LEVERANDØRRELASJONER

Et samarbeid basert på høye standarder

Merkevarebeskyttelse og risikokontroll er et av våre viktigste verdiforslag. Med tydelig fokus på kundenes behov, driver vi en målrettet leverandørstrategi og en helt integrert global forsyningskjede i henhold til prinsippene om god selskapsstyring.

SupplierRelations_HWW_Hero
Disinfection Services

KUNDEEKSEMPEL:

Vi sørger for tilstrekkelig verneutstyr under Covid 19-pandemien

I krisetider viser organisasjoner sine verdier veldig tydelig og veldig raskt. Fra starten av Covid 19-pandemien har ISS' Supply Chain & Procurement-teamet hjulpet mange kunder å holde driften i gang ved å tilby nødvendig utstyr for å betjene mennesker og bygg på tryggest mulig måte.

Les mer/innsikt/insights/kundehistorier/case---supply-chain
AdobeStock_187312509

LEVERANDØRRELASJONER

Vi sikrer en sterk og åpen forsyningskjede

Vi ønsker å være gode og ansvarlige borgere i alle samfunn hvor vi opererer, og vi forventer at leverandørene våre gjør det samme. Målet vårt er å ha en åpen forsyningskjede og sikre overholdelse av de høyeste etiske standardene slik de kommer til uttrykk i ISS Supplier Code of Conduct.

ISS ProcurePASS   

ISS ProcurePASS er en vanlig, åpen løsning for etterlevelse og godkjenning i landene som ISS befinner seg i. Web-plattformen for risikostyring i forsyningskjeder, ProcurePASS, støtter våre kunders voksende behov direkte og forbedrer verdifulle leverandørforhold, samsvar- og kvalitetsstandarder.   

ISS Supplier Code of Conduct

Last ned ISS Supplier Code of Conduct på ditt lokale språk nedenfor.

Last ned herhttps://brand.issworld.com/share/F9ECB78E-8141-44A6-B83E02E70C1D7906/

Informasjon til eksisterende og nye leverandører

Vi ønsker å dekke alle våre kunders
behov til lavest mulig kostnad og risiko. Dette oppnår vi ved å samle våre
anskaffelser hos et begrenset antall kvalitetsleverandører. Her finner du
informasjon om konkurranseutsetting, samt standardiserte, effektive og
transparente kjøp- og betalingsprosesser.

Elektronisk kjøp- og betalingsprosess

Vi ønsker at alle bestillinger av varer og tjenester skal skje gjennom vårt innkjøpssystem Coupa. Les mer om våre kjøp- og betalingsprosesser her

ISS ProcurePASS

ISS globalt har innført et kvalifikasjonssystem som heter ProcurePASS. Se mer om ProcurePASS høyere opp på denne siden, eller les mer om krav til kvalifisering her

Konkurranseprinsipp og konkurransegjennomføring

Vi ønsker at våre leverandørvalg skal være basert på rettferdig konkurranse mellom kvalifiserte tilbydere. Les mer om hvilke konkurranseverktøy vi bruker for å sikre en reell konkurranse for alle.

Kontaktinformasjon

Innkjøpsarbeidet ledes og organiseres av vår sentrale innkjøpsavdeling, Konserninnkjøp. For ytterligere informasjon og kontaktinformasjon til Konserninnkjøp, klikk her.

Krav til våre leverandører

Vi krever at våre leverandører aksepterer våre standardvilkår og etiske retningslinjer, som inngår i alle våre rammeavtaler og innkjøpsordre.

Krav til leverandører til våre kantiner

Vi er medlem av Innkjøpsgruppen som forhandler og forvalter felles avtaler for leveranser av mat, drikke og non-food, samt enkelte andre kategorier.  Innkjøpsgruppens Produktstandard inngår i deres felles leverandøravtaler, finn dokumentet her.

Leverandørkategorier

Vi kategoriserer og prioriterer våre leverandører fra anbefalte leverandører til leverandører uten avtale. Les mer om våre leverandørkategorier her

Spesielle krav til våre underleverandører

Underleverandører utgjør en spesiell risiko,  vi har derfor innført tilleggskrav til denne leverandørgruppen. Les kravene her

Historier fra arbeidsplassen

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt osshttps://www.issworld.com/nb-no/om-oss/kontakt/kontakt-oss