CASE

Vi setter inn støtet for å redusere forbruket

Fysiske miljøer påvirker folk – men også planeten. Stadig flere av kundene våre, deriblant bankkunder som Nordea, ber oss hjelpe dem å redusere miljøavtrykket og kostnadene deres, og gjøre arbeidsprosessene deres mer effektive. Dette er noe vi også prioriterer selv.

Nordea case

5

års varighet for foreslått prosjekt

747

tonn estimert CO2-utslipp

Vi ønsker å bruke ressursene mer effektivt og skjære ned på avfall, inklusive plastforurensning.

Ett bestemt område vi har jobbet med, er å redusere strømforbruket. Vi bruker det vi selv har lært, og hjelper våre kundene å ta det i bruk i sine egne virksomheter. Tilnærmingen vår kombinerer data, fagkunnskaper og kompetanse for å hjelpe kundene å bli mer bærekraftige. Slik hjelper vi Nordea med akkurat det. 

Energiforvaltning 

Vi startet med data. Vi gjennomførte en kartlegging og energirevisjon ved Nordeas hovedkontor for å etablere et referansepunkt for energiforbruket deres. Vi begynte også å integrere systemene deres for å skape mer gjennomsiktighet. Under revisjonen og integrasjonen oppdaget vi en rekke forbedringsmuligheter som kunne gi fremtidige kostnadskutt.  

Vi presenterte funnene i forretningscaser og la frem forslagene for Nordea. En av casene handlet for eksempel om å bytte ut gamle lyspærer med den nyeste LED-teknologien i hele parkeringsanlegget og på den måten redusere strømforbruket. Ved hjelp av alle de foreslåtte endringene anslo vi i ISS at Nordea kunne redusere CO2-utslippene sine med 747 tonn over en femårsperiode. 

Et blikk inn i framtiden 

Arbeidet stopper ikke her. Vi tar i bruk energiforvaltningstjenesten vår i hele Nordea-konsernet og vil være ferdige med implementeringen i hovedkontoret ved utgangen av 2020. Vi skal også ta fatt på arbeidet med å forbedre Nordeas avfallshåndtering.  

Vi utvikler stadig flere måter å håndtere energiforvaltningen på for kundene våre, blant annet med tjenester som overvåking i sanntid, der analytikere bruker relevante data til å utarbeide forslag til hvordan man kan spare strøm, og slik at teknikerne kan håndtere alle typer problemer fortløpende.   

Uansett tilnærming er m¨ålet å hjelpe kundene å skape bærekraftige arbeidsplasser for å kutte kostnader og utslipp like mye. Vi er sikre på at vi kan oppnå dette med rett energi og rett innstilling. 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Historier fra arbeidsplassen