GİZLİLİK

Gizlilik Bildirisi

Bu feragatname ve web sitesi içeriği, kanun hükümleriyle çatışmasına bakılmaksızın münhasıran Danimarka hukukuna tabi olacaktır. Bu feragatnameyle ilgili veya bundan kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, barışçıl yollarla çözülemezse, sadece Danimarka’nın Kopenhag kentinde yer alan Danimarka Mahkemeleri tarafından karara bağlanacaktır.

Web sitesindeki bilgiler 

Bu web sitesindeki bilgiler sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmıştır ve ticarete elverişlilik hususundaki zımni taahhütler, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “olduğu şekilde” ve “erişilebilir haliyle” sunulmuştur. 
 
ISS, site içeriğinin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul gayreti göstermektedir, ancak ISS herhangi bir temsil ya da taahhütte bulunmamaktadır ve web sitesi içeriğindeki bilgilerin kesinliği, dizilişi, güncelliği ya da tamlığı konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur.  
 
Bu web sitesindeki içerik sadece genel bir rehberlik amacını taşımaktadır. Bu web sitesindeki hiçbir içerik herhangi bir öneri ya da tavsiye içermemektedir ve herhangi bir faaliyet ya da karar açısından temel alınmamalıdır.  
 
ISS bu web sitesinin içeriğini ve formatını herhangi bir zamanda değiştirebilir.  
 
ISS bu web sitesinin faaliyetini herhangi bir sebeple askıya alabilir ve bu web sitesine erişimi herhangi bir zamanda önceden bildirmeksizin engelleme hakkını saklı tutar. 
 
Sorumluluk 

ISS bu web sitesindeki içerikten, içeriğin kullanımından, erişimden ve buna dayalı olan doğrudan, dolaylı, tesadüfi ya da sonuç doğuran her türlü zarardan mesul olmayacaktır.  
 
ISS bu web sitesindeki ya da bu web sitesine bağlantılı diğer web sitelerindeki içerikten, içeriğin kullanımından, erişimden ve buna dayalı olan, her türlü kayıp, zarar veya yaralanma için cezai veya başka türlü bir tazminat ödemeyecektir.  
 
Diğer web sitelerine bağlantılar 

Bu site ilgili bağlantılar aracılığıyla üçüncü taraflara ait web sitelerine erişim önerebilir. ISS bu gibi siteleri incelememiştir ve kontrol etmemektedir ve bağlantı verilen üçüncü taraf sitelerindeki içerik veya sorunla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hususlardan sorumlu ya da yükümlü değildir. 

Fikri Mülkiyet Hakları  

Bu web sitesinin içeriği ve işburada kazanılmış olan her türlü fikri mülkiyet hakları ISS veya lisans verenlerine aittir ve kanunlarla korunmaktadır. Bu web sitesinde açıkça aksi belirtilmedikçe bu web sitesinde görüntülenen malzemeyi sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla ve her türlü telif hakkı, tescilli markalar ve müseccel bildirimlere riayet etmek kaydıyla indirebilirsiniz. Aksi halde ISS’in önceden yazılı izni olmaksızın metin, görseller, ses ve video da dâhil olmak üzere bu web sitesinin içeriğini halka açık veya ticari kullanım ya da iletişim için kopyalayamaz, yeniden üretemez, yeniden yayınlayamaz, internete yükleyemez, aktaramaz veya herhangi bir biçimde dağıtamazsınız. 
 
ISS’in önceden rızası olmaksızın bu web sitesindeki özel içeriklere bağlantı veremezsiniz. Bağlantılar yürürlüğe girdikten sonra ISS tarafından gözden geçirilmeli ve kabul edilmelidir. 
 
Tüm isimler, logolar ve ticari markalar ISS, iştirakleri, ilgili şirketleri veya lisans verenlerin malıdır. 
 
Gizlilik ve Çerezler  

ISS mahremiyetinizi son derece ciddiye almaktadır. Bu web sitesini kullanmanıza bağlı olarak kişisel bilgilerinizin ve çerezlerin her türlü kullanımı ISS Küresel Gizlilik Beyanı tarafından düzenlenmektedir. 

Gizlilik beyanımızı okuyun

Yorumlar ve sorular 

Bu siteyle ilgili olarak ISS’e gönderilen her türlü yorum ve soru ISS’in mülkiyetine girer. Alınan soru ve yorumlar gizli kabul edilmeyecek ve herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabilecektir.