LEDERSKAP

Styret i ISS A/S

Alle styremedlemmer er uavhengige, bortsett fra de ansattes representanter.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Revisjons- og risikogruppen

Revisjons- og risikogruppen evaluerer ekstern finansiell rapportering, betydelige regnskapsprinsipper-, regnskapsestimater- og vurderinger, samt gjennomgår og overvåker konsernets risikostyring, interne kontroller og forretningsintegritet. Den overvåker også konsernets interne revisjonsfunksjon og evaluerer the Financial Policy, the Dividend Policy og Group Tax Policy. I tillegg overvåker og vurderer revisjons- og risikogruppen forholdet til de uavhengige revisorene, gjennomgår revisjonsprosessen og revisorenes regnskapsrapport og gir anbefaling om utnevnelse av revisorer til styret.

Revisjons- og risikogruppen avholdt 7 møter i 2022.

I 2022 fortsatte revisjons- og risikokomiteen å fokusere på og evaluere bruken av konsernets regnskapsprinsipper, bruk av vesentlige regnskapsestimater og vurderinger, samt vesentlige risikoer knyttet til finansiell rapportering, inkludert systemet med internkontroll. Komiteen gikk også gjennom Speak Up-systemet (whistleblower) og saker som omhandlet forretningsintegritet. The Charter for revisjons- og risikokomiteen ble gjennomgått, med hensyn til Group Internal Audits' charter og ressurser

Medlemmene i revisjons- og risikogruppen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.

Godtgjørelsesutvalg

Styret har opprettet et Remuneration Committee. Kommiteen gir tilsyn under utarbeidelsen av the Remuneration Policy. Den evaluerer og gir anbefalinger om godtgjørelse til styret og ledergruppen, the Executive Group Management Board (EGMB). Den godkjenner også godtgjørelsen til ledergruppen, Executive Group Management (EGM).

Komiteen gjennomgår godtgjørelsespolicyen minst én gang i året og sørger for at godtgjørelsen er i samsvar med godtgjørelsespolicyen (the Remuneration Policy).

The Committee may engage independent external advisers to advise the Committee in matters relating to remuneration and other related matters comprised by the tasks of the Committee.

Godtgjørelsesutvalget holdt elleve møter i 2022.

I 2022, opprettholdt Godtgjørelsesutvalget fokus på evaluering av godtgjørelse av ledelsen og EGMB, inkludert The Short Term Incentive Programme 2022 (STIP), og The Long Term Incentive Programme for 2022 (LTIP). . I tillegg har komiteen evaluert the Remuneration Policy and the Remuneration Report. 

Aktivitetene til Godtgjørelsesutvalget for 2022 er nærmere beskrevet i godtgjørelsesrapporten.

Medlemmene av the Remuneration Committee anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Valgkomite

Valgkomiteen bistår styret med å sikre at passende planer og prosesser er på plass for nominasjon av kandidater til styret og konsernledelsen og evaluere sammensetningen av disse styrene. Videre gir valgkomiteen anbefalinger for nominasjon eller utnevnelse av styremedlemmer, konsernledelsen og komiteene satt av styret.

Valgkomiteen avholdt 8 møter i 2022.

I 2022 var valgkomiteens nøkkelaktiviteter støtte til søkeprosesser og anbefalinger for nominering av nye medlemmer, gjennomgang av arveplanlegging og organisatoriske endringer, støtte til den årlige styreevalueringen og gjennomgang av styresammensetningen

Medlemmene i valgkomiteen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Transaksjonskomite

Transaksjonskomiteen gir anbefalinger til styret med hensyn til enkelte store oppkjøp, frasalg og kundekontrakter, gjennomgår transaksjonsveiene, vurderer ISS' prosedyrer for store transaksjoner og vurderer utvalgte gjennomførte transaksjoner. Transaksjonskomiteen gir anbefalinger til styret med hensyn til visse store oppkjøp, salg og kundekontrakter, gjennomgår transaksjonslinjen, vurderer ISS' prosedyrer for store transaksjoner og vurderer utvalgte gjennomførte transaksjoner.°Komiteen gjennomgår også nytt materiale som finansiering, refinansiering eller vesentlig variasjon av eksisterende finansiering og forslag til egenkapital eller gjeldsutstedelse.

Transaksjonskomiteen avholdt 3 møter i 2022.

 

Medlemmene i transaksjonskomiteen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Styrets evalueringer

Styret i ISS A/S gjør årlige styre-evalueringer. En beskrivelse av den årlige prosedyren for styrets evalueringer og de generelle konklusjonene, er inkludert i ISS A/S' lovbestemte eierstyringsrapport fra 2017. De lovbestemte eierstyringsrapportene fra ISS A/S finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Se rapportenehttps://inv.issworld.com/governancereport