KONFIDENSIALITET

Forbehold

Forbehold og innhold på denne nettsiden håndteres utelukkende av dansk lov uten hensyn til juridiske konflikter. En hver tvist som oppstår i forbindelse med forbeholdene skal utelukkende avgjøres av dansk domstol i København, hvis ikke minnelig enighet oppnås.

Informasjon på nettsiden 

Informasjonen på denne nettsiden er presentert utelukkende av informasjonsformål og er gitt på basis av nå-tid og tilgjengelighet - inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.  
 
ISS gjør rimelige tiltak for å forsikre at innholdet på denne nettsiden er korrekt og tidsrelevant, vi gir ingen garantier av noen sort og tar intet ansvar hva angår nøyaktighet, sekvens, aktualitet eller fullstendighet av nettsidens innhold.  
 
Innholdet på dette nettstedet er kun ment for generell veiledning. Intet innhold på dette nettstedet gir generelle råd eller anbefalinger av noe slag, og bør ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handlinger.  
 
ISS kan endre formatet og innholdet av denne nettsiden til en hver tid.  
 
ISS kan avbryte driften av dette nettstedet av hvilken som helst grunn, og forbeholder seg retten til å avslutte tilgangen til dette nettstedet når som helst og uten varsel. 
 
Ansvar 

ISS er ikke ansvarlig for tap, enten det er direkte, indirekte, tilfeldig eller følgeskader, som oppstår på grunn av tilgang til, bruk av eller avhengighet av noe av innholdet på dette nettstedet.  
 
ISS vil ikke betale skader eller annen erstatning for tap eller skade, straffbart eller ikke, på grunn av tilgang til, bruk av eller tillit til noe av innholdet på dette nettstedet, eller nettsteder som dette nettstedet er lenket til.  
 
Link til eksterne nettsider 

Denne nettsiden kan gi tilgang til tredjeparts nettsider via relevante lenker. ISS har ikke gjennomgått og kontrollerer ikke slike nettsteder, og er ikke ansvarlig for innhold eller problemer som oppstår i forbindelse med tilknyttede tredjeparts nettsteder. 

Immaterielle rettigheter  

Innholdet på dette nettstedet og eventuelle immaterielle rettigheter som er tilegnet her, tilhører ISS eller deres lisensgivere og er beskyttet av lover. Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, kan du bare laste ned materiale som vises på dette nettstedet for ikke-kommersiell og personlig bruk, forutsatt at du respekterer alle merknader om copyright, varemerke og andre. Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere innholdet på dette nettstedet på noen måte, inkludert tekst, bilder, lyd og video for offentlig eller kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten forutgående skriftlig tillatelse fra ISS. 
 
Du kan ikke lenke til spesifikt innhold på dette nettstedet uten forhåndsgodkjenning fra ISS. Koblinger må gjennomgås og aksepteres av ISS etter implementering. 
 
Alle navn, logoer og varemerker tilhører ISS, dets samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere. 
 
Personvern og informasjonskapsler  

ISS tar ditt personvernet svært alvorlig. Enhver bruk av personopplysninger og informasjonskapsler i forbindelse med din bruk av dette nettstedet er underlagt ISS Global Privacy Statement. 

Les vårt personvernt

Kommentarer og spørsmål 

Eventuelle kommentarer eller spørsmål sendt til ISS angående dette nettstedet blir ISSs eiendom. Mottatte kommentarer eller spørsmål blir ikke behandlet konfidensielt og kan brukes uten begrensning. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt osshttps://www.issworld.com/nb-no/om-oss/kontakt/kontakt-oss