MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Mogelijkheden voor inheemse groepen in Australië maximaliseren

Als een van 's werelds grootste werkgevers hebben wij een rol in het verbeteren van arbeidskansen voor mensen over de hele wereld, inclusief het aanbieden van duurzaam werk en carrièremogelijkheden voor inheemse Australiërs.

AU CR - Maximizing opportunities

850

nieuwe vacatures

$7

+

miljoen voor inheemse bedrijven

ISS Australië wil zich toeleggen op het optimaliseren van kansen voor inheemse groepen en individuen.

We doen dit via partnerships met leveranciers en de ISS Indigenous Employment Programmes, die ontwikkeld zijn om onze operaties te ondersteunen en onze belofte om duurzame tewerkstelling en carrièrekansen voor inheemse Australiërs waar te maken. 

Het programma kadert in de bredere ISS-strategie inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gealigneerd met de visie van de Australische federale overheid "to Close the Gap". ISS voorziet in een waardevolle bron van tewerkstelling, opleiding en culturele interactie, die het gevoel van trots en onafhankelijkheid versterkt bij medewerkers uit de lokale Aboriginal gemeenschappen en de bredere inheemse bevolkingsgroepen. 

ISS beloftes aan de inheemse bevolking  

 • Reconciliation Action Plan (RAP): 
  ISS Pacific’s RAP 2019-2022 zal succesvol voortbouwen op de fundamenten van het eerste programma, dat in 2015 het licht zag. Het plan werd ontwikkeld om ons engagement t.o.v. de Aboriginals en de bewoners van de Torres Strait-eilanden uit te drukken, evenals onze wens om een belangrijke rol te spelen in het verbeteren van de tewerkstellings- en carrièrekansen van de Eerste Australische Bewoners. 

  ISS werd voor het eerst erkend als Corporate Leader door de Australische Federale Overheid in 2008 en heeft sindsdien een aantal positieve verwezelijkingen gerealiseerd op het vlak van inheemse tewerkstelling en engagement t.o.v. inheemse bedrijven en gemeenschappen. 

  In de laatste 10 jaar, heeft ISS meer dan 850 nieuwe banen geschapen en meer dan 7 miljoen $ zakencijfer gerealiseerd met inheemse bedrijven. In onze omgang met de gemeenschap, ISS leiders en onze klanten, hebben we ook veel bijgeleerd over het belang en de nadruk die we leggen op het realiseren van gerichte acties en beloftes. 

  Ofschoon we al lovenswaardige resultaten hebben geboekt, is er nog steeds gelegenheid voor ons om onze werking te verbeteren en ervoor te zorgen dat onze activiteiten transparant blijven en ten goede komen aan de Aboriginal bevolking en de bewoners van de Torres Strait-eilanden. Onze hernieuwde inspanningen, zoals we die hebben uiteengezet in ons RAP 2019-2022, gecombineerd met onze verbeterde samenwerking met inheemse gemeenschappen zullen ervoor zorgen dat we onze vooropgestelde doelen halen in dit belangrijke domein. 
 • Gelijke Kansen Beleid (GKB):
  ISS is fiere partner van het GKB programma van de Australische federale overheid, waardoor we contractueel verbonden zijn om tegen december 2020 een minimum inheemse tewerkstellingsgraad van 3% te realiseren over ons gehele personeelsbestand, equivalent aan het inheemse aandeel in de totale bevolking . 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in om de laatste insights van ISS te ontvangen. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Verhalen over mensen, plaatsen en de aarde

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 59.000 klanten in meer dan 30 landen