KONFIDENSIALITET

ISS Global Privacy Statement

Vi er opptatt av å beskytte privatlivet ditt og håndterer personinformasjon i samsvar med ISS Global Privacy Statement (heretter kalt Personvernerklæringen) og våre forpliktelser i henhold til EUs generelle personvernforordning og/eller gjeldende lokale databeskyttelsesforskrifter. Denne personvernerklæringen gjelder for ISS Group med alle selskapene som er oppført i vår konsoliderte konsernårsrapport.