Thema's in FM

Breng productiviteit naar een hoger niveau

ISSNL - Needs in FM - thema's in FM - Productiviteit - 730x600 062024

Productieve medewerkers zijn cruciaal in het toekomstperspectief van een organisatie. Als medewerkers de intrinsieke motivatie verliezen, dan daalt de productiviteit en kost dit op termijn nieuwe opdrachten, bestaande klanten en de reputatie. Voor een organisatie dus belangrijk om te zorgen dat die productiviteit onverminderd hoog blijft en daarbij de intrinsieke motivatie blijvend te stimuleren. Integrated facility management biedt hiervoor de oplossing.

Wat is productiviteit?

CPB beschrijft productiviteit als een indicator van de relatie tussen de geproduceerde diensten en de voor het productieproces gebruikte input (intermediair verbruik, arbeid en kapitaal). Wanneer meer wordt geproduceerd met gelijke input, of er evenveel wordt geproduceerd met lagere input, stijgt de productiviteit.

Voor veel werkgevers is het de uitdaging om zoveel mogelijk uit de beschikbare uren te halen. Zeker in een dienstverlenende organisatie is er geen sprake van andere bronnen dan menselijk kapitaal en dat moet optimaal worden ingezet. Daar staat tegenover dat medewerkers in, vooral, heel competitieve omgevingen het leuk moeten blijven vinden. Productiviteit willen verhogen zonder daarbij rekening te houden met fysieke en mentale welzijn van medewerkers, betekent op de langere termijn dat medewerkers hun motivatie en betrokkenheid verliezen en naar een andere werkgever overstappen. Hiermee daalt onherroepelijk de productiviteit en stijgen de kosten voor werving, selectie, onboarding en training. Nieuwe medewerkers kunnen misschien heel hard werken, maar daarmee zijn ze nog niet zo productief (én efficiënt) als de medewerkers die net zijn vertrokken.

De noodzaak tot behouden en verhogen van productiviteit

Medewerkers binden, boeien en behouden. Dat lukt alleen als er iets tegenover die productiviteit staat. Of eigenlijk: ze hebben bepaalde wensen en behoeften die aan de basis liggen van die productiviteit. Die voorwaardelijkheid zit enerzijds in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en anderzijds in de mate van ondersteuning om focus te houden op de primaire werkzaamheden en het ontmoeten en samenwerken op een plek met gedeelde organisatiewaarden en -cultuur.

WENDBAARHEID IN FM

Download onze whitepaper

Hoe vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie? Lees in onze whitepaper alle redenen om te kiezen voor uitbesteding aan een gespecialiseerde dienstverlener! 

Open het whitepaperhttps://brand.issworld.com/m/799b32e8d8980b4d/original/ISSNL-Wendbaarheid-Whitepaper-Facilitaire-Modellen-062024.pdf

Wat levert productiviteit op?

Als u productiviteit niet als einddoel beschouwt, dan kan een hogere productiviteit u veel opleveren. Een hogere productiviteit betekent dat u aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. Hierdoor vinden medewerkers het werk leuker en makkelijker en kunnen en willen daardoor meer werk verzetten. De omgeving waarin ze worden ondersteund in hun primaire activiteiten, in samenwerken en ontmoeten en in het groepsgevoel. Een logisch gevolg hieruit is dus een hogere productiviteit die op haar beurt weer leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid en dan komen we in een opwaartse spiraal waarin tevredenheid en productiviteit elkaar positief beïnvloeden. Behalve die positieve spiraal worden medewerkers ambassadeurs van uw organisatie en dat helpt weer bij het verlagen van de uitstroom en het werven van nieuw talent. Met productiviteit verhogen als doel op zich, gaat dit nooit lukken.

Welke oplossingen biedt ISS om productiviteit te verhogen?

Om de hierboven beschreven focus te houden en het ontmoeten en samenwerken op een plek met gedeelde organisatiewaarden en -cultuur te stimuleren, moeten medewerkers beschikken over diensten die naadloos aansluiten op de wensen, behoeften en het primaire proces. Dat betekent duidelijke doelen voor de medewerkers en een duidelijke werkplekstrategie die dat ondersteunt en versterkt. Een werkplekstrategie die de fysieke omgeving en de diensten samenbrengt in een geweldige beleving.

Met integrated facility management maakt ISS een onlosmakelijke verbinding tussen een gebouw, de werkplek en de dienstverlening op de locatie. In lijn met de doelstellingen van de organisatie en afgestemd op de wensen en behoeften van de medewerkers. We zorgen voor werkplekoptimalisatie zodat uw medewerkers efficiënt kunnen werken. Naast werken, wordt ontmoeten, kennisdelen en ontspannen een functie van de werkomgeving. Prestatieverbetering en productiviteitsverhoging kunnen op verschillende plaatsen worden gerealiseerd. Zorgen dat medewerkers een gezamenlijk gevoel delen, kan eigenlijk alleen op die ene belangrijke cultuurdrager: de werkomgeving. Daar waar mensen en plaatsen samenkomen en daar waar we bij ISS zorgen voor een beleving die past bij de cultuur, de behoeften en de strategie.

Gerelateerde artikelen

Cases

Maak kennis met onze opdrachtgevers en lees hoe ISS zorgt voor vooruitgang.

Neem contact met ons op!

Meer weten over hoe integrated FM van ISS bijdraagt aan de kostenefficiëntie in uw organisatie? Stuur ons een kort bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.