KURUMSAL SORUMLULUK

Çeşitlilik ve kapsayıcılığı dikkate alarak işe alım, dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirir

Hollanda’da iş olanaklarına ulaşmada zorluk çekebilecek kişilere kariyer fırsatları sunmak için müşteriler ve yetkililerle yakın biçimde çalışıyoruz.

Hiring for diversity and inclusion
ISS olarak, geçmişleri ve eğitimleri ne olursa olsun herkesin sesinin duyulduğunu ve desteklendiğini hissettiği bir çalışma kültürü oluşturmaya çaba gösteriyoruz. Müşterilerimizle işbirliği halinde daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir işyeri oluşturmanın yollarını buluyoruz. 

ISS Hollanda’da Sosyal İnnovasyon Yöneticisi Edwin van der Pol, müşteriler için Bir Hizmet Olarak Çeşitlilik ve Kapsamanın; işe alımlarda çeşitliliği ve kapsamayı dikkate almayı nasıl desteklediğini ve daha sonra çalışanların uzun süreli, çekici kariyerlere sahip olmaları için nasıl sürekli geliştirildiği ve desteklendiğini anlattı.

Kapsayıcılık eşittir innovasyon 

Kapsama ve çeşitlilik, insanların hem görünen hem de görünmeyen farklılıklarının tümünü benimsemekle ilgilidir. Kapsamaya ve çeşitliliğe, yaş ve cinsiyetten cinsel yönelim ve fiziksel yeteneklere kadar her alanı kapsayan, daha geniş bir perspektiften bakıyoruz.  

ISS Hollanda genel merkezinde görev yapan Edwin ve ekibi, Bir Hizmet Olarak Çeşitlilik ve Kapsama hizmetimizin operasyonel tarafını yürütüyor. Görevleri arasında iş piyasasına girme ve çalışma hayatında kalma konusunda zorluk yaşayabilecek kişilere yönelik projeler ve fırsatlar yaratma da yer alıyor. 

Edwin, “İş gücünün toplumumuzun çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır,” diyor. “Her kişinin kendine özgü güçlü yanları olduğunu kabul ederiz ve iş yapma şeklimizde bu güçlü yanları kucaklarız.”

Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir iş gücünün çok sayıda avantajı vardır ve bunlar yaygın biçimde belgelendirilmiştir. Bizim yaptığımız araştırmalar, çeşitlilik içeren liderlik kadrosuna sahip  şirketlerin daha yaratıcı ve güçlü iş ilişkileri kurmada daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır.

“Farklı geçmişlere sahip kişilerin işe alınmasının getirdiği farklı görüşlerin bir araya gelmesi, şirketler açısından büyük avantajlar sağlayabilir. Genellikle inovasyona zemin hazırlayan alternatif düşünce tarzları ve yeni bakış açıları getirmektedir. Bu kolay değildir ancak toplum ve kuruluşumuz açısından sağlıklıdır.”

Çeşitlilik içeren iş gücünün hayata geçirilmesi 

ISS, Bir Hizmet Olarak Çeşitlilik ve Kapsama hizmetini 2015 yılında sunmaya başladı. Edwin’e göre bu hizmeti sunmaya başlama kararının alınması, iyi niyet, yasalar ve müşteriler tarafından desteklendi. 

“Müşterilerimiz, daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir işyeri oluşturmanın yollarını arıyordu. Hollanda’da dezavantajlı insanların iş bulmasına yardımcı olmayı sağlayacak yeni bir yasa yürürlüğe girdiğinde, bir araya geldik ve bu vizyonun hayata geçirilmesini sağlayacak bir bölüm oluşturduk.” 

ISS dünya çapında bölgesel iş piyasaları, yerel ve ulusal yönetimler ve diğer kurumlarla işbirliği halinde sosyal innovasyon projelerine yatırım yapmaktadır. Hollanda’da devam eden Top Academy bu projelerden bir tanesidir. Projede ISS, mesleki ve uygulamalı eğitim sağlamak için şirketlerle ve özel gereksinim ve ortaöğretim okullarıyla işbirliği yapmaktadır. Katılımcılara, yiyecek-içecek sağlama, peyzaj hizmetleri, işletmeler, bankacılık hizmetleri ve diğer birçok sektörde fırsatlar sunulmaktadır. 

Edwin, “Top Academy, gerçekten gurur duyduğumuz bir proje,” diyor. “Her yıl programa, hiçbir başlangıç niteliğine sahip olmayan yaklaşık 40 öğrenci alıyoruz. Bu program ISS müşterilerine, çalışanlara ve onların ailelerine önemli miktarda değer katarken aynı zamanda tüm toplumumuz açısından yararlı oldu.” 

Top Academy, programa taraf olan herkes için çok büyük bir değer sunmaktadır ve PwC gibi iş ortaklıklarımızın gücüne örnek olmaktadır:

PwC Hollanda’da Tesis Yönetimi Talep Yöneticisi Marjolein Kurstjens, "Top Academy yolculuğumuz ile gurur duyuyorum,” diyor. “Her yıl Rotterdam bölgesindeki çok sayıda uygulamalı eğitim okulundan en fazla 12 öğrenci alıyoruz ve onları Rotterdam ofisimizde çalıştırıyoruz.” 

Öğrenciler zamanlarını okul, iş başında öğrenme ve PwC’den gelen öğretmenlerin eğitim verdiği ofisteki uygulamalı derslerde geçiyor. Akademik öğretim ile yönlendirmeli yerinde eğitimin bu dengesinin, bu öğrenciler üzerinde etkili olduğu kanıtlandı.

Marjolein, “Yoğun mentörlük, iş başında koçluk ve bu çocuklara önemli ölçüde güven vererek, onların yeteneklerinin ortaya çıktığını ve özgüvenlerinin arttığını görebilirsiniz”, diye ekliyor. “Bu yolu başarıyla tamamladıklarında harika bir diplomaya sahip oluyorlar. Daha da önemlisi, zorlu ve karmaşık bir kuruluşta, ilgili bir iş deneyimi elde ediyorlar. Bu onlara, gelecekteki kariyerleri için iyi bir başlangıç noktası sağlıyor. Geçen yıl birçok öğrenci, bir sonraki eğitim-çalışma yoluna ya da ISS’te bir işe girdi.” 

Yoğun mentörlük, iş başında koçluk ve bu çocuklara önemli ölçüde güven vererek, onların yeteneklerinin ortaya çıktığını ve özgüvenlerinin arttığını görebilirsiniz.

Marjolein Kurstjens, Tesis Yönetimi Talep Yöneticisi, PwC Hollanda
İnsanları başarın için desteklenmesi 

Den Bosch’taki Enexis ofisinde görev yapan Sultan, Çeşitlilik ve Kapsama programı kapsamında ISS yiyecek hizmetlerini destekliyor. Görevi şirket öğle yemeğini düzenlemek, gerekli malzemeleri sipariş etmek ve yiyecek-içecek sürecinin yürütülmesini sağlamaktır. Sultan, akıl sağlığı zorlukları ve kaygı ile uğraşıyor ve iş arkadaşları ya da yöneticilerinin sunduğu ekstra desteklerden yararlanıyor. 
 
“ISS’te ilk çalışmaya başladığımda kendimi çok güvensiz hissediyordum. İşe giderken endişeleniyordum ve gerçekten işyerinde bir fark yaratabileceğime inanmıyordum,” diyor. “Ancak, ISS’te çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra kendimle ilgili görüşlerim değişti. Özgüvenim arttı ve gerçekten işimden keyif almaya başladım. ISS’teki iş arkadaşlarımla çok iyi anlaştım. Ortam çok olumlu ve teşvik ediciydi.”

Sultan için yeni görevi, konfor alanından çıkma ve güvenli, destekleyici bir ortamda cazip bir iş bulma fırsatı sunuyor. 

“ISS, kişisel gelişim ve yiyecek-içecek alanındaki becerilerimi geliştirme fırsatı verdi. Yardıma ihtiyacım olduğunda iş arkadaşlarım her zaman bana yardımcı olmaya ve beni desteklemeye hazırdı. ISS Çeşitlilik ve Kapsama programı bana, daha ileri gelişim için beni ve yöneticimi destekleyecek bir iş koçu da ayarladı.”

Sultan, Hollanda’da Çeşitlilik ve Kapsama programı altında 2019’da işe alınan 400 kişiden biri. Program o kadar iyi karşılandı ki Rockefeller Foundation’ın 2019 Küresel Etkili İşe Alım Ödülü aldı. Bu ödül, sürdürülebilir istihdam için sınırlı olanaklara sahip olabilecek kişileri işe alma ve onlara kariyer geliştirme fırsatları sunma çabalarımızı takdir etmektedir. 

Edwin, programın başarısının, daha çok ISS’in bütüncül kapsama ve çeşitlilik yaklaşımından kaynaklandığına inanıyor. 

“ISS açısından kapsayıcılık, yüksek önceliğe sahip bir konu. O kadar önemli ki bu yaklaşım, sadece yukarıdan aşağıya doğru değil tüm çalışanlar tarafından benimseniyor ve destekleniyor.”

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.