BLOG

Sådan optimeres forretningsresultater gennem workspace og service

Forandring af arbejdsdemografi, stigende war for talent, lavere medarbejderengagement og konstant behov for omkostningseffektivitet og optimering er blot nogle af alle de udfordringer, en virksomhedsledelse kæmper med. Hvis arbejdspladsen anvendes som et strategisk redskab, kan det bidrage til en løsning.

Blog - workplace
Det forventes og accepteres generelt, at vi mennesker opfatter og forstår verden ved hjælp af vores sanser, og at vores adfærd formes og påvirkes af vores omgivelser. 

Flere undersøgelser har påvist, at vi bliver mere produktive og kreative, når vi er omgivet af naturen. Vi kommunikerer bedre i åbne rum og bliver glade, når andre mennesker i vores omgivelser er glade. 

Men hvad har det at gøre med vores arbejdsplads? 

Hvis vi erkender, at andre mennesker og det fysiske miljø, der omgiver os, kan påvirke os så meget — både bevidst og ubevidst — bliver arbejdspladsen en leders vigtigste strategiske redskab til at styrke bestemte adfærdsformer eller fremme adfærdsændringer i en organisation. 

1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

“Er adskillige tomme skriveborde en effektiv udnyttelse af kontorområdet? Eller hvordan kan dette område bruges bedre til andre aktiviteter, der skaber værdi for organisationen?”

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design
Arbejdspladsen som et strategisk værktøj for forretningsoptimering 

Selv om mennesker helt åbenlyst lader sig påvirke af deres omgivelser, viser undersøgelser fortsat, at kun 13 % af medarbejderne på globalt plan er dybt engagerede og meget tilfredse med deres arbejdsplads. Det omvendte er også sandt, for 11 % af de ansatte er dybt uengagerede og utilfredse med deres kontorer. 

For at vende denne tendens må virksomhedsledere ændre deres opfattelse af arbejdspladsen fra en driftsomkostning til en aktiv ressource, der kan bruges til forretningsoptimering og som redskab til ønskede adfærdsændringer. 

Som Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design, forklarer: 

“For at håndtere de konkurrencemæssige barrierer, som mange virksomheder oplever, og styrke organisationens effektivitet, er det vigtigt, at toplederne tager højde for, hvordan deres kontorområder understøtter organisationens mål. Hvis en virksomhed for eksempel er fokuseret på at forbedre samarbejde, er det ikke en optimal løsning at have individuelle kontorer uden samspil mellem medarbejderne det meste af dagen. 

Det kan også være nødvendigt at tilpasse medarbejdernes anvendelse af kontormiljøet for at understøtte en virksomheds strategiske mål. For eksempel viser undersøgelser, at vidensmedarbejdere sidder på deres plads 30-55 % af tiden. Derfor bør det overvejes: Om adskillige tomme skriveborde er en effektiv udnyttelse af kontorområdet? Eller hvordan dette område kan bruges bedre til andre aktiviteter, der skaber organisationsværdi?” Arbejdspladsen kan ikke gøre det alene – den lever gennem medarbejdere 

Rumudnyttelse er naturligvis ikke den eneste altafgørende faktor på en arbejdsplads. Kultur og værdier kan ikke bygges ind i murene eller fastholdes af malingen, når en bygning bygges. 

Det er medarbejderne, der skaber dynamikken på en arbejdsplads. 

Arbejdspladsdesign skaber det nødvendige fysiske miljø til at fremme ændringer og/eller optimering. Det er serviceydelser udført af mennesker, der skaber den følelsesmæssige forbindelse, styrker organisationskulturen og puster liv i organisationens værdier. 

 
Design-thinking er kernen i optimerede arbejdspladser 

For at få en arbejdsplads til at fungere skal serviceydelser og rumanvendelse forenes og designes til specifikke ønskede resultater, med fokus på medarbejderbehov. 

Ved at arbejde med særlige metoder til arbejdspladsdesign og servicedesign kan vi fokusere på de serviceydelser, der skaber den højeste følelsesmæssige værdi for medarbejdere - og de fysiske faktorer, der enten forbedrer eller forringer medarbejderens workplace experience - for at tilpasse rum og service til de ønskede forretningsresultater, så de optimeres. 

For ledere, der vil optimere medarbejdereffektiviteten og hjælpe de ansatte med at få balance mellem arbejdsliv og privatliv, kan dagpleje- og babysitterordninger være optimale løsninger, som opfylder begge mål. Samtidig forbedres den samlede workplace experience. 

I andre tilfælde, og for virksomheder, der vil bevæge sig fra en silostruktur til et fladere og mere samarbejdsvenligt arrangement, kan det være en god ide at indrette et åbent arbejdsrum (open space). Med en åben kontorindretning bliver det nemmere at møde andre, og i områder med servicefaciliteter stimuleres socialt samvær (f. eks. i kaffepauser). 

I sidste ende er det lige meget, hvilke præferencer og behov, der er fremherskende på arbejdspladsen. Kun ved at kombinere arbejdspladsdesign og servicedesign kan vi skabe en holistisk workplace experience, hvor alle rum og serviceydelser giver mening og gør en forskel for medarbejderne i deres hverdag. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at få seneste nyt og indsigt fra ISS. Du kan framelde dig til enhver tid.

Historier om mennesker, steder og miljøet