blog

COVID-19 sırasında işyeri deneyiminin hiç olmadığı kadar önemli olmasını nedeni

Çalışma dünyası değişiyor. İşyerleri fiziksel mekanlardan uzaktan çalışma alanlarına doğru kayarken kurumsal kültürü, olumlu katılımı ve aidiyet hissini nasıl koruyabiliriz?

Home Office deck

İşyeri deneyimi, kurumsal kültürü bağlayan bir tutkal görevi görür. Hizmet anları, çalışan etkinlikleri ve mekan tasarımı sayesinde işyerleri sadece duvarlar ve masalardan daha fazlası haline gelebilir. İnsanların potansiyellerini tam olarak yansıttığı, en verimli biçimde çalıştığı mekanlara dönüştürülebilir. Bunları yaparken de keyif almaları sağlanabilir.

Giderek daha fazla profesyonelin online toplantılar yaptığı bir dünyada, gerçekten işyeri deneyimlerine ihtiyacımız var mı? ISS’te İşyeri Deneyimi Başkanı Signe Adamsen’e göre, buna eskisinden çok daha ihtiyacımız var ve tesiste ya da uzaktan çalışma işyerleri deneyimi için hibrit bir plana ihtiyacımız var.

Gelecekteki çalışmalarımız için uzun vadeli bir etki

COVID-19, çalışma şeklimizde önemli değişikliklere neden oldu. Dünyanın en büyük uzaktan çalışma deneyi sayesinde nelerin işe yaradığı, nelerin işe yaramadığını öğreniyoruz. Fiziksel işyerleri, daha dengeli, daha besleyici yiyecek hizmetleri, daha ergonomik bir iş ortamı, daha iyi hava kalitesi ve sunduğu diğer birçok avantajla insanlar için sağlıklı bir çalışma süreci yaratmada genellikle çok daha iyidir. Düzenli olarak evden çalışanlar, işbirliği ve iletişim eksikliği, ayrı kalma ve yalnızlık hissinin yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları yaşayabilirler.

“İş sonrası kişisel yaşama geri dönüş, zihinsel sağlık sorunları ve yetersiz ekip çalışması çalışanların karşı karşıya kaldığı zorluklardan sadece birkaç tanesi. Bu durum, çalışan bağlılığı ile ilgili sorunlara neden oluyor ve hem üretkenlik kaybı hem de çalışanların yeni ve daha heyecanlı fırsatlar araması nedeniyle yetenek kaybı yoluyla işletmeler için gerçekten maliyetli olabilir.

İşten çalışma konseptine olan ilgi son aylarda artmış olmasına karşın yerinde ve uzaktan çalışmanın bir arada olduğu hibrit modele geçiş, pandemiden çok daha önce başladı ve yıllardır devam ediyor. Teknolojideki ilerlemeler bu gelişmede önemli bir rol oynadı.

Signe, “Teknoloji, sanal toplantılar ve online platformlarla daha esnek koşulların ortaya çıkmasını sağladı. Dolayısıyla günümüzde çalışanlar işbirliği ve iletişim için daha fazla fırsata sahip,” diyor. “Bu durum ev, ofis, hatta ortak çalışma çözümleri gibi diğer mekanalar arasında bir köprü kuruyor.”

Uzaktan çalışma olanağı sunmak isteyen işverenler için, işe alım ve en iyi yetenekleri elde tutma konusunda müthiş avantajlar var. Slack tarafından kısa bir süre önce yapılan bir araştırmaya göre bilgi işçilerinin %72’si, ofiste ve uzaktan çalışmanın beraber yürütülmesini istiyor. Yine kısa bir süre önce yapılan bir diğer çalışma, çalışanların istedikleri yerden çalışma esnekliğinin üretkenliği %4,4 artırdığını göstermektedir.

Bu trendin, kısa ve uzun vadede işyeri stratejileri ile ele alınması gerekecektir. Çalışanların ofiste, evde, hatta teknolojik olanakların ev ofislerinin olanaklarından çok daha fazla olduğu yerel toplantı merkezlerinde çalışırken destekleyen başarılı, kişiselleştirilmiş hizmet deneyimlerine olan talep artacaktır.

Uzaktan çalışanlar için deneyimler, çalışma yeri ve zamanında esneklik sağlamayı, üretkenliği, iletişimi, fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemeyi ve ofis dışında çalışırken kurumsal güvenlik kurallarına uyulduğundan emin olunmasının sağlanmasını hedefleyecektir. Aynı zamanda Cuma partileri, bilgi yarışmaları, yoga diğer fiziksel aktiviteler gibi sanal etkinliklerle aidiyet hissini güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Fiziksel ofislerin, farklı toplumların ve çalışma kültürlerinin farklı gereksinimlerini karşılayan, işbirliği, iletişim, innovasyon ve gayri resmi bir araya gelmelerin gerçekleştiği ortak bir arena olarak görevinin vurgulanması gerekecektir. 

İşyeri deneyimi kendi kendine oluşmaz. Belirli bir müşteriye göre özel olarak hazırlanır ve tasarlanır.

Signe Adamsen, İşyeri Deneyimi Başkanı, ISS Group

Toplumların bağ kurması

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, COVID-19’dan çok daha önce başladığından, ISS zaten müşterileriyle, bu yeni çalışma ortamının avantajlarından yararlanmalarını sağlamak için çalışıyordu. Müşterilerimiz ve hizmet ekiplerimizle çalışma yeri ister fiziksel ister sanal olsun, mutlu ve üretken bir işgücü sağlayacak unutulmaz işyeri deneyimleri sağlamaya odaklanıyoruz.

Yaklaşımımızın merkezinde toplum oluşturma yatmaktadır. Küçük ölçekli fikirlerden küresel girişimlere kadar İşyeri Deneyimi ekiplerimiz, “mekan olarak çalışma” ile “toplum olarak çalışma” arasındaki boşluğu kapatmak için 360 derecelik bir yaklaşım uyguluyor.

Signe, “Müşterilerimizle birlikte çalışarak, gereksinimlerini ve nerede olmak istediklerine göre bir plan oluşturuyoruz ve onların genel iş stratejisini destekliyoruz,” diyor. “İşyeri deneyimi kendi kendine oluşmaz. Belirli bir müşteriye göre özel olarak hazırlanır ve tasarlanır.”

ISS, hibrit çalışma kültürüne uymak için davranışların değiştirilmesi, ev ofisi ekipmanlarının sağlanması ve üretken işbirliği düzenlerinin kurulması konusunda pratik destek sağlamanın yanı sıra, müşterilerine, yeni uzaktan ve ofiste çalışma stratejilerini nasıl planlayacakları konusunda öneriler de vermektedir. Ofiste ve uzaktan çalışmaya giden yeni hibrit yaklaşıma geçiş, dikkatli bir planlama gerektirmektedir.

İşyerleri yeniden tanımlanıyor

Çalışma şeklimiz ve yerimiz değişiyor ve karşı karşıya kaldığımız zorluklar için ‘herkese uyan tek bir çözüm” yok. Önümüze baktığımızda işyerinin, gitmeye değer bir yer olması, yani çalışanların kendilerini güvende, sağlıklı ve yetkili hissettikleri, insana odaklı bir deneyim yaratması gerekiyor. Tasarım, sağlıklı davranışları desteklemeli ve herkesin işini en iyi şekilde yapmasını sağlayacak çok çeşitli düzenler sunmalıdır.

Performans göstergeleri COVID-19 öncesiyle aynı kalacaktır: doğru kişileri çekme ve elde tutma ve doğru kişilerin üretken olmasını sağlamanın yanı sıra maliyet verimliliği, şeffaflık, marka koruması ve tutarlılık. Ancak kuruluşların bunlara, bireylerin sağlığı ve refahına çok önem verecek şekilde yaklaşması gerekecektir. COVID-19 sonrası güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak, insanlar nerede çalışıyor olursa olsun sürdürülebilirlik, esneklik ve çok iyi tasarlanmış hizmet deneyimlerine olan talebin karşılanması anlamına da geliyor.

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.