KONFIDENSIALITET

ISS Global Privacy Statement

Vi er opptatt av å beskytte privatlivet ditt og håndterer personinformasjon i samsvar med ISS Global Privacy Statement (heretter kalt Personvernerklæringen) og våre forpliktelser i henhold til EUs generelle personvernforordning og/eller gjeldende lokale databeskyttelsesforskrifter. Denne personvernerklæringen gjelder for ISS Group med alle selskapene som er oppført i vår konsoliderte konsernårsrapport.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt osshttps://www.issworld.com/nb-no/om-oss/kontakt/kontakt-oss