LEDERSKAB

Bestyrelsen for ISS A/S

Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, bortset fra medarbejderrepræsentanter.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Audit- og risikokomiteen

Audit- og risikokomiteen evaluerer den eksterne regnskabsrapportering, vigtige regnskabspolitikker samt regnskabsskøn og -bedømmelser, og evaluerer og overvåger Groups risikostyring, interne kontrol, Speak Up (whistleblower) systemet og forretningsintegritet. Den overvåger også Groups interne auditfunktion og evaluerer Groups finans-, udbytte- og skattepolitikker. Desuden overvåger og vurderer Audit- og risikokomiteen forholdet til uafhængige auditorer, evaluerer auditprocessen og auditorernes lange auditrapport, og kommer med anbefalinger om udnævnelsen af auditorer til bestyrelsen.

Audit- og risikokomiteen holdte 7 møder i 2022.

I 2022 fortsatte Audit- og risikokomiteen med at fokusere på at evaluere implementeringen af Groups regnskabspolitikker, anvendelsen af vigtige regnskabsskøn og -bedømmelser samt de materielle risici forbundet med regnskabsrapportering, herunder det interne kontrolsystem. Komiteen gennemgik også Speak Up (whistleblower) systemet og business integrety sager. Audit- og risikokomiteens charter blev gennemgået og opdateret, blandt andet med hensyn til Groups Interne Audit’s charter og ressourcer.

Medlemmerne af Audit- og risikokomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.

Lønkomiteen

Bestyrelsen har oprettet en verderlagskomite (Vederlagskomiteen eller Komiteen). Komiteen overvåger udarbejdelsen af lønpolitikken. Den evaluerer og kommer med anbefalinger til aflønningen af bestyrelsens og ledelsesgruppens medlemmer. Den godkender også aflønningen af ledelsesgruppen.

Komiteen evaluerer lønpolitikken mindst én gang om året og sikrer sig, at aflønningen sker i overensstemmelse med lønpolitikken.

Vederlagskomiteen kan antage uafhængige eksterne rådgivere til at rådgive Komiteen i anliggender vedrørende aflønning eller andre anliggender omfattet af Komiteens opgaver.

Vederlagskomiteen holdte 7 møder i 2022.

I 2022 fortsatte Vederlagskomiteen med at fokusere på at evaluere aflønning af bestyrelsen og ledelsen, herunder det kortsigtede incitamentsprogram for 2022 (STIP) og det langsigtede incitamentsprogram for 2022 (LTIP). Derudover evaluerede Komiteen også vederlagspolitikken og vederlagsrapporten.. 

Vederlagskomiteens aktiviteter i 2022 beskrives yderligere i Lønrapporten.

Medlemmerne af Lønkomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Nomineringskomiteen

Nomineringskomiteen assisterer bestyrelsen ved at sikre, at de nødvendige planer og processer er etableret til nomineringen af kandidater til ISS Groups bestyrelse og ledelsesgruppens bestyrelse (Executive Group Management Board), og evaluere disse bestyrelsers sammensætning. Desuden giver Nomineringskomiteen anbefalinger til nominering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, ledelsesgruppen (EGBM) og komiteer oprettet af bestyrelsen.

Nomineringskomiteen holdte 8 møder i 2022.

I 2022 understøttede Nomineringskomiteens nøgleaktiviteter søgeprocesser og anbefalinger om nominering af nye bestyrelsesmedlemmer, evaluering af successionsplanlægning og organisationsforandringer; og bidrog samtidig til den årlige bestyrelsesevaluering og en vurdering af bestyrelsens sammensætning.

Medlemmerne af Nomineringskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Transaktionskomiteen

Transaktionskomiteen kommer med anbefalinger til bestyrelsen i forbindelse med større opkøb, afhændelser og kundekontrakter, overvåger transaktionerne, gennemgår ISS procedurer for store transaktioner og evaluerer udvalgte, gennemførte transaktioner. Komiteen vurderer også væsentlig ny finansiering, refinansiering eller væsentlig materiel variation af eksisterende finansiering og foreslag til egenkapital og gældsforsikring.

Transaktionskomiteen holdte 3 møder i 2022.

I 2022 gennemgik Transaktionskomiteen flere større tilbud på kundekontrakter, samt processen og standarderne for forretningstilbud, den forretningsmæssige "pipeline", fraslag og opkøb, og kom i den sammenhæng med relevante anbefalinger til bestyrelsen. 

Medlemmerne af Transaktionskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Bestyrelsesevalueringer

Bestyrelsen for ISS A/S udfører årlige bestyrelsesevalueringer. En beskrivelse af den årlige bestyrelsesevalueringsprocedure og de generelle konklusioner er inkluderet i ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter fra 2017. ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter findes i linket nedenfor.

Se rapporterhttps://inv.issworld.com/governancereport