KURUMSAL SORUMLULUK

Düzgün işlerle kadınları güçlendiriyoruz

İspanya ve Portekiz’deki ISS çalışanları, çalışma hayatına erişimi kolaylaştıran yerel programlara finansman sağlayarak ve destekleyerek, gelişmekte olan ülkelerdeki 8,505 kişiyi doğrudan etkiledi.

ES CR - Empowering women

8.505

1997 yılından bu yana destekleyen kişi sayısı

3

ortak, ISS ve iki büyük İspanyol birliği

ISS, çalışanları yetkilendirmenin ve onların düzgün işlere erişmelerini sağlamanın, uzun vadede ailelerin ve toplumların yaşam standartlarını iyileştirdiğinin ve refahını artırdığının farkındadır.

1997’den bu yana İspanya ve daha sonra Portekiz’deki ISS çalışanları, her ay maaşlarından bir miktarı ISS, One More Smile vakfına bağışlıyorlar. Bu vakıf, İspanya’nın iki büyük birliği olan CC.OO Comisiones Obreras (CC.OO) ve UGT Unión General de los Trabajadores (UGT) ile işbirliği içinde ISS tarafından yönetilmektedir. 

Çeşitli düzgün iş programları sekiz ülkeye uzanmaktadır: Ekvador, Kolombiya, Fas, Hindistan, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Angola, Burkina Faso ve deneyimli yerel STK’larla uygulanmaktadır. 

Kasım 2019’da ISS İberya’dan 20 çalışan, Hindistan’ın güneyinde devam etmekte olan iki projeyi ziyaret etme fırsatına sahip oldular. 

Hindistan’da toplum katı kast ve alt kastların yer aldığı bir sistemden oluşuyor. Kastlara dahil olmayan bir grup bulunuyor: Dalit’ler ya da dokunulmazlar. Hindistan’ın kırsal alanlarında Dalit’ler marjinalleşmiş bir toplumu temsil ediyor: işçi olarak çok düşük ücretler aldıklarından ve düzensiz çalıştıklarından, makul yaşam koşullarına erişemiyorlar.  

ISS One More Smile vakfı bu bağlamda, yerel bir STK olan Rural Development Trust ile birlikte yürütülen iki projeyi destekleyerek, Chenchus kabilesinden 60 kadının düzgün işlerde çalışmasını sağladı. Kadınlara iş sağlamak onların haklarının daha fazla farkına varmalarına ve toplum tarafından daha fazla kabul görmelerine yardımcı oluyor. 

İlk projede, 28 kadın için finansman sağlandı. Yeni kurulan şirketlerde olduğu gibi üretim malzemelerini geliştirmek ve moduga adlı yerel bir ağaçtan yapılan tabaklar ve bardaklar üretmek için ihtiyaç duydukları yeterli eğitime ve finansal kaynaklara ulaştılar. Ürettikleri ürünler yakın bölgelerden satıldı.  

İkinci projede, kendi süt ürünleri için inek sağlayarak 32 kadın ve aileleri desteklendi. Aile, görevleri paylaşıyor: besleme, temizlik, ineklerin yıkanması ve süt sağma. Süt sağma hala elle yapılıyor.  

ISS vakfı ile Rural Development Trust arasındaki işbirliği, Dalit’lerin kendi kaderlerini belirlemelerini ve saygınlıklarını tekrar kazanmalarını, bu sayede herkesin eşit haklara, fırsatlara ve adalete sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla en savunmasız toplumların refahını artırıyor, dışlamaya karşı savaşıyor ve daha sürdürülebilir gezegene katkıda bulunuyor. 

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.