Verbondenheid en Betrokkenheid

De stem van medewerker

ISSNL - Ondernemingsraad ISS per 08-2022

De Ondernemingsraad van ISS behartigt de belangen van de medewerkers.

De Ondernemingsraad van ISS

Wat wordt er van een OR-lid gevraagd?

Een OR-lid vertegenwoordigt de belangen van zowel de medewerkers als van ISS. Maandelijks spreekt de OR met de directie over het beleid van ISS. De onderwerpen zijn heel verschillend. Het gaat bijvoorbeeld over grote investeringen, organisatiewijzigingen of veranderingen in de arbeidsvoorwaarden.

Als OR-lid is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst, zodat je alle documenten goed kunt begrijpen. Verder is het belangrijk om in discussies de hoofd- en bijzaken goed te kunnen scheiden. Dit alles vergt de nodige tijd en inzet, ook buiten je normale werkzaamheden om. Bovendien vraagt het de nodige kennis van zaken, want in de OR leer je onze organisatie op verschillende andere manieren kennen.

ISS zorgt vanzelfsprekend voor goede scholing over de Wet op de Ondernemingsraad en de medezeggenschap, zodat je goed voorbereid aan jouw taak als vertegenwoordiger van je collega’s kan beginnen.

Hoeveel tijd neemt de OR in beslag?

De OR vergadert maandelijks. De vergaderingen van de OR vinden meestal plaats tijdens kantooruren op het hoofdkantoor in De Meern, maar soms ook op een klantlocatie.

Reiskosten worden vergoed door ISS, tenzij jij door je functie hiervoor al een reiskostenvergoeding ontvangt. Iedere vergadering vraagt natuurlijk ook voorbereidingstijd voor het lezen van de informatie en opvolging naar aanleiding van de vergadering. We vragen je ook om proactief bij collega’s te informeren naar bespreekpunten en signalen.

De tijd die je aan de OR besteedt, geldt als werktijd. Je moet door jouw leidinggevende in staat gesteld worden om OR-werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Waar houdt de OR zich niet mee bezig?

De OR houdt zich niet bezig met het afsluiten van de verschillende cao’s. De cao's worden afgesloten na onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Verder behandelt de OR geen individuele kwesties, maar uitsluitend zaken die meerdere medewerkers en/of bedrijfsonderdelen betreffen.

Uitslag verkiezingen Ondernemingsraad

Op 1 juni 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad. Hieronder vind je de uitslag en de namen van de leden die jou de komende vier jaar vertegenwoordigen.

Schoonmaak

 • Rinaldo Arrindell
 • Karin van den Broek
 • Paul Glastra
 • Mostafa Hammaoui
 • Bart Wilbrink

Catering

 • Tim Mullekes
 • John Roest

Fuwa uitvoerend

 • Constance Nagelmaeker
 • Vacature

Fuwa / Hay key accounts & techniek

 • Mike de Haan
 • Adwin Krijger
 • Ben van de Pol

Fuwa / Hay De Meern

 • Tim Abbestee
 • Tim Geutjes
 • Lara van der Weijde

De Kiesgroepen

Het is belangrijk dat de OR-leden uit alle lagen van het bedrijf komen, zodat alle medewerkers goed vertegenwoordigd en gehoord worden. Voor de periode van 2022-2026 bestaat de OR uit 15 leden verdeeld over 5 kiesgroepen:

Key Accounts:

 • vijf leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding de cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing is;
 • twee leden worden gekozen door en uit de groep werknemers op wiens arbeidsverhouding de cao voor het Contractcatering van toepassing is;
 • twee leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding het Reglement Arbeidsvoorwaarden FUWA uitvoerend van toepassing is;
 • drie leden worden gekozen door en uit de groep werknemers, op wiens arbeidsverhouding de cao Metaal en Techniek of het Reglement Arbeidsvoorwaarden Fuwa Maandsalaris of Arbeidsvoorwaardenreglement Hay van toepassing is.

Kantoor De Meern:

 • drie leden worden gekozen door en uit de groep van werknemers, op wiens arbeidsverhouding het Reglement Arbeidsvoorwaarden Fuwa Maandsalaris of Arbeidsvoorwaardenreglement Hay van toepassing is.