ANALIZA PRZYPADKU

Zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz  wydajności w pracy w okresie COVID-19

Pandemia COVID-19 zmieniła miejsca pracy w sposób, jakiego nikt sobie nie wyobrażał – wiele obiektów musiało całkowicie lub częściowo zostać zamkniętych. Nasze zespoły techniczne są dostępne na każdym etapie pracy – wspierają klientów, służąc poradami strategicznymi i w zakresie planowania oraz pomagają im utrzymać budynki, wyłączać je z użytku i ponownie uruchamiając z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Group-UK Case Technical
Ze względu na wciąż obowiązujące wymagania związane z pandemią Covid-19 nasi klienci musieli dostosować swoje procedury i działania w bezprecedensowym tempie. Martin Harvey, Director of Engineering & Asset Management w ISS UK, wyjaśnia, jak pomogliśmy klientom w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Dla naszych zespołów technicznych oznaczało to przede wszystkim poleganie na standardowych procedurach operacyjnych ISS i planach zachowania ciągłości biznesowej, jednocześnie zachowując innowacyjność w podejściu. – Kluczową rolą naszych techników jest wsparcie klientów w zagwarantowaniu, że ich budynki będą działały wydajnie i bezpiecznie w okresie kryzysu – wyjaśnia Martin. – Wiąże się to z wykorzystaniem naszej specjalistycznej wiedzy do precyzyjnego zaplanowania, jak pomóc klientom zarządzać przestojami w pracy, utrzymaniem budynków oraz powrotem pracowników, przy jednoczesnym zadbaniu o ich bezpieczeństwo.
Globalna współpraca i dzielenie się wiedzą
W każdym przypadku nasze zespoły techniczne współpracują z klientami w celu uzgodnienia najlepszej strategii działania. Oznacza to tworzenie ram czasowych do wykonywania planowych i nagłych napraw konserwacyjnych, przygotowywanie realistycznych i wydajnych kosztowo planów dezaktywacji wybranych przestrzeni, ponowne włączanie obszarów, które są absolutnie niezbędne oraz wspólne przygotowywanie wszechstronnych planów działania na przyszłość, w oparciu o obowiązujące przepisy.

To samo podejście, opierające się na współpracy, obowiązuje nas wewnętrznie. Mamy globalną, interdyscyplinarną sieć inżynierów, którzy oferują dostęp do wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin, m.in. transportu, telekomunikacji, usług finansowych i opieki zdrowotnej.

Według Martina ta sieć okazała się być naprawdę cennym zasobem. – Nasi główni specjaliści techniczni spotykają się regularnie, aby dzielić się wiedzą i pomysłami, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z Covid. Oznacza to, że potrafimy szybko reagować na trudne zdarzenia, korzystając z najnowszych informacji i najlepszych dostępnych praktyk.

Elastyczność łączy się z usystematyzowanym podejściem
Podczas planowania procesu włączania i wyłączania z użytkowania powierzchni w budynkach naszym głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, w którym dbamy o zdrowie psychiczne i fizyczne. Ta zasada przyświeca nam zawsze – zarówno w normalnych warunkach, jak i podczas kryzysu.

Rozmiar i skala obsługiwanych przez nas obiektów jest bardzo różnorodna. Nasze podejście do każdego z nich zależy od potrzeb klienta i wytycznych od lokalnych i krajowych władz, organów regulujących funkcjonowanie danej branży, ubezpieczycieli oraz doradców ds. zdrowia.

– Bez względu na to, co robimy, naszym priorytetem zawsze jest klient i jego potrzeby, do których dostosowujemy nasze podejście – mówi Martin. – To może oznaczać tworzenie indywidualnych planów dla klientów, którzy prowadzą działalność w wyjątkowo trudnych warunkach, jak np. placówki służby zdrowia. W tego typu przestrzeniach bezpieczeństwo pacjenta i personelu ma kluczowe znaczenie. Może to również oznaczać korzystanie z naszej wiedzy dotyczącej zachowania czystości łazienek, poprzez stosowanie innowacyjnych produktów i wdrażanie nowych procedur sprzątania.

Kluczową rolą naszych techników we wsparciu klientów było zagwarantowanie, że ich budynki działają wydajnie i bezpiecznie w czasie kryzysu. Wiązało się to z wykorzystaniem naszego doświadczenia, aby precyzyjnie zaplanować, jak pomóc klientom opuścić, utrzymać i ostatecznie powrócić do ich budynków, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników.

Martin Harvey, Director of Engineering & Asset Management, ISS UK
Utrzymanie funkcjonowania obiektów
W Hiszpanii nasz lokalny zespół techniczny wsparł klienta z branży farmaceutycznej, Grifols, w procesie sporządzania planów utrzymania konkretnych obiektów, umożliwiając zamknięcie biur przy utrzymaniu produkcji. Grifols produkuje osocze krwi i produkty pomagające walczyć z Covid-19, stąd utrzymanie działalności tej firmy miało ogromnie znaczenie. Wsparliśmy ich poprzez dostosowanie instalacji HVAC, zwiększenie dopływu świeżego powietrza oraz aktualizację protokołów dotyczących ochrony zdrowia.

Systemy wentylacyjne muszą być bezpieczne i należy zagwarantować, że wytrzymają większe obciążenie. Jednemu z naszych klientów z branży służby zdrowia nasze zespoły techniczne pomogły przebudować oddział intensywnej terapii, oddział pooperacyjny oraz izbę przyjęć w taki sposób, aby zapewnić system wentylacyjny z ciśnieniem ujemnym – zgodnie z oficjalnymi wytycznymi. Zainstalowaliśmy wyciągi okienne, aby zwiększyć przepływ powietrza dla pacjentów z Covid oraz monitoring poziomu tlenu, aby łatwiej obsługiwać obszary krytyczne.

W sektorze komercyjnym pomagamy bankom – m.in. TSB, RBS i Danske Bank – spełniać wymagania ustawowe, jednocześnie utrzymując otwarte placówki dla klientów. Poza tym przygotowaliśmy indywidualnie dostosowane plany konserwacji dla siedzib głównych korporacji, centrów danych i fabryk produkcyjnych, aby mogły bezpiecznie funkcjonować.

Zamykanie obiektów
Nasza praca wiązała się z wieloma różnorodnymi zadaniami także podczas procesu wyłączania obiektów z użytkowania. Na przykład izolowaliśmy i opróżnialiśmy z wody baseny oraz podstawową infrastrukturę, np. sprzęt chłodniczy, klimatyzatory i sprzęt elektryczny, a także podejmowaliśmy działania na zewnątrz budynków, zajmując się oświetleniem, obszarami socjalnymi i systemami wentylacji.

W niektórych obiektach musieliśmy utrzymać część obszarów, a inne zamknąć. Na przykład przygotowaliśmy plan dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie, który umożliwił bezpieczne przerwanie działalności, jednak przewidywał zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz, aby chronić dzieła sztuki w okresie zamknięcia.

Ponowne otwarcie
Powrót do normalności nie jest tak prosty, jak ponowne włączenie światła. Każda lokalizacja wymaga starannych przygotowań, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo.

Aby wesprzeć ponowne uruchomienie funkcjonowania budynków, nasze zespoły techniczne były odpowiedzialne za zaplanowanie etapowego powrotu do bezpiecznej działalności – wyjaśnia Martin. – Wiązało się to z ograniczeniem kontaktu fizycznego poprzez zainstalowanie bezdotykowych instalacji w łazienkach, kontrolą w przestrzeniach socjalnych i miejscach wypoczynku, przemyśleniem działania obszarów współdzielonych, takich jak restauracje czy stołówki, czy też wprowadzeniem pomiaru temperatury.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy na przyszłość
Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń, pomagamy ludziom wrócić do ich miejsc pracy w bezpieczny i kontrolowany sposób, łącząc standardowe procedury z tym, czego nauczyliśmy się podczas pandemii.

Przyglądamy się potrzebom klientów, aby zrozumieć usługi, które świadczą i zidentyfikować, co należy zmienić w obszarze utrzymania czystości, utrzymania budynków oraz wykorzystywanych technologii. Wiele nowych procedur i wytycznych jest niewydajnych, zatem bazujemy na tym, czego nauczyliśmy się w różnych branżach i stosujemy innowacyjne podejście, aby wyeliminować ten braki, np. automatyzację czy Internet Rzeczy (IoT) w celu minimalizacji kontaktu fizycznego.

Nasza praca nie kończy się na budynkach. Martin podsumowuje: – Szukamy sposobów na poprawę doświadczeń klientów na etapie przyzwyczajania się przez nich do nowej normalności. Dotyczy to m.in. higieny, zmian zachowania w środowisku pracy, aranżacji przestrzeni oraz tego, w jaki sposób ludzie powinni docierać do pracy i wracać do domu lub pracować zdalnie.

Nasi techniczni eksperci cały czas rozwijają nowe koncepty i usługi, które pomogą zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla naszych klientów.

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby wiedzieć co nowego w ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 59 tys. klientów w ponad 30 krajach