społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Jak zespoły ISS zmieniają życie osób niepełnosprawnych 

ISS ES Juan window ISS iberia

Kierując się zdrowym rozsądkiem oraz wierząc w siłę różnorodności, ISS Hiszpania zapewnia pracę – i tym samym niezależność – setkom osób niepełnosprawnym, jednocześnie pokazując, że środowisko pracy, gdzie każdy może wnieść swój wkład powstaje nie tylko w wyniku odgórnej polityki, ale również nastawienia.

Obecnie Juan Martinez posiada doświadczenie w myciu okien w ISS Hiszpania, a do obowiązków jego zespołu należy m.in. utrzymanie czystości w banku w Madrycie. Jednak jeszcze kilka lat temu Juan był bezrobotny i desperacko poszukiwał pracy. Problem stanowił fakt, że Juan cierpi na niezdolność tworzenia krótkotrwałych wspomnień. Juan bez trudu może nauczyć się wykonywać pracę, jednak nie będzie pamiętał, czy wykonał ją danego dnia. 

Kiedy Juan został zatrudniony przez ISS Hiszpania, jego przełożona, Brigida Maldonado, wpadła na proste rozwiązanie jego problemu, czyli system wykorzystujący gumki na klamkach, które Juan umieszcza, aby wiedzieć, że wysprzątał już dany pokój. Szansa, którą Juan otrzymał od ISS Hiszpania oraz Brigidy, miała pozytywny wpływ na jego życie. 

– Kiedy człowiek ma pracę, czuje się zdecydowanie lepiej. Czuje się użyteczny. Otrzymanie pracy miało bardzo pozytywny wpływ na moje życie. Cieszę się, że pracuję w firmie, gdzie czuję się komfortowo. Jestem szczęśliwszy i bardziej zrelaksowany niż wcześniej – mówi Juan.

Element kultury 

Juan to jeden z prawie 2 tysięcy niepełnosprawnych osób pracujących dla ISS Hiszpania, stanowiących około 5,5% całej siły roboczej. To dużo więcej niż narzucany przez przepisy prawa próg 2%, jednak firma dąży do tego, aby ten odsetek wynosił 6,1% – czyli tyle samo, ile jest osób niepełnosprawnych w populacji osób w wieku produkcyjnym.  

Według Eulalii Devesa, dyrektora działu CSR, różnorodność w ISS Hiszpania nie oznacza osiągania celów czy realizowania założeń. To efekt nieustannie promowanej kultury włączania i wspierania ludzi pochodzących z różnych środowisk i posiadających różne umiejętności. 

– Naszym głównym celem jest włączenie każdej osoby. Tworzenie zintegrowanego miejsca pracy, gdzie ludzie mają ze sobą kontakt, czują się doceniani i mają swój wkład w sukces, jest elementem naszej kultury i powodem do dumy. Tak, mamy wyznaczone cele, polityki i procesy, jednak to nasza gotowość do zaakceptowania różnorodności i włączania różnych grup w miejscu pracy stanowi siłę napędową – mówi Eulalia. 

Naszym głównym celem jest sprawić, aby nikt nie czuł się wykluczony – to element naszej kultury.

Eulalia Devesa, dyrektor działu CSR, ISS Hiszpania
Potęga swobody podejmowania decyzji 

Ta kultura ma ważny wpływ. Fundación Once, największa grupa walcząca o prawa niepełnosprawnych w Hiszpanii, oraz PriceWaterhouseCoopers niedawno zakończyły badanie, którego celem było zmierzenie wpływu zatrudnienia na osoby niepełnosprawne. 

W ramach tego badania wielu niepełnosprawnych pracowników z ISS Hiszpania poproszono o ocenę jakości swojego życia na skali od 1 do 100. Przed rozpoczęciem pracy w ISS pracownicy oceniali jakość swojego życia średnio na poziomie 68,2. Po zatrudnieniu liczba ta podniosła się do 85, co oznacza wzrost o 15,6%. Największą poprawę odnotowano w kontekście rozwoju osobistego, dobrostanu emocjonalnego, dochodów oraz interakcji społecznych.  

– Te wyniki pokazują, jak wielki wpływ może mieć praca na poczucie własnej wartości człowieka, jego pewność siebie i dobrostan – mówi Eulalia. – Wielu z nas może uważać takie rzeczy za oczywiste, jednak kiedy człowiek jest pozbawiony możliwości pracy, czuje się bezużyteczny i niegodny podejmowania własnych decyzji. Cieszę się, że należę do firmy i kultury, która w taki sposób wpływa na społeczeństwo. 

Zapewnienie większej liczbie ludzi celu i szansy na uczestnictwo w sukcesie 

Obecnie ISS Hiszpania współpracuje ściśle z Fundación Once i innymi organizacjami, zapewniając dobrą integrację i szkolenia wszystkim pracownikom. Według Eulalii wielu pracowników ISS stara się sprawić, aby osoby niepełnosprawne czuły się mile widziane w zespole jako jego członkowie. 

– Nieustannie weryfikujemy nasze procesy, chcąc upewnić się, że sprawdzają się w przypadku wszystkich pracowników – wyjaśnia. – Komunikacja jest dobrym przykładem. Prawie 300 naszych pracowników jest głuchych lub niedosłyszących, dlatego musimy dostosować sposób komunikacji. Zwykle to kwestia prostych zmian, np. umieszczenia napisów na filmach instruktażowych. Chodzi o to, aby nikt się nie czuł wykluczony i miał szansę na wniesienie swojego udziału. 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać aktualności ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach