blog

Dlaczego doświadczenia w miejscu pracy są jeszcze ważniejsze w okresie pandemii

Rzeczywistość na rynku pracy zmienia się. Ludzie w większym stopniu pracują zdalnie, co utrudnia budowanie kultury korporacyjnej, wzbudzanie pozytywnego zaangażowania i wypracowywanie poczucia przynależności.

Home Office deck

Doświadczenia w miejscu pracy służą jako spoiwo wiążące kulturę organizacyjną. Dzięki różnym usługom, imprezom pracowniczym i odpowiedniemu układowi wnętrz miejsce pracy staje się czymś więcej niż tylko budynkiem wypełnionym biurkami – staje się miejscem, gdzie ludzie dają z siebie wszystko, pracując produktywnie. I dobrze się przy tym bawią.

Jednak w rzeczywistości, gdzie coraz więcej ludzi spotyka się w celach służbowych online, czy w ogóle potrzebujemy właściwych doświadczeń w miejscu pracy? Według Signe Adamsen, Head of Workplace Experience w ISS, potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek – potrzebujemy planu modelu hybrydowego łączącego doświadczenia w miejscu pracy zdalnym i stacjonarnym.

Długotrwały wpływ na przyszłość pracy

COVID-19 doprowadził do dramatycznych zmian w sposobie pracy. Ze względu na największy eksperyment związany z pracą zdalną na świecie, uczymy się teraz, co działa, a co się nie sprawdza. Fizyczne miejsca pracy zwykle dużo lepiej dbają o zdrowy dzień pracy: oferują zbilansowane, pożywne posiłki w stołówkach, bardziej ergonomiczne środowisko pracy, lepsze powietrze oraz wiele innych korzyści. Pracownicy pracujący regularnie z domu mogą odczuwać brak współpracy i komunikacji, poczucie odcięcia i samotności, a także borykać się z problemami zdrowia fizycznego i psychicznego.

– Problem z „wyjściem z pracy”, zdrowiem psychicznym oraz słabą współpracą w zespole to tylko kilka trudności dotykających obecnie osoby aktywne zawodowo. Skutkują one niższym zaangażowaniem pracowników i mogą okazać się bardzo kosztowne dla pracodawcy, zarówno w kontekście utraty produktywności, jak i utraty dobrych pracowników, którzy mogą zacząć szukać nowych, ciekawszych możliwości.

Mimo że koncepcja pracy zdalnej z domu zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich miesięcy, jednak tendencje do stawiania na hybrydowy model zakładający połączenie pracy stacjonarnej ze zdalną obserwujemy już od wielu lat – zaczęto o tym mówić na długo przed pandemią. W tej kwestii ogromną rolę odgrywa postęp technologiczny.

– Technologia zwiększyła elastyczność warunków pracy dzięki spotkaniom wirtualnym i platformom online, dlatego współcześni pracownicy mają większe możliwości współpracy i komunikacji – mówi Signe. – Służą jako pomost pomiędzy domem, biurem a nawet jeszcze trzecim miejscem – podobnie jak rozwiązania coworkingowe.

Pracownicy gotowi pracować zdalnie mają wielką przewagę nad innymi w procesie rekrutacji i utrzymania pracowników. Według niedawno przeprowadzonego przez Slack badania 72% pracowników umysłowych wyraziła w ankiecie gotowość do połączenia pracy w biurze i zdalnej. Inne niedawno przeprowadzone badanie sugeruje, że pozwolenie pracownikom na elastyczną pracę z dowolnego miejsca zwiększa ich produktywność o 4,4%.

Ten trend należy uwzględnić w strategiach dla miejsc pracy – w długiej i krótkiej perspektywie. Będzie coraz większe zapotrzebowanie na świetne, spersonalizowane doświadczenia wspomagające pracowników pracujących w biurze, w domu lub nawet centrach spotkań w lokalnych społecznościach – miejscach, gdzie dostęp do technologii będzie lepszy niż w domu.

W przypadku pracowników zdalnych doświadczenia będą skupiały się wokół zapewnienia elastyczności miejsca i czasu pracy, zwiększenia produktywności, przynależności, dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz będą gwarantowały spełnienie korporacyjnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w przypadku pracy poza biurem. W kontekście troski o poczucie przynależności ważne będzie organizowanie wirtualnych imprez, np. spotkań piątkowych, konkursów z quizami, zajęć jogi czy innych zajęć sportowych.

W przypadku biura stacjonarnego będzie trzeba podkreślić jego rolę jako areny współpracy, komunikacji, innowacji i nieformalnych spotkań w wielu formatach, uwzględniając odmienne potrzeby różnych społeczności i kultur organizacyjnych. 

Doświadczenia w miejscu pracy to nie dzieło przypadku. Są zaplanowane i dostosowane do potrzeb klienta.

Signe Adamsen, Head of Workplace Experience, ISS Group

Łączenie społeczności

Ze względu na fakt, że nacisk na częściową pracę zdalną pojawił się na długo przed pandemią, ISS ma już wiele doświadczeń w tym zakresie, które zapewnią korzyści dla tego nowego krajobrazu środowiska pracy. Wspólnie z klientami i zespołami świadczącymi usługi skupiamy się na tworzeniu zapadających w pamięć doświadczeń w miejscu pracy, które przełożą się na zadowolenie i wydajność personelu, bez względu na to, czy będzie on pracował stacjonarnie, czy zdalnie.

Budowanie społeczności odgrywa kluczową rolę w naszym podejściu. Wypróbowując różnorodne rozwiązania, od pomysłów do realizacji na małą skalę aż po globalne inicjatywy, nasz zespół ds. doświadczeń w miejscu pracy ma uniwersalne podejście do wyeliminowania przepaści pomiędzy „pracą rozumianą w kontekście miejsca” i „pracą rozumianą jako społeczność”.

– Współpracujemy z naszymi klientami, wspierając ich strategie biznesowe, tworząc plan bazujący na ich potrzebach i tym, gdzie chcą przebywać – mówi Signe. „Doświadczenia w miejscu pracy to nie dzieło przypadku. Są zaplanowane i dostosowane do potrzeb klienta”.

Oprócz praktycznych porad, jak zmienić nawyki, aby dostosować się do hybrydowej kultury pracy, zapewnić sprzęt do pracy w domu oraz przygotować wydajne konfiguracje współpracy, ISS doradza również, jak sformułować nowe strategie dla pracy zdalnej i stacjonarnej. Przejście na nowe podejście hybrydowe łączące pracę zdalną i stacjonarną wymaga starannego planowania.

Nowa definicja miejsca pracy

Sposób, w jaki pracujemy, i miejsce pracy zmieniają się, nie ma rozwiązania dobrego dla wszystkich ze względu na różne wyzwania. W przyszłości miejsce pracy musi być warte dojeżdżania do niego – musi być skoncentrowane na człowieku, gdzie będzie się czuł bezpieczny, zdrowy i zainspirowany. Musi być to miejsce, którego wnętrze będzie motywowało do zdrowych zachowań i zapewniało szereg udogodnień umożliwiających każdemu jak najlepsze wykonywanie pracy.

KPI nie zmienią się względem sytuacji sprzed pandemii: przyciąganie i utrzymanie odpowiedniego personelu oraz zapewnienie, że odpowiedni ludzie wykazują się produktywnością, a także wydajność kosztowa, transparentność, ochrona marki i spójność. Jednak organizacje będą musiały poświęcić więcej uwagi zdrowiu i dobrostanowi jednostek. Tworzenie zdrowszych i bezpieczniejszych środowisk pracy po pandemii oznacza również spełnianie wyższych wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, elastyczności i bardziej dopracowanych usług bez względu na miejsce pracy.

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby wiedzieć co nowego w ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 59 tys. klientów w ponad 30 krajach