BLOG

Hoe de bedrijfsresultaten te optimaliseren door ontwerp van werkruimte en werkplekdienstverlening

Veranderende demografische ontwikkelingen, de toenemende strijd om talent, een laag niveau van betrokkenheid van werknemers en een voortdurende behoefte aan kostenefficiëntie en optimalisatie zijn slechts een paar van de uitdagingen waar business managers mee blijven worstelen. De werkplek, wanneer deze wordt ingezet als een strategisch instrument, helpt bij het oplossen van deze uitdagingen.

Blog - workplace
De algemene aanvaarde opvatting is dat wij als mensen de wereld om ons heen waarnemen en begrijpen via onze zintuigen. Ons gedrag wordt gevormd en beïnvloed door onze omgeving. 

Verschillende studies hebben aangetoond, dat we productiever en creatiever worden als we omringd worden door elementen van de natuur. We communiceren meer in open ruimtes en worden gelukkig als we worden omring door gelukkige mensen. 

Wat heeft dit te maken met de werkplek? 

Laten we erkennen dat mensen en de fysieke omgeving om ons heen ons zo sterk kunnen beïnvloeden. Zowel bewust als onbewust. Met dat als uitgangspunt wordt de werkplek het belangrijkste strategische instrument voor een manager die een bepaald gedrag wil versterken of gedragsverandering in een organisatie wil stimuleren. 

1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

“Are rows of empty desks an efficient use of an office’s space? And, how could this space be utilized for other activities that create organizational value?”

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design
De werkplek als een strategische tool voor bedrijfsoptimalisatie 

Ondanks de overduidelijke invloed van onze omgeving op ons als mensen, blijft onderzoek aantonen dat slechts 13% van de medewerkers wereldwijd zeer betrokken en zeer tevreden is met hun werkplek. Het omgekeerde is ook waar met 11% van de medewerkers die zeer ontevreden zijn over hun kantoor en ook niet betrokken zijn. 

Om dit om te buigen, moeten bedrijfsmanagers hun perceptie van de werkplek veranderen van een operationele uitgave in een actieve bron die kan worden gebruikt om bedrijfsoptimalisatie te stimuleren. En zien als een hulpmiddel in het veranderen naar het gewenste gedrag. 

Gitte Andersen, ISS global head of workplace management & design 

“Veel organisaties hebben te maken met tegenstrijdige belangen. Om die weg te nemen en de prestaties van de organisatie te vergroten, is het belangrijk dat het hoogste management nadenkt over de mate waarin de kantoorruimte de doelstellingen van een organisatie ondersteunt. Als een bedrijf bijvoorbeeld de samenwerking wil verbeteren, dan is het hebben van individuele kantoren geen optimale oplossing. Medewerkers hebben dan het grootste deel van de dag geen contact met hun collega's. 

Zelfs als we kijken naar de manier waarop medewerkers een kantooromgeving gebruiken, kan dit de strategische doelstellingen van een bedrijf ondersteunen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kenniswerkers 30-55% van de tijd aan hun bureau zitten. Dit roept de vraag op: Zijn rijen lege bureaus een efficiënt gebruik van de kantoorruimte? En, hoe kan deze ruimte worden gebruikt voor andere activiteiten die organisatorische waarde creëren?" De werkplek kan het niet alleen doen - er zijn mensen nodig om het tot leven te brengen. 

Natuurlijk is ruimte niet de belangrijkste factor op een werkplek. We kunnen ons op geen enkel punt voorstellen dat bijvoorbeeld cultuur en waarden in de muren zijn ingebouwd of in de verf worden vastgelegd als een gebouw wordt neergezet. 

Er zijn mensen nodig om de boel tot leven te brengen. 

De werkplekinrichting creëert dus de fysieke omgeving die nodig is om een verandering en/of optimalisatie mogelijk te maken. Het is, echter, de service with a human touch die een emotionele band kan creëren. Hierdoor wordt de gewenste cultuur versterkt en komen de waarden van de organisatie tot leven. 

 
Design-thinking is de kern van geoptimaliseerde werkplekken 

Om een werkplek optimaal te laten functioneren moeten werk en ruimte op elkaar worden afgestemd en worden ontworpen voor specifieke gewenste resultaten. Met de focus op de behoeften van de medewerkers. 

Door specifieke Workplace en Service Design methodologieën zijn wij in staat om ons te concentreren op welke diensten de hoogste emotionele waarde voor medewerkers creëren. We beoordelen welke fysieke factoren de werkplekervaring van de medewerker verbeteren of verminderen en de ruimte en service te optimaliseren in de richting van de gewenste bedrijfsresultaten. 

Een voorbeeld hiervan is management dat zoekt naar optimalisatie én hun medewerkers wil helpen met hun balans tussen werk en privé. Dagopvang of oppasdiensten kunnen dan optimale oplossingen zijn die aan beide doelstellingen voldoen en tegelijkertijd de algehele werkomgeving verbeteren. 

In andere gevallen, en voor bedrijven die willen overstappen op een plattere en meer samenwerkende organisatie, kan het de moeite waard zijn om een open werkomgeving te ontwerpen. Een open kantoorindeling maakt toevallige ontmoetingen mogelijk en in de ondersteunende ruimtes (bijvoorbeeld tijdens koffiepauzes) worden sociale interacties aangemoedigd. 

Uiteindelijk, ongeacht de voorkeuren en behoeften, kunnen we alleen door het combineren van werkplek en serviceontwerp een holistische werkplekervaring creëren. In deze beleving heeft alle ruimte een betekenis en kan elke ontmoeting een verschil maken in het dagelijks leven van een persoon. 

Blijf op de hoogte

Meld u aan en ontvang de laatste inzichten van ISS. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Verhalen over mensen, plaatsen en de planeet