SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Projekt Społecznej Mobilności ISS

Projekt ten powstał w celu przeszkolenia pracowników pierwszego kontaktu z klientem w Indiach, pochodzących z biednych i pozbawionych praw rodzin, aby zapewnić im lepsze możliwości rozwoju zawodowego i wyższe wynagrodzenia.

914314318

1200

+

uczestników zgłoszonych do 2018

500

absolwentów

Główne obszary pracy w ramach Projektu Społecznej Mobilności ISS to:

 • Respektowanie aspiracji pracowników ISS oraz poznanie ewentualnych przeszkód w ich realizacji.  
 • Tworzenie środowiska pracy wspierającego pracowników pierwszego kontaktu w przełamaniu barier wynikających z analfabetyzmu / niedostatecznego wykształcenia / trudnych warunków socjoekonomicznych, w którym możliwe jest zdobycie lepiej płatnej pracy.   
 • Praca w ramach wstępnie zdefiniowanego planu działania skupionego na doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu pewności siebie, co umożliwia pracownikom wykonanie pierwszego kroku na drodze do lepszego statusu socjoekonomicznego  

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie stawiania celów, budowania pewności siebie, komunikacji, zarządzania czasem i stresem, dbałości o wygląd, etykiety korporacyjnej oraz obsługi klienta. Szkolenie również uwzględniało naukę podstaw w zakresie obsługi komputera i funkcjonowania w świecie cyfrowym, przeprowadzania transakcji, płatności online, rezerwowania biletów kolejowych i autobusowych, zakupów online itp. Uczestnicy odbyli wizytę, podczas której poznali standardy branżowe dotyczące obsługi oraz profesjonalnego zachowania.  

„Imran zyskał większą pewność siebie, po tym jak dołączył do Projektu Społecznej Mobilności ISS. Obecnie potrafi doskonale obsługiwać klientów i stawia sobie kolejne ambitne cele do zrealizowania w ISS”.

Postępy i rozwój uczestników

Kluczowe elementy projektu:

 • Dostosowane do potrzeb sesje szkoleniowe dla uczestników
 • Ciągły monitoring postępów każdego uczestnika przez wysoko wykwalifikowanych trenerów 
 • Monitoring tygodniowych i miesięcznych raportów w celu obserwowania postępu uczestników
 • Utworzenie 500 życiorysów 
 • Jednoczesna nauka angielskiego na poziomie komunikacyjnym 
 • Utworzenie profili LinkedIn dla osób z najlepszymi wynikami i wsparcie ich w aktualizowaniu profilu 
 • ISS Mitra – platforma dla uczestników, gdzie mogą wymieniać się swoimi poglądami i uczyć po każdej sesji poprzez SMS i rozmowy
 • Prowadzenie panelu, gdzie można śledzić historie sukcesów w ramach ISS 
 • Prowadzenie systemu rekomendacji dla każdego obiketu 
 • Miesięczne kontrole w każdym obiekcie, aby wyłonić najlepszych pracowników   

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać aktualności ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach