Strategi

OneISS

Med OneISS-strategien vil vi styrke vårt omdømme som den mest respekterte globale lederen innen integrerte fasilitetstjenester og som verdens største renholdsleverandør. Dette vil vi oppnå ved å skape et sterkere, enklere og mer samlende ISS.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (10)

Å skape et sterkere, enklere og mer samlende ISS

Med OneISS-strategien får vi et nytt fokus og vil jobbe iherdig for å fortsette å levere på selskapets globale styrker.

RBS

OneISS

Sterkere

Vi ønsker å bli verdens mest respekterte globale leder innen integrerte fasilitetstjenester og styrke vår posisjon som verdens største renholdsleverandør ved å investere i høy kvalitet, effektivitet og teknologi, slik at vi kan levere bedre tjenester og produkter som er skreddersydd etter kundenes behov.

DE_2019_DTAG_Technical_July_29

OneISS

Enklere

Vi vil forsterke vår Key Account-strategi til fordel for alle interessentene våre ved å levere bedre resultater, med et sterkere kommersielt fokus og en ny tjenestefokusert tilnærming, for å skape bedre kvalitet, mer effektivitet og bedre samsvar.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (26)

OneISS

Tettere

Vi vil føre de nasjonale teamene nærmere kunden, samtidig som vi fungerer og opptrer som et globalt team. Vi vil belønne rett atferd og lederskap og bruke incentiver for å gjennomføre strategien vår.

2025 ambition

ambisjoner

Vår ambisjon for 2025

Med OneISS vil vi bli ledende i vår bransje. Strategien er laget for å støtte alle aktørene våre og å nå ISS' ambisjoner for 2025.

HQ_2020_Jacob_Aarup_Andersen_Portrætter_150620_ (16)

OneISS

En kunngjøring fra selskapet

16. desember 2020 kunngjorde ISS en ny strategi med en ambisjon om å bli den mest respekterte globale lederen innen integrerte fasilitetstjenester.