VAKA

Toplumun devamını sağlayan kritik bir iş ortaklığı

ISS on yıldır, operasyonları tüm Fin toplumu için hayati öneme sahip Finlandiya Devlet Güvenlik Ağları Grubu Suomen Erillisverkot’un tesislerinin işlemesini ve bakımını sağlıyor. Koronavirüs salgınının neden olduğu olağanüstü durumlar bile ISS’nin teknik hizmetler, enerji yönetimi ve diğer hizmetlerini sunmasını etkilemedi.

FI case - ISS_Esa_Wörlin_01_full

24/7

izleme

15

konum

100

%

çalışılabilir süre

ISS ile Suomen Erillisverkot (Finlandiya Devlet Güvenlik Ağları Grubu) ie yapılan on yıllık iş ortaklığı, Finlandiya’da yaklaşık 15 konumu kapsamaktadır.

Bu yer altındaki konumlar, zorunlu ekipmanların korunduğu büyük tesislerdir. Operasyonların yapısı nedeniyle bu sahaların yerleri gizli tutulmaktadır. Erillisverkot, ulusal telekominikasyon ağları ve veri merkezleri dahil olmak üzere toplum açısından kritik işlevleri gerçekleştiren bir devlet şirketidir.  

Erillisverkot’tan Esa Wörlin, tüm tesislerden ve sunucu odası operasyonlarından, yani şirketin tamamının bakımından sorumludur. 

Esa, “On binlerce metrekare alana ve sunucu odası operasyonlarına sahibiz. Laponya’dan güney Finlandiya’ya kadar ülkenin her yerinde tesislerimiz var. Bu tesislerde, hem merkezi devlet kurumları hem de ticari şirketler arasında iletişimi sağlayan ekipmanlar ve sistemler bulunuyor. Yani iletişim istasyonları ve sunucu odalarından bahsediyoruz,” diyor. 

ISS’in görevi, bu önemli tesislerin teknik sistemlerini çalışır durumda tutmaktır. İşbirliği tüm bina teknolojisinin bakım ve onarım işlerinin yanı sıra bina teknolojisi ekipmanlarının kullanım ömrü yönetimine yapılan yatırımları kapsamaktadır. Örneğin, eğer bir havalandırma ünitesi bozulursa, ISS bunun değiştirilmesinden de sorumlu olacaktır. 

ISS müşteri yöneticisi Pasi Auvinen, müşterinin operasyonlarından sorumludur. 

Pasi, “Bu geniş bir iş ortaklığı: ISS, Erillisverkot’a teknik bakım, temizlik ve kontrol odası hizmetleri ve göreve hazır hizmetler gibi çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Aslında kilitleme sistemi ve güvenlik dışında tesislerin tüm hizmetlerini biz sağlıyoruz,” diyor. 

“Ayrıca kısa bir süre önce sunucu odalarına yönelik yedek güç motorları ve kurulum hizmetlerinin pilot çalışmasıyla ilgili bir anlaşma imzaladık.” diyor. 

“Operasyonlarımızın ölçeği nedeniyle bakım için kararlı ve yetkin bir iş ortağına ihtiyacımız vardı.”

Esa Wörlin, Üretim Müdürü, Finlandiya Devlet Güvenlik Ağları Grubu
Kararlı bir ekip tesislerin çalışmasını sağlıyor 

Erillisverkot’un faaliyet gösterdiği alanlar, işbirliği üzerinde katı gereksinimler ortaya koyuyor. İş ortaklarının, toplumun işleyişi için gerekli konumların güvenli ve bakımlı olduğundan emin olmaları önemlidir. Bu nedenle Erillisverkot için çalışan tüm ISS çalışanları, taramadan geçirilmiştir ve gizlilik anlaşmasına tabidir. Ekip, kararlı biçimde çalışmaktadır ve yaptıkları işin önemini anlamaktadır. 

Pisa, “Bu müşteride ekip üyeleri dönüşümü çok düşük oldu. Çalışanların birçoğu aynı tesiste uzunca yıllar çalıştı ve onlar için bu işi düzgün yapmak, bir prensip meselesidir,” diye vurguluyor. 

Teknik profesyoneller ve kurumsal taraftaki uzmanlar gibi ISS çalışanlarının birçoğu, Erillisverkot’un konumlarında istihdam edilmektedir.  

Pasi, “Ekip üyelerinin birçoğu her gün konumlarla iletişim halinde. Bir konumda, tam zamanlı çalışan bir temizlik görevlimiz var,” diyor. 

24/7 İzleme 

ISS’nin teknik ve enerji yönetimi merkezi, müşteri hesabının yönetilmesinde de yakın biçimde yer alıyor. 

“Bizim bakış açımızdan ISS ile işbirliği, yıllık programa göre yapılan bakım olan bakım öncesi ve ISS’nin ekipmanlarımızın işleyişini sürekli izlediği 24/7 izleme olmak üzere ayrılmaktadır,” diyor. 

Bu, hizmetin ISS’in Erillisverkot’un tesislerinin durumunu sürekli takip ettiği bir parçasıdır. 

Pasi, “Teknik ve enerji yönetimi merkezinin 24 saat çalışan tesis kontrol odası, müşterinin tesislerinde bulunan ekipmanlarının çalışmasını uzaktan izlemekte ve analiz etmektedir. Merkez, oluşan alarmları sahaya, yerel göreve hazır ekiplerimize yönlendirmekte ve gerekiyorsa bu ekiplerimizin üyeleri, günün herhangi bir saatinde kontrolleri sağlamak üzere ilgili konuma gidebilmektedir,” diyor. 

Esa, “Operasyonlarımızın ölçeği nedeniyle bakım için kararlı ve yetkin bir iş ortağına ihtiyacımız vardı.  Erillisverkot’un tesisleri arasındaki veri iletişimi hem kamu kurumları hem de genel olarak halk açısından kritik olduğundan operasyonlarının her zaman kesintisiz sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ISS’nin 24/7 izleme ve onarım hizmetleri, bizim açımızdan çok önemlidir,” diyor. 

Operasyonlar COVID-19 krizi sırasında kesintisiz devam ediyor  

Koronavirüs salgınının neden olduğu acil durum, Erillisverkot’un kendi operasyonları açısından makul düzeyde, sınırlı etkiye neden oldu. ISS ekibi, Erillisverkot’un konumlarını eskisiyle aynı sıklıkta ziyaret ediyor. Operasyonların devamlılığı, bina teknolojisindeki bakım çalışmaları ile sağlanıyor: havalandırma, borular ve havalandırma sistemi bakımı, bina otomasyonu ve güç ünitesi bakımı. 

Esa, “Olağanüstü durumlara karşı hazırlanmak, bizim var olma nedenlerimizden biridir. Dolayısıyla koronavirüs durumu bizi çok etkilemedi. Ekipman bölmelerimiz krizlere uygun yapıya sahiptir. Kural olarak sistemimizin bir kopyası vardır. Yani örneğin bir donanım arızası, kendi başına operasyonlarımızda bir kesinti yaratmaz. Her şey için bir yedek sistem bulunmaktadır. Aynı zamanda ISS’in 24 saat boyunca sunduğu hizmetler de bizi destekliyor,” diyor. 

Ancak Finlandiya’da koronavirüs enfeksiyonlarınyla ilgili haberler çıkmaya başladığında, Erillisverkot’un konumlarında ek temizlik hizmetleri sunulmaya başlandı. Şimdi ISS temizlik görevlileri, yüzeyleri eskisine kıyasla daha sıkı ve daha sık biçimde dezenfekte ediyor. Bu işlemler belirli konumlarda gün içinde birden fazla kez tekrarlanıyor. ISS, Erillisverkot’a konumlarda olası enfeksiyon bulaşmalarını önlemek için dezenfektanlar da sağlıyor. 

Esa, “ISS personeli için iyi şirket içi yönlendirmeler sağlıyor. Ekip üyelerine, birbirlerinden güvenli bir mesafede durma ve gereksiz temastan kaçınma talimatı verildi. Normal koşullarda konumlarımızda çalışanlar da şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Burada büyük değişiklikler olmadı,” diyor. 

Ancak ISS ile Erillisverkot arasındaki iletişimde bazı yenilikler oldu. 

Pasi, “Müşterimiz için acil durum planımızı, eskisinden daha sık, haftada bir kez güncelliyoruz. Planlarda, diğer birçok konunun yanı sıra olası hastalık vakaları ya da karantinayla ilgili bilgiler bulunuyor. Aktif raporlama sayesinde, değişen durumlara hazırlanabiliyoruz,” diyor. 

Eskiden ayda bir yapılan toplantılar artık haftada bir ve güvenliğin sağlanması için online olarak yapılıyor. Erillisverkot, bu olağanüstü durumdaki etkinliklerden memnun olmuş durumda. 

Esa, “Temel düşünce operasyonların normalde olduğu gibi çalışmaya devam etmesi. Şu ana kadar bu konuda başarılı olduk,” diyor. “Özel düzenlemeler yapma ihtiyacı pek olmadı – en azından biz hiç fark etmedik.” 

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İnsanlar, mekanlar ve gezegenle ilgili hikayeler

Blog - workplace

BLOG

İşyeri ve hizmet tasarımı ile iş sonuçlarının optimize edilmesi

Çalışan demografisinin değişmesi, yetenek savaşlarının kızışması, düşük çalışan bağlılığı seviyeleri ve maliyet verimliliği ve optimizasyona yönelik sürekli gereksinim, iş yöneticilerinin zorlanmaya devam ettiği sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İşyeri, stratejik bir araç olarak kullanıldığında bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.