Disinfection Services

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Usługi sprzątania i dezynfekcji

Pełna higiena ma krytyczne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy naszym Klientom i ich pracownikom.

Wszechstronne podejście do utrzymania sterylnej czystości

Korzystając z naszych usług utrzymania czystości, zyskasz coś więcej niż tylko zdezynfekowane powierzchnie.  

Oferujemy: 

– Strategiczne konsultacje i analizy  
– Pełną przejrzystość świadczenia usług i wyników 
– Spójność portfolio wszystkich obiektów 
– Niezawodny globalny łańcuch dostaw 
– Wysoko przeszkolonych i certyfikowanych pracowników 
– Kampanie podnoszące świadomość i uwidocznienie czynności związanych z utrzymaniem czystości 

Disinfection technology

The latest in cleaning technology equips us – and our customers – with effective ways to disinfect and purify places. We use ultraviolet robotics, air purifiers, steam and other intelligent solutions to keep people and businesses safe. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach sprzątania i dezynfekcji?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dokładne sprzątanie i dezynfekcja mogą zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy, skontaktuj się z nami – opowiemy o naszych lokalnych i globalnych usługach.

Kontakt
pure-space

PURE SPACE

Ludzie i firmy funkcjonują lepiej w czystych i zadbanych przestrzeniach.

Dzięki PURE SPACE nie tylko osiągasz nowy, wyższy standard higieniczny, ale również zyskujesz dostęp do danych umożliwiających zarządzanie poziomem czystości, ograniczanie ryzyka skażenia i wpływ na kształtowanie właściwych zachowań.

Dowiedz się więcej

Zwycięska walka z COVID-19

Mimo ewoluujących skutków globalnej pandemii COVID-19, ISS kontynuuje pracę i podejmuje działania mające na celu ochronę Klientów i swoich pracowników oraz dba o ich bezpieczeństwo. 

Jako ekspert w zakresie sprzątania ISS ściśle współpracuje z klientami, upewniając się, które obszary wymagają dezynfekcji i dokładnego sprzątania. Skupiamy się na wybraniu rozwiązań i metodologii sprzątania, które spełniają potrzeby naszych klientów oraz są dostosowane do wymaganego przez nich poziomu intensywności sprzątania – zawsze oferujemy rozwiązania, które są zgodne z wytycznymi narzucanymi przez lokalne władze. 

Aby zminimalizować ryzyko infekcji u naszych klientów, nawiązaliśmy współpracę z dostawcami maseczek, środków dezynfekcyjnych do rąk i mydeł. Ponadto oferujemy „sprzątanie zintensyfikowane” (zakładające bardzo częste dezynfekowanie obszarów często dotykanych lub odwiedzanych przez wiele osób) oraz gruntowne sprzątanie. 

W zależności od wymaganego poziomu intensywności sprzątania doradzamy Klientom, jak minimalizować ryzyko poprzez „sprzątanie zintensyfikowane” Cały czas informujemy i szkolimy Klientów w zakresie odpowiednich nawyków mycia rąk, zachowania odstępu oraz doradzamy w razie wystąpienia objawów zarażenia wirusem.  

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 59 tys. klientów w ponad 30 krajach