SOCIALT ANSVAR

Vi passer på mennesker, steder og miljøet

Fra vores grundlæggelse i 1901 har vi været en menneskeorienteret organisation med en stærk tro på, at samarbejde og engagerede medarbejdere gør en forskel. Vi tror på, vi har et ansvar - for miljøet, vores medarbejdere og de samfund, vi arbejder i. Når vi gør vores arbejde rigtigt, forbedrer vi menneskers liv og får verden til at fungere bedre. Det er vores drivkraft.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etisk forretningspraksis er en del af virksomhedens ansvar

Find ud af, hvordan vores adfærdskodeks (Code of Conduct) er forbundet med alt, hvad vi laver. Speak Up-politikken er tæt forbundet med vores etiske standarder og adfærd. I tråd med ISS' værdier og Code of Conduct går ISS ikke på kompromis med sin forretningsintegritet.

Læs om vores adfærdskodeks og Speak Up politik/om-os/socialt-ansvar/speak-up
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

VORES LØFTE

En bæredygtig forretningsmodel, der understøtter den verden, vi lever i

Som en global virksomhed med næsten 370.000 medarbejdere har vi en stor rolle i at løse nogle af verdens største udfordringer inden for bæredygtighed. Vi bidrager til bæredygtig udvikling på tre tematiske områder:     

  • Mennesker: Vi fremmer sikre arbejdsforhold, sundhed og velvære med respekt for menneskerettighederne. Samtidig fremelsker vi en kultur med fokus på mangfoldighed og inklusion.   
  • Miljø: Vi reducerer vores miljøpåvirkning og hjælper samtidig vores kunder med at skabe bæredygtige arbejdspladser ved hjælp af strategisk rådgivning og serviceydelser.   
  • Indtjening: Vi påvirker det globale forretningsmiljø positivt ved at overholde sunde forretningsstandarder i overensstemmelse med vores Business Integrity Framework.  
Få mere at vide/om-os/socialt-ansvar/rapporter,-politikker-og-publikationer-om-socialt-ansvar

Vi støtter FN-målene om bæredygtig udvikling

Vi er dybt engagerede i at fremme overgangen til et mere modstandsdygtigt og retfærdigt internationalt samfund. Vores mål er at være en rollemodel for vores branche og til enhver tid påvirke markedet positivt, alle de steder vi arbejder. Vi fokuserer på at anvende en etisk tilgang til mennesker, miljø og indtjening, og gør en særlig indsats for at støtte følgende bæredygtige udviklingsmål fra FN:

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 5

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Hos ISS støtter og opmuntrer vi mangfoldighed. Kvinder udgør næsten halvdelen af vores arbejdsstyrke, og vi arbejder hele tiden for at forøge antallet af kvinder i ledelsen, ledelsesudvikling og uddannelsesprogrammer gennem vores strategi for mangfoldighed og inklusion på ledelsesniveau.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Vi er en menneskeorienteret virksomhed, der investerer betydelige ressourcer i at udvikle medarbejderne på alle niveauer i vores organisation. Vi arbejder for at udrydde personskader og dødsulykker, sikre retfærdig aflønning og håndhæve en politik om nul-tolerance over for tvangsarbejde, børnearbejde, moderne slaveri og menneskehandel.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 10

Reducere ulighed i og mellem lande

Som en af verdens største arbejdsgivere i den private sektor er vi stolte af at tage imod personer med mange forskellige baggrunde og uddannelser. Vi tilbyder træning og karrieremuligheder til et stigende antal flygtninge, personer med psykiske og fysiske handicap, samt personer med sociale udfordringer og ringe eller ingen uddannelse.

SDG 12

Sådan fremmes bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Gennem vores Cleaning Excellence-program og grønne innovationsprojekter stiler vi mod at reducere forbruget af kemikalier, ved at samarbejde med strategiske leverandører om at udvikle og teste nye redskaber, teknologier og processer, der vil begrænse miljøpåvirkningen.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 13

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser

ISS forpligter sig til at reducere vores egen – og vores kunders – miljøpåvirkning, hvor det er muligt. Vi samarbejder både med vores kunder på deres anlægsområder og andre steder. Vi giver dem strategisk rådgivning for at hjælpe dem med at styre og reducere deres miljømæssige fodaftryk.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 16

Støtte fredelige og inklusive samfund for at sikre bæredygtig udvikling, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Vi tolererer ikke korruption, bestikkelse, diskrimination og uetisk adfærd. Med ISS' Code of Conduct og Global People Standards fremmer og opmuntrer vi en kultur, hvor forskellige synspunkter respekteres, og hvor man trygt kan sige sin mening.

Meet our people option 2_Graded

MANGFOLDIGHED & INKLUSION

Engagerede medarbejdere

Vi støtter og opmuntrer mangfoldighed og inklusion i bred forstand, herunder etnicitet, race, alder, køn, kønslig identitet, handicap, seksuel orientering, religion og tro, sprog, kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. Vores mangfoldige medarbejdere anerkendes som en primær konkurrencemæssig fordel og et vigtigt aktiv for at skabe en succesrig og bæredygtig virksomhed på lang sigt. Vores inklusive kultur gør vores medarbejdere ressourcestærke og vores arbejdsplads mere kreativ, produktiv og attraktiv.

Få mere at vide/karriere/din-karriere-hos-iss/vores-kultur

Fokus på virksomhedens bæredygtighed

Find ud af, hvordan vi skaber langsigtet værdi for vores virksomhed og verden omkring os – ved at takle de primære udfordringer inden for bæredygtighed og rapportere regelmæssigt og gennemsigtigt om vores effektivitet og resultater.

Læs vores Rapport om Socialt Ansvarhttps://brand.issworld.com/m/34292f17211801c6/original/2020-ISS-Corporate-Responsibility-Report.pdf

Historier om mennesker, steder og miljøet