BLOGG

Hvordan optimalisere forretningsresultatene gjennom utforming av tjenester og arbeidsplassen

Endring av arbeidsdemografi, økende kamp om talenter, lavt engasjement blant de ansatte og kontinuerlig behov for kostnadseffektivitet og optimalisering, er bare noen få av utfordringene bedriftsledere må slite med. Når arbeidsplassen brukes som et strategisk verktøy, kan du sikre akkurat det;

Blog - workplace
Det er generelt antatt og allment akseptert at vi som mennesker oppfatter og forstår verden rundt oss gjennom sansene våre, og at oppførselen vår formes og påvirkes av omgivelsene rundt oss. 

Flere studier viser at vi blir mer produktive og kreative når vi er omringet av naturelementer. Vi blir mer kommunikative i åpne rom og vi blir gladere når andre mennesker rundt oss også er glade. 

Så hva har dette med arbeidsplassen å gjøre? 

Når vi erkjenner at menneskene og det fysiske miljøet rundt oss kan påvirke oss i så stor grad, både bevisst og ubevisst, blir arbeidsplassen det viktigste strategiske verktøyet for en leder som ønsker å forsterke en viss atferd eller drive atferdsendring i organisasjonen. 

1200x627 How leaders can optimize business outcomes through workspace and service design

«Er rader med tomme pulter en effektiv bruk av et kontorlandskap? Og hvordan kan rommet brukes til andre aktiviteter som skaper organisatorisk verdi?»

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design
Arbeidsplassen som et strategisk verktøy for bedriftsoptimalisering 

Til tross for de åpenbare virkningene som miljøet har på oss mennesker, viser forskning fortsatt at kun 13% av globale arbeidstakere er engasjerte i, og svært fornøyde med arbeidsplassen sin. I tillegg sier 11% av ansatte at de er svært misfornøyde med arbeidsplassen sin, samt at de scorer veldig lavt på engasjement. 

For å snu dette må bedriftsledere endre oppfatningen om at arbeidsplassen er en driftsutgift, og innse at den kan være en aktiv ressurs som kan brukes til å drive bedriftsoptimalisering og være et verktøy for ønsket atferdsendring. 

Gitte Andersen, ISS Global Head of Workplace Management & Design, forklarer: 

«For å overvinne konkurransedyktige barrierer som mange selskaper står overfor og styrke de organisatoriske resultatene, er det viktig at toppledere tenker på hvordan kontorlokalene støtter bedriftens mål. For eksempel, hvis et selskap er fokusert på å forbedre samarbeidet, er det ikke en optimal løsning å ha individuelle kontorer hvor ansatte for det meste ikke samhandler med kollegaene sine. 

Selv det å tenke på hvordan medarbeiderne bruker et kontormiljø, kan støtte bedriftens mål. For eksempel viser forskningen at kunnskapsrike medarbeidere befinner seg ved kontorplassen sin 30–55 prosent av arbeidsdagen. Da dukker det opp et spørsmål: Er rader med tomme pulter en effektiv bruk av et kontorlandskap? Og hvordan kan rommet brukes til andre aktiviteter som skaper organisatorisk verdi? Arbeidsplassen kan ikke gjøre det alene – det kreves folk for å skape liv 

Men selvfølgelig er lokalet ikke den viktigste faktoren på en arbeidsplass. For eksempel kan ikke kultur og verdier bygges inn i veggene eller fikseres i malingen når en bygning oppføres. 

Det kreves mennesker for å skape liv. 

Arbeidsplassdesign skaper det fysiske miljøet som er nødvendig for å legge til rette for en endring og/eller for å drive optimalisering, er det det men det er det menneskelige preget som kan skape en emosjonell forbindelse, styrke og fremme den ønskede kulturen og løfte frem bedriftens verdier. 

 
Designtenking er kjernen i den optimaliserte arbeidsplassen 

For å få en arbeidsplass til å fungere, må lokalet og tjenestene justeres og utformes for spesifikke ønskede resultater, og med fokus på de ansattes behov. 

Å jobbe med dedikerte designmetoder gir oss muligheten til å fokusere på de tjenestene som skaper høyest emosjonell verdi for de ansatte, hvilke fysiske faktorer som enten forbedrer eller reduserer arbeidsplassopplevelsen og optimaliserer rommet og servicen for de ønskede resultatene. 

For bedriftsledere som ønsker å optimalisere effektiviteten til de ansatte og å gjøre det lettere for de som sliter med balansen mellom arbeid og privatliv, kan for eksempel barnehage- eller barnevaktstjenester være en god løsning som oppfyller begge målene og forbedrer den totale arbeidsopplevelsen. 

I andre tilfeller, og for bedrifter som ønsker å gå over fra å ha en silostruktur til et flatere og mer samarbeidende oppsett, kan det være verdt å designe en åpen arbeidsplass. Et åpent kontorlandskap gir muligheter for tilfeldige møter og spontan samhandling (f.eks. i forbindelser med kaffepauser). 

Uavhengig av preferanser og behov, er det kun når vi tenker på arbeidsplassdesign at vi kan skape en helhetlig opplevelse, der all plass har en mening og hvert møte kan utgjøre en forskjell i en persons hverdag. 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Historier fra arbeidsplassen