BLOGG

En tryggere arbeidsplass med PURE SPACE

«Er det trygt?» Det er spørsmålet utallige ansatte rundt om i verden stiller seg når de kommer inn på arbeidsplassene sine igjen etter måneder med hjemmekontor. PURE SPACE, som er et nytt produkt fra ISS, skal hjelpe de ansatte å komme tilbake på jobb ved å sikre at arbeidsplassene deres er sikre og hygieniske.

HQ Back to Work

Covid-19-pandemien har i veldig stor grad forandret måten folk jobber og lever på. Land etter land har sendt sine ansatte hjem for å redusere risikoen for smitte. «Sosial distansering» har nå blitt synonymt med «sikkerhet». Resultatet har vært både fysisk og emosjonelt utfordrende. PURE SPACE er ment å rette opp denne nye utfordringen, slik at de ansatte kan føle at de kommer tilbake til et trygt arbeidsmiljø. 

Gjøre arbeidsplassen trygg igjen 

Utfordringen er todelt. Bedrifter må gjenopprette den fysiske forbindelsen ved å bringe ansatte tilbake til et arbeidsmiljø som oppfyller en høyere hygienestandard. Og de må gjenopprette den emosjonelle forbindelsen ved å styrke de ansattes tillit til sikkerheten på arbeidsplassen sin. 

PURE SPACE adresserer begge disse utfordringene på tre måter: 

  • Ved å prioritere hygiene og fjerne kilder til smitteoverføring gjennom standardiserte, tredjeparts verifiserte prosesser. 
  • Ved å tilby objektive måter å måle renholdseffektiviteten på 
  • Ved å gjøre renholdsaktivitetene mer synlige for ansatte 
Prioritering av hygiene på overflater med høy berøringsgrad 

PURE SPACE fokuserer på å maksimere hygienen og fjerne kilder til smitteoverføring. Vanlige rengjøringsprodukter har en tendens til å fokusere på synlig renslighet og bruksfrekvens, for eksempel hvor ofte gulvene blir vasket eller hvor rene de ser ut, men legger ikke like stor vekt på å rengjøre overflater med høy berøringsgrad og sørge for at de er frie for mikroorganismer. 

Imidlertid viser forskning at virus på en overflate med mye kontakt, for eksempel et dørhåndtak eller bordplate, kan smitte 40–60% av menneskene på en arbeidsplass i løpet av to til fire timer. 

PURE SPACE analyserer all trafikk og berøringspunkter, identifiserer overflater med høy berøringsgrad og skreddersyr hygieneplanen til de spesifikke lokalene. Dette inkluderer bruk av riktige rengjøringsprodukter for å sikre at områder med høy berøringsgrad forblir trygge i flere timer etter at de har blitt desinfisert. Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality, forklarer: «Vi har hentet inspirasjon fra mange års erfaring fra arbeid med renrom, sykehus og helseorganisasjoner der hygiene og desinfisering er viktig. Med PURE SPACE overfører vi nå disse kravene til kontormiljøet.» 

I tillegg er alle prosessene, rutinene og opplæringen vi bruker i PURE SPACE godkjent av DNV GL, et av verdens ledende sertifiseringsorganer for risikostyring og kvalitetssikring. «Målet vårt er å øke medarbeidernes tillit til renslighet i arbeidsmiljøet med korrekt tilnærming til hygiene og desinfeksjon. Å bruke metoder som er godkjent av en objektiv tredjepart, hjelper oss å oppnå dette målet», forklarer Joseph. 

«Vi har brukt erfaringene fra mange års arbeid med renrom-miljøer, sykehus og andre helseinstitusjoner, der desinfisering og god hygiene er aller viktigst. Med PURE SPACE overfører vi nå disse kravene til kontormiljøet.»

Joseph Nazareth, HMS-sjef i ISS Group
Fra «Det ser rent ut» til «Jeg vet at det er rent» 

PURE SPACE bidrar også til å gjenopprette de ansattes tillit ved å gi synlig, vitenskapelig bevis på at et rom er rent. 

«Vi har en tendens til å bedømme resultatet av tidligere rengjøring med øynene våre», sier Joseph. «Med PURE SPACE bruker vi vitenskap og teknologi for å teste og validere rensligheten.» 

PURE SPACE bruker ATP-teknologi for å vitenskapelig måle resultatet av rengjøring. ATP står for Adenosin-trifosfat, et molekyl som bare finnes i og rundt levende celler, og kan derfor brukes til å måle konsentrasjonen av mikroorganismer og nivået av hygiene. «Med denne teknologien går vi fra en subjektiv vurdering av rengjøring til en objektiv vurdering, ved å bruke en bevist vitenskapelig måling», forklarer Joseph. Denne konkrete og bevis-baserte metoden hjelper å fjerne enhver tvil om at et område er rent og trygt å arbeide i. 

Synlighet gir til ro i sinnet  

Kommunikasjon er en annen nøkkelfaktor for å berolige de ansatte. Resultatene av ATP-testing blir gjort tilgjengelig for ansatte, slik at de kan se og vite hva som har skjedd i deres del av bygningen. Denne åpne kommunikasjonen bidrar til å berolige medarbeiderne og få dem til å føle seg avslappet og slik at de kan oppnå sitt formål på arbeidsplassen.  

I tillegg til ATP, er det andre synlige tegn som bidrar til å gjenopprette de ansattes tillit til sikkerheten på arbeidsområdet. 

«Historisk sett har rengjøring vært noe som skjer etter at ansatte har reist hjem», sier Joseph. «PURE SPACE gjennomføres på dagtid, mens folk er på kontoret, slik at de faktisk kan se at det blir gjort.» Dette markerte fokuset på hygiene har den ekstra fordelen av å oppmuntre medarbeiderne til å endre sin egen atferd, slik at de bidrar til å holde arbeidsplassen trygg for alle. 

Samme høye standard over alt 

For globale selskaper eller selskaper med flere kontorer, tilbyr PURE SPACE standardisering på alle steder. På den måten kan de ansatte være trygge på at uansett hvor de jobber, vil det være den samme høye hygienestandarden. 

«Ved å implementere det samme produktet på tvers av bygninger, områder og byer, kan vi deretter begynne å måle det globalt. Dette gjør at vi kan oppgradere raskere og teste effektiviteten av et standardprodukt i den bredeste forstand. På denne måten kan vi bevege oss og endre oss over tid, ettersom innsikten utvikler seg til den beste måten å gjøre dette på», sier Joseph. 

Ikke bare en løsning under pandemien 

Selv om PURE SPACE ble utviklet spesielt for denne vanskelige situasjonen, tror Joseph at mange av komponentene vil leve videre etter Covid-19. 

«Mens mange av disse programelementene er utviklet med tanke på koronaviruset, er de også relatert til en større diskusjon om hvordan vi skaper et sunnere arbeidsmiljø og hvordan vi kan støtte sunnere byggekonsepter. Jeg tror vi har muligheten til å forbedre folks velvære i en større forstand, ikke bare fordi de er sunnere, men også fordi de føler en større trygghet.» 

Vil du vite mer?

Vi kan knapt vente med å invitere deg til PURE SPACE!Les brosjyren for mer informasjon, og ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Les mermailto:Pure.Space@group.issworld.com

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Historier fra arbeidsplassen