimiz, Covid durumu değişirken düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve fikir paylaşımı yaptı. Bu durum, eldeki en güncel bilgileri ve en iyi uygulamaları kullanarak zorlu koşullara hızlı tepki vermemizi sağladı.”

Esneklik ve sistematik yaklaşımlar bir arada
Binaların bakımının, hizmetten alınmasının ve tekrar açılmasının nasıl yapılacağını planlarken, hedefimiz her zaman fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyecek güvenli, gereksinimlerle uyumlu ortamlar sağlamaktır. Bu hedefimize hem normal çalışma zamanlarında hem de krizler sırasında bağlı kalmaya devam ederiz.

Desteklediğimiz tesislerin büyüklüğü ve ölçeği önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Her birine yaklaşımımız, müşterilerimizin gereksinimlerine ve yerel ve ulusal yönetimlerden, endüstri düzenleyici kurumlarından, sigortacılardan ve sağlık danışmanlarından aldığımız yönlendirici bilgilere dayanmaktadır.

Martin, “yaptığımız her işte müşteriye odaklanırız ve yaklaşımlarımızı onların gereksinimlerine göre düzenleriz,” diyor. “Bunun için hasta ve personel güvenliğinin önemli olduğu sağlık tesisleri gibi kritik ortamları işleten müşteriler için özel planlar oluşturmanın yanı sıra halkın güvenini sağlayacak enfeksiyon kontrol önlemlerini anlamamız gerekebilir. Ya da yenilikçi ürünler ve yeni temizlik düzenleri uygulayarak tuvaletlerin güvenli ve temiz olduğundan emin olmak için uzmanlığımızı kullanmamız anlamına gelebilir.”

Mühendislerimizin, müşterileri desteklemedeki ana rolü, bu kriz zamanında binalarının verimli ve güvenli biçimde işlemesini sağlamaktı. Müşterilerin binalardan çıkmasına, binalarda kalmasına ve yeniden binalarına geri dönmesine yardımcı olurken çalışanların güvende kalmasını nasıl sağlayacağımızı planlamak için uzmanlığımızı kullanmamız gerekiyordu.

Martin Harvey, Mühendislik ve Varlık Yönetimi Direktörü, ISS Birleşik Krallık
Tesisleri çalıştırmaya devam etme
İspanya’da yerel Teknik Hizmetler ekibimiz, bir ilaç şirketi müşterimiz olan Grifols’u tesise özel bakım planları ile destekledi ve ofislerini kapatırken üretim alanlarının çalışmaya devam etmesini sağladı. Grifols, kan plazması ve Covid-19 ile mücadelede yardımcı olan ürünler geliştirdiğinden çalışmanın devam etmesi hayati öneme sahipti. Onları, HVAC olanaklarını yeniden ayarlayarak, daha fazla temiz hava girişini sağlayarak ve sağlık protokollerini artırarak destekledik.

Havalandırma sistemlerinin, ek yükü kaldırabilmelerini sağlamak için güvenle çalışması da çok önemlidir. Sağlık sektöründeki müşterilerimizden biri için Teknik Hizmetler ekiplerimiz, hastanenin yoğun bakım alanı, ameliyat sonrası uyanma odaları ve hasta kabul alanlarının havalandırma sistemini, resmi yönlendirici bilgilere göre pozitif basınçtan negatif basınca dönüştürülmesinde hastaneye yardımcı oldu. Kritik etkinliklerin desteklenmesine yardımcı olmak için hasta koğuşlarına pencere tipi emiş fanları takarak Covid hastaları için hava akışını ve izlenen oksijen seviyelerini artırdık.

Ticari sektörde TSB, RBS ve Danske Bank gibi bankaları, kapılarını müşterilere açık tutarak yasal gereksinimleri karşılamalarında destekledik. Ayrıca şirket genel merkezleri, veri merkezleri ve üretim tesisleri için güvenle çalışmalarını sağlayacak özel bakım planları geliştirdik.

Kapatma işlemleri
Hizmetten alma sırasında da çok sayıda ve farklı farklı görevleri gerçekleştirdik. Yüzme havuzlarının yalıtılması ve boşaltılmasından, soğutma, klima ve elektrikli ekipmanlar gibi önemli altyapıların yanı sıra aydınlatma, yiyecek-içecek alanları ve havalandırma gibi ön plandaki etkinlikler için mevcut duruma uyum sağlanması gerekenleri yaptık.

Bazı durumlarda, belirli alanları açık tutarken diğerlerini kapalı tutmamız gerekti. Örneğin Barselona Modern Sanatlar Müzesi için müzeyi güvenle kapatırken, kapalı süre içinde sanat koleksiyonlarının korunması için gereken çevresel koşulları sağlayacak bir plan geliştirdik.

Yeniden açılma işlemleri
Normale dönüş, ışıkları açıp kapatma kadar basit bir eylem değildir. Her tesisin, çalışan güvenliğini sağlamak için dikkatlice hazırlanması gerekir.

Martin, “Teknik ekiplerimiz, binaların yeniden hizmete alınmasına yardımcı olmak için güvenli çalışmaya kademeli bir dönüşü planlamadan sorumluydu,” diye açıklıyor. “Yapılan işler arasında tuvaletlere temassız sistemler kurarak fiziksel teması azaltma; toplantı ve mola alanlarının gözden geçirilmesi; restoranlar ve kantinler gibi ortak alanların yeniden tasarlanması ve gerekli yerlerde tarama sistemlerinin kullanılması sayılabilir.”

Gelecek için güvenli çalışma ortamları sağlıyoruz
Dünya çapında kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken, standart prosedürleri pandemi sırasında öğrendiklerimizle bir araya getirerek çalışanların işyerlerine güvenli ve kontrollü biçimde geri dönmesine yardımcı oluyoruz.

Verecekleri hizmetleri anlamak için müşterilerin gereksinimlerini değerlendiririz ve temizlik, bakım ve teknolojik sistemler açısından gerekli değişiklikleri belirleriz. Birçok yeni çalışma düzeni çok verimsizdir. Dolayısıyla farklı sektörlerden edindiğimiz bilgileri kullanıyoruz ve bu sorunların üstesinden gelmek için fiziksel teması en aza indirmek amacıyla otomasyonu ve Nesnelerin İnternetinin (IoT) kullanmak gibi yenilikçi yaklaşımlar uyguluyoruz.

Ama iş, binalarla bitmiyor. Martin açıklık getiriyor: “Müşterilerimizin deneyimlerini, yeni normale geçişte yeni yöntemlerle nasıl geliştirebileceğimize bakıyoruz. Bunlar arasında hijyen, davranış değişiklikleri, mekanların yeniden tasarlanması, hatta çalışanların işe geliş-gidişleri ya da uzaktan çalışmaları için stratejiler sayılabilir.”

Bu şekilde Teknik Hizmetler’de çalışan uzmanlarımız, müşterilerimiz için güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına yardımcı olacak yeni teknolojiler, ekipmanlar ve hizmetler tasarlamaya devam edecektir.

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

Covid-19’un getirdiği yeni iş devamlılığı gereksinimleri nedeniyle müşterilerimizin, çalışma uygulamalarını ve bina operasyonlarını çok hızlı biçimde uyarlaması gerekiyordu. ISS Birleşik Krallık Mühendislik ve Varlık Yönetimi Direktörü Martin Harvey, müşterilerin yaşadıkları teknik zorlukların üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olduğumuzu açıklıyor.

Teknik Hizmetler ekibimizin, ISS’in standart çalışma prosedürleri ve iş devamlılığı planlarından yararlanırken aynı zamanda yenilikçi düşünce tarzımızla yeni bir çığır açması gerekiyordu. Martin, “Mühendislerimizin, müşterileri desteklemedeki ana rolü, bu kriz zamanında binalarının verimli ve güvenli biçimde işlemesini sağlamaktı,” diye açıklıyor. “Müşterilerin binalardan çıkmasına, binalarda kalmasına ve yeniden binalarına geri dönmesine yardımcı olurken çalışanların güvende kalmasını nasıl sağlayacağımızı planlamak için uzmanlığımızı kullanarak kullanmamız gerekiyordu.”