Nasze zobowiązanie wobec wszystkich dotkniętych kryzysem

Zatrudniamy ponad 350 000 osób, w tym pracowników z Ukrainy i Rosji, którzy są integralną częścią ISS. Jesteśmy dumni z naszej kultury opartej na różnorodności I inkluzywności, obejmującej pracowników z całego świata. Jesteśmy obecni w wielu krajach, które obecnie przyjmują uchodźców z Ukrainy, i dokładamy wszelkich starań, aby wspierać naszych pracowników, klientów i wszystkie osoby dotknięte tą katastrofą. Wdrożyliśmy szereg inicjatyw wspierających ofiary tego kryzysu, m.in.

Darowizna w trybie natychmiastowym

Przekazanie darowizny na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej w trybie natychmiastowym oraz zapewnienie wsparcia uwzględniającego również żywność i zakwaterowanie.

Ewakuacja pracowników klientów z Ukrainy

Współpraca z jednym z naszych klientów globalnych w celu ewakuowania około 1000 pracowników z Ukrainy – akcja jest koordynowana z Polski i uwzględnia organizację miejsca pobytu dla tych osób.

Współpraca z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża

Współpraca z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w celu stworzenia programu darowizn dla wszystkich pracowników ISS z indywidualnym dopasowaniem rodzaju darowizny.

Oferowanie pracownikom dni wolontariatu

Oferowanie pracownikom dni wolontariatu i płatnego urlopu na wsparcie akcji pomocowych w innych krajach, w tym w duńskim i szwajcarskim oddziale ISS, oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, takich jak zbiórka produktów medycznych, odzieży zimowej itp. w ISS w Hiszpanii.

Praca dla uchodźców

Obecnie szukamy rozwiązań i rozważamy, w jaki sposób możemy zaoferować zatrudnienie osobom, które musiały uciec ze swoich domów i osiedlić się w nowym kraju.

Telefony zaufania dla pracowników

Ustanowienie infolinii wsparcia pracowników w celu zapewnienia im doradztwa i wsparcia psychologicznego.

Wolontariat dla naszych polskich pracowników

Tworzenie i wspieranie możliwości wolontariatu dla naszych pracowników w Polsce, takich jak wykorzystanie z pojazdów ISS do transportu ludzi odbieranych z granicy z Ukrainą, oferowanie zakwaterowania i schronienia, przekazywanie niezbędnych artykułów, m.in. zapewnienie miejsca w konwojach humanitarnych do Kijowa, oddawanie krwi, a także uruchomienie platformy dla pracowników umożliwiającej rejestrację pomocy.
Jacob_4745_2021

W ISS stale obserwujemy jak wyniszczająca wojna w Ukrainie prowadzi do tragicznych konsekwencji humanitarnych. Jesteśmy całym sercem z ludźmi, których życie zostało zagrożone w wyniku inwazji.

Jacob Aarup-Andersen, CEO Grupy ISS A/S

Sankcje, zgodność z przepisami i ciągłość działalności

Ponadto całkowicie stosujemy się do międzynarodowych sankcji wprowadzonych wobec Rosji i kontynuujemy monitorowanie sytuacji pod kątem due diligence i sankcji w miarę ich kształtowania. Obserwujemy nasze transakcje finansowe, aby mieć pewność, że żaden podmiot ISS podlegający sankcjom nie prowadzi transakcji z rosyjskimi instytucjami finansowymi. ISS nie będzie prowadzić interesów z podmiotami objętymi sankcjami i podejmie natychmiastowe działania w celu zakończenia wszelkich relacji biznesowych z podmiotem objętym sankcjami.

Zgodnie z naszym strategicznym dążeniem do uproszczenia działalności, wycofaliśmy się z działań biznesowych w Rosji.

Podjęliśmy również niezbędne środki ostrożności i działania w celu zapewnienia ciągłości działalności oraz ochrony naszych systemów i informacji. Chociaż ISS nie prowadzi działalności w Ukrainie, a obecne wydarzenia nie wpływają bezpśrednio na nasze usługi, nasze wewnętrzne centrum operacji bezpieczeństwa jest w stanie podwyższonej gotowości już od kilku tygodni. Podwyższony stan gotowości wprowadzony został jeszcze przed eskalacją konfliktu ze względu na zwiększoną liczbę zagrożeń i wynikającą z nich aktywność złośliwego oprogramowania w Ukrainie.